Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Protokoły komunikacji » Formaty S300v1

Formaty transmisji S300 (v1)

LAB-EL

Przyrządy z interfejsem cyfrowej pętli prądowej S300

W niektórych przyrządach LAB-EL wyniki przesyłane są przy pomocy cyfrowej pętli prądowej, która pozwala na zasilanie przyrządów i przesyłanie wyników pomiarów na duże odległości w postaci cyfrowej przy pomocy jednej pary przewodów (tylko 2 żył).  Transmisja wyników pomiarów z wszystkich przyrządów jest szeregowa, asynchroniczna, polegająca na cyfrowej modulacji prądu pobieranego przez przyrząd, stosownie do przesyłanych danych. Stanowi "1" (spoczynkowemu) odpowiada (z dokładnością +/- 2 mA) prąd pobierany przez przyrząd do 15 mA, a stanowi "0" (aktywnemu) prąd 25 mA . Wysyłany jest rekord danych składający się z kilkunastu znaków (w/g opisu zamieszczonego poniżej). Wyniki są wysyłane z przyrządów co około 2 sekundy. Szybkość transmisji wynosi 300 bitów/sek. Wyniki pomiarów mogą być (po zastosowaniu prostej przejściówki, np. LB-372) odbierane przez standardowy interfejs RS-232C każdego komputera PC.

Z przyrządów wysyłany jest rekord danych składający się z kilkunastu znaków. Wszystkie znaki mają format: SBBBBBBPT, gdzie:

 • S  =  bit startu,
 • BB..B  =  6 bitów informacyjnych,
 • P  =  bit nieparzystości (nie dotyczy pierwszego znaku rekordu),
 • T  =  1 bit stopu.

Nowe wersje przyrządów (inne, niż wymienione poniżej) będą posiadały standard transmisji w wersji S300v2.

Wszystkie przyrządy LAB-EL są wyposażone fabrycznie w oprogramowanie w wersji DOS oraz WINDOWS 95/98, umożliwiające monitorowanie i rejestrację wyników pomiarów z przyrządów z wykorzystaniem komputera PC. Oprogramowanie to użytkownicy przyrządów LAB-EL mogą pobrać bezpłatnie bezposrednio z naszej witryny internetowej.

Wyniki pomiaru wysyłane przez termohigrometr LB-710 i termometr LB-710T

Z LB-710 i LB-710T wysyłany jest rekord danych składający się z 14 znaków. Format całego rekordu jest następujący:

<NUL> c nnnn rrr sttt <CR>

gdzie:

 • <NUL>  = znak ASCII #0 - nagłówek rekordu (z zanegowana parzystością !), służy do wykrycia początku rekordu przez odbiornik - synchronizacja "blokowa",
 • c  = bajt statusu urządzenia o formacie: P110CTR, gdzie:
  • P  =  nieparzystość,
  • C  =  błąd kalibracji,
  • T  =  błąd pomiaru temperatury,
  • R  =  błąd pomiaru wilgotności,
 • nnnn  =  numer seryjny urządzenia,
 • rrr  =  wynik pomiaru wilgotności x 0,1 % (dla termometru LB-710T wynik pomiaru wilgotności jest wyzerowany),
 • sttt  =  wynik pomiaru temperatury x 0,1 °C (s = '0', '1' lub '-'),
 • <CR>  =  terminator ASCII #13 (z bitem nieparzystości).

UWAGI:

 1. Numer seryjny nnnn ma format:  n1 n0 n3 n2, gdzie n są cyframi "heksadecymalnymi" reprezentowanymi przez kolejne znaki z kolumny #3 tablicy kodów ASCII ('0'..'?'). Dana n1, n0 reprezentuje młodszy bajt numeru, a n3, n2 starszy bajt. Przykładowo: jeżeli numer seryjny urządzenia wynosi 58, to zostanie on zakodowany (z pominięciem bitów nieparzystości) jako: '3:00', a numer 511 jako '??01').
 2. Wyniki pomiarów są reprezentowane jako ciąg cyfr dziesiętnych ('0'..'9') wysyłanych w kolejności naturalnej (od najstarszej do najmłodszej). Dodatkowo, na pierwszej pozycji wyniku pomiaru temperatury może pojawić się znak '-'. Przykłady (z pominięciem bitów nieparzystości):
  • '012003450129' : numer = 18, RH = 34,5 %, T = 12,9 °C, bez błędów,
  • '11?00999-023' : numer = 31, RH = 99,9 %, (przekroczenie zakresu wilgotności), T = -2,3 °C,
  • '200014561150' : numer = 256, RH = 45,6 %, T = +115,0 °C (przekroczenie zakresu temperatury)
   Zwróćmy uwagę, że po dopisaniu bitów nieparzystości ten ostatni rekord przyjmuje format:  '2ppp14uv11up' i taka będzie postać danych wysłanych przez urządzenie.
 3. Bit statusowy 'błąd kalibracji' może być ustawiony w następujących sytuacjach:
  • błąd odczytu danych kalibracyjnych z pamięci EEPROM termohigrometru, (przekłamanie danych, uszkodzenie układu),
  • odczyt był poprawny, ale termohigrometr nie był nigdy kalibrowany (stan po pierwszym włączeniu zasilania).

Wyniki pomiaru wysyłane przez termometr ośmiokanałowy LB-711

Z LB-711 wysyłany jest rekord danych składający się z 13 znaków dla rozdzielczości 0,1°C lub 16 znaków dla rozdzielczości 0,01°C. Format całego rekordu jest następujący:
<NUL> c nnnn k stttt <CR> dla 0,1°C oraz <NUL> c nnnn k sttttt '0' '0' <CR> dla 0,01°C
gdzie:

     <NUL>  = znak ASCII #0 - nagłówek rekordu (z zanegowana parzystością !), służy do wykrycia początku rekordu przez odbiornik - synchronizacja "blokowa",

 

     c  = bajt statusu urządzenia o formacie: P110CT0, gdzie:
      P  =  nieparzystość,

 

      C  =  błąd kalibracji,

 

      T  =  błąd pomiaru temperatury,
     nnnn  =  numer seryjny urządzenia,

 

     k = numer kanału 1,...,8,

 

     stttt  =  wynik pomiaru temperatury x 0,1 °C (s = '0', '1' lub '-') dla 0,1°C,

 

     sttttt  =  wynik pomiaru temperatury x 0,01 °C (s = '0', '1' lub '-') dla 0,01°C,

 

     '0' '0' = cyfry 0  nie mające wpływu na wynik pomiaru,

 

    <CR>  =  terminator ASCII #13 (z bitem nieparzystości).

UWAGI:

1.) Numer seryjny nnnn i numer kanału k ma format:  n1 n0 n3 n2 k, gdzie n i k są cyframi "heksadecymalnymi" reprezentowanymi przez kolejne znaki z kolumny #3 tablicy kodów ASCII ('0'..'?'). Dana n1, n0 reprezentuje młodszy bajt numeru, a n3, n2 starszy bajt. Przykładowo: jeżeli numer seryjny urządzenia wynosi 58, to zostanie on zakodowany (z pominięciem bitów nieparzystości) jako: '3:00', a numer 511 jako '??01').

2.) Wyniki pomiarów są reprezentowane jako ciąg cyfr dziesiętnych ('0'..'9') wysyłanych w kolejności naturalnej (od najstarszej do najmłodszej). Na pierwszej s pozycji wyniku pomiaru temperatury może pojawić się znak '-'.

3.) Bit statusowy 'błąd kalibracji' może być ustawiony w następujących sytuacjach:
* błąd odczytu danych kalibracyjnych z pamięci EEPROM termetru, (przekłamanie danych, uszkodzenie układu),
* odczyt był poprawny, ale termometr nie był nigdy kalibrowany (stan po pierwszym włączeniu zasilania).

Wyniki pomiaru wysyłane przez termohigrobarometr LB-715

Z LB-715 wysyłany jest rekord danych składający się z 19 znaków. Format całego rekordu jest następujący:
<NUL> c nnnn rrr tttt ppppp <CR>
gdzie:

     c  = bajt statusu urządzenia o formacie: P11ACTR, gdzie:
      P  =  bit nieparzystości,

 

      A  =  błąd ciśnienia,

 

      C  =  błąd kalibracji,

 

      T  =  błąd pomiaru temperatury,

 

      R  =  błąd pomiaru wilgotności,
     nnnn  =  numer seryjny ,

 

     rrr  =  wartość wilgotności x 10 %,

 

     tttt  =  wartość temperatury x 10 *C,

 

     ppppp  =  wartość ciśnienia x 10 hPa,

 

     <NUL>  = znak ASCII #0 - nagłówek rekordu (z zanegowana parzystością !), służy do wykrycia początku rekordu przez odbiornik - synchronizacja "blokowa"),

 

    <CR>  = terminator ASCII #13 (z bitem nieparzystości).

UWAGI:

1.) Numer seryjny nnnn ma format:  n1 n0 n3 n2, gdzie n są cyframi "heksadecymalnymi" reprezentowanymi przez kolejne znaki z kolumny #3 tablicy kodów ASCII ('0'..'?'). Dana n1, n0 reprezentuje młodszy bajt numeru, a n3, n2 starszy bajt. Przykładowo: jeżeli numer seryjny urządzenia wynosi 58, to zostanie on zakodowany (z pominięciem bitów nieparzystości) jako: '3:00', a numer 511 jako '??01').

2.) Wyniki pomiarów są reprezentowane jako ciąg cyfr dziesiętnych ('0'..'9') wysyłanych w kolejności naturalnej (od najstarszej do najmłodszej). Dodatkowo, na pierwszej pozycji wyniku pomiaru temperatury może pojawić się znak '-'. Przykłady (z pominięciem bitów nieparzystości):
'01200345012910000' : numer = 18, RH = 34,5 %, T = 12,9 °C, P = 1000,0 hPa, bez błędów,
'11?00999-02309999' : numer = 31, RH = 99,9 %, (przekroczenie zakresu wilgotności), T = -2,3 °C, P = 999,9 hPa
'20001456115010012' : numer = 256, RH = 45,6 %, T = +115,0 °C (przekroczenie zakresu temperatury), P = 1001,2 hPa.
 Zwróćmy uwagę, że po dopisaniu bitów nieparzystości ten ostatni rekord przyjmuje format:
 '2ppp14uv11up1pp12'
i taka będzie postać danych wysłanych przez urządzenie.

3.) Bit statusowy 'błąd kalibracji' może być ustawiony w następujących sytuacjach:
* błąd odczytu danych kalibracyjnych z pamięci EEPROM termohigrobarometru, (przekłamanie danych, uszkodzenie układu),
* odczyt był poprawny, ale termohigrobarometr nie był nigdy kalibrowany (stan po pierwszym włączeniu zasilania).

Wyniki pomiarów wysyłane przez barometry LB-716, LB-750 i ciśnieniomierz różnicowy LB-716D, ciśnieniomierz bezwzględny LB-716P

Z LB-716, LB-750 i LB-716D wysyłany jest rekord składający się z 12 znaków. Format całego rekordu jest następujący:
<NUL> c nnnn ppppp <CR>
gdzie:

     c  =  bajt statusu urządzenia o formacie: P11DCBA, gdzie:
      P  =  bit nieparzystości,

 

      D  =  mnożnik wartości ciśnienia: D = 0 -  x 10, D = 1 -  x 1,

 

      C  =  błąd kalibracji,

 

      B  =  jednostka ciścienia: B = 0 - hPa, B = 1 - Pa,

 

      A  =  błąd ciśnienia,
     nnnn  =  numer seryjny,

 

     spppp  =  wartość ciśnienia (s='0','1' lub '-'),

 

     <NUL>  =  znak ASCII #0 - nagłówek rekordu (z zanegowana parzystością !), służy do wykrycia początku rekordu przez odbiornik - synchronizacja "blokowa"),

 

    <CR>  =  terminator ASCII #13 (z bitem nieparzystości).

UWAGI:

1.) Numer seryjny nnnn ma format:  n1 n0 n3 n2, gdzie n są cyframi "heksadecymalnymi" reprezentowanymi przez kolejne znaki z kolumny #3 tablicy kodów ASCII ('0'..'?'). Dana n1, n0 reprezentuje młodszy bajt numeru, a n3, n2 starszy bajt. Przykładowo: jeżeli numer seryjny urządzenia wynosi 58, to zostanie on zakodowany (z pominięciem bitów nieparzystości) jako: '3:00', a numer 511 jako '??01').

2.) Wyniki pomiarów są reprezentowane jako ciąg cyfr dziesiętnych ('0'..'9') wysyłanych w kolejności naturalnej (od najstarszej do najmłodszej). Dodatkowo, na pierwszej pozycji wyniku pomiaru temperatury może pojawić się znak '-'. Przykłady (z pominięciem bitów nieparzystości):
'0120010000' : numer = 18, P = 1000,0 hPa, bez błędów,
'11>0009999' : numer = 30,  P = 999,9 hPa, błąd pomiaru ciśnienia
 Zwróćmy uwagę, że po dopisaniu bitów nieparzystości ten ostatni rekord przyjmuje format:
 '11>pppyyyy'
i taka będzie postać danych wysłanych przez urządzenie.

3.) Bit statusowy 'błąd kalibracji' może być ustawiony w następujących sytuacjach:
* błąd odczytu danych kalibracyjnych z pamięci EEPROM barometru, (przekłamanie danych, uszkodzenie układu),
* odczyt był poprawny, ale barometr nie był nigdy kalibrowany (stan po pierwszym włączeniu zasilania).

4.) Pierwsza cyfta p w liczbie ppppp może przyjmować również wartość �-� (dla ujemnych ciśnień różnicowych).

Wyniki pomiarów wysyłane przez wiatromierz LB-746

Z LB-746 wysyłany jest rekord danych składający się z 14 znaków. Format całego rekordu jest następujący:
<NUL> c nnnn aaa vvvv <CR>
gdzie:

     <NUL>  = znak ASCII #0 - nagłówek rekordu (z zanegowana parzystością !), służy do wykrycia początku rekordu przez odbiornik - synchronizacja "blokowa",

 

     c  =  bajt statusu urządzenia o formacie: P111CVA (patrz uwaga 4), gdzie:
      P  =  nieparzystość,

 

      C  =  błąd kalibracji,

 

      V  =  błąd pomiaru prędkości wiatru,

 

      A  =  błąd pomiaru kierunku wiatru,
     nnnn  =  numer seryjny urządzenia,

 

     aaa  =  wynik pomiaru kierunku wiatrui x 1° ,

 

     vvvv  =  wynik pomiaru prędkości wiatru x 10 m/s,

 

    <CR>  =  terminator ASCII #13 (z bitem nieparzystości).

UWAGI:

1.) Numer seryjny nnnn ma format:  n1 n0 n3 n2, gdzie n są cyframi "heksadecymalnymi" reprezentowanymi przez kolejne znaki z kolumny #3 tablicy kodów ASCII ('0'..'?'). Dana n1, n0 reprezentuje młodszy bajt numeru, a n3, n2 starszy bajt. Przykładowo: jeżeli numer seryjny urządzenia wynosi 58, to zostanie on zakodowany (z pominięciem bitów nieparzystości) jako: '3:00', a numer 511 jako '??01').

2.) Wyniki pomiarów są reprezentowane jako ciąg cyfr dziesiętnych ('0'..'9') wysyłanych w kolejności naturalnej (od najstarszej do najmłodszej). Przykłady (z pominięciem bitów nieparzystości):
'012003450129' : numer = 18, A = 345 °, V = 12,9 m/s, bez błędów,
'11?000190023' : numer = 31, A = 19 °, (bład pomiaru azymutu), V = 2,3 m/s,
'200010560150' : numer = 256, A = 56 °, V = 15.0 m/s (bład pomiaru prędkości wiatru)
 Zwróćmy uwagę, że po dopisaniu bitów nieparzystości ten ostatni rekord przyjmuje format:
 '2ppp1puvp1up'

3.) Bit statusowy 'błąd kalibracji' może być ustawiony w następujących sytuacjach:
* błąd odczytu danych kalibracyjnych z pamięci EEPROM wiatromierza, (przekłamanie danych, uszkodzenie układu),
* odczyt był poprawny, ale wiatromierz nie był nigdy kalibrowany (stan po pierwszym włączeniu zasilania).

4.) Bajt statusu wiatromierza o formacie: P111CVA jest wysyłany w urządzeniach wyprodukowanych po 30.03.1999, natomiast przed tą datą obowiązywał format: P110CVA.