Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Transmisja danych » LB-280

Karty wieloportowe LB-240 (ISA) - 4 x RS-232


  • 4 porty RS-232C
  • sterowanie UPS-em
Karta wieloportowa rs232
UWAGA: Karta wycofana z oferty, zastąpiona kartą C104H/PCI lub podobną.

Przeznaczenie kart

Karta wieloportowa serii LB-240 jest przeznaczona do pracy w komputerach klasy PC ze złączem ISA, umożliwiając dołączenie do nich 4-ech urządzeń zewnętrznych poprzez asynchroniczne interfejsy RS232C. Możliwe jest dalsze zwielokrotnienie ilości urządzeń przez zastosowanie następnych kart interfejsowych LB-240 skonfigurowanych z odpowiednimi kolejnymi adresami.

Karty współpracują poprawnie z systemami operacyjnymi WINDOWS NT, LINUX, UNIX, QNX itp. przy wykorzystaniu istniejących w tych systemach drajwerów np. dla kart klasy HOSTESS. Drajwery do różnych systemów można np. znaleźć na stronie: http://www.comtrol.com, gdzie należy skorzystać z opcji: "Hostess 550 4/8 port" - (Non-Intelligent, Buffered). W większości przypadków podczas instalacji typ karty jest automatycznie detekowany przez system. Przykładowy sposób instalacji karty dla Linuxa w dystrybucji RedHat6.0 z jądrem 2.2.5 przedstawiono w załączonym opisie.

Karty są wykonywane w wersji bez buforowania (z układami transmisji szeregowej typu 16450) lub z 16-to bitowym FIFO na każdym kanale RS232C (z układami typu 16550). Karty buforowane mają odpowiednio oznaczenie: LB-240B.

Współpraca z zasilaczem UPS

Karty serii LB-240 są wyposażone w dodatkowe złącze DB9 przeznaczone do połączenia z UPS-em. Pozwala ono na bezpośrednią współpracę komputera z UPS-em polegającą na odbieraniu jego sygnałów: Power Fault i Low Battery. Sygnały te są dostępne w wielu typowych UPS-ach i umożliwiają stosowną reakcję oprogramowania systemowego na wykryte stany awaryjne: brak zasilania sieciowego i nadmierne rozładowanie akumulatorów UPS-a.

Ponadto przy współpracy z niektórymi UPS-ami system może w pełni kontrolować pracę zasilacza - układ elektroniczny karty umożliwia programowe wyłączenie UPS-a, które nastąpi zawsze po zwinięciu systemu, a także jego ponowne włączenie automatyczne lub na żądanie użytkownika. Proponowane przez nas rozwiązanie eliminuje dwa problemy występujące w systemach UNIX-owych:

  • rozładowanie akumulatorów UPS-a w przypadku dluższych przerw w zasilaniu,
  • możliwość przypadkowego wyłączenia zasilania serwera przez obsługę.

Konfiguracja kart

Konfiguracji dokonuje się przez wybór adresu bazowego (dostępne są adresy A5...A12) i numeru przerwania zgłaszanego przez kartę (dostępne są IRQ2...IRQ7). Opcjonalnie można wykorzystać (w niektórych systemach jest to koniecznie) istniejący na karcie rejestr maski przerwań dla poszczególnych kanałów. Z konfiguracją karty pod Linuxem można zapoznać się w załączonym opisie.

Konstrukcja kart

Karty są wyposażone w standardowy interfejs napięciowy RS232C, przy czym użyte zostały tylko linie danych TXD i RXD i  linie synchronizacji sprzętowej RTS i CTS.

Wszystkie wyjścia kart są wyposażone ponadto w pętle prądowe dwu typów:
  1. +/-10 mA, przeznaczona do współpracy z terminalami i separatorami galwanicznymi LB-300 LAB-EL,
  2. 0/20mA, przeznaczona do współpracy z innymi urządzeniami zewnętrznymi.