Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Temperatura » Regulator LB-720C

LB-720C - Regulator temperatury i wilgotności

Regulator temperatury i wilgotności LB-720C
 • Termometr, higrometr - wilgotnościomierz
 • Regulator temperatury i wilgotności
 • Sterowanie pracą osuszacza/nawilżacza
 • Sterowanie pracą ogrzewacza/ochładzacza
 • Sygnalizacja przekroczenia progów alarmowych
 • Rejestracja
 • Świadectwo wzorcowania termohigromeru (opcja)
UWAGA: Urządzenie wycofane z oferty, zastąpione przez LB-474A3 oraz LB-722A

Funkcje regulatora

Zestaw regulatora temperatury i wilgotności LB-720C składa się z trzech ściśle współpracujących ze sobą urządzeń:

 • miernika wilgotności względnej i temperatury powietrza - termohigrometru LB-710,
 • panelu odczytowo-sterującego  LB-722C,
 • pilota LB-721 służącego do programowania funkcji panelu LB-722C.

Zestaw ten służy do pomiaru i regulacji wilgotności względnej i temperatury w pomieszczeniach (np. magazynach, komorach klimatycznych) oraz sygnalizacji przekroczenia poziomów alarmowych.

Panel odczytowo-sterujący LB-722C otrzymuje z dołączonego do niego termohigrometru LB-710 wyniki pomiaru wilgotności względnej i temperatury w wybranym punkcie obiektu. Na ich podstawie panel LB-722C, poprzez jedno z 3 wyjść przekaźnikowych, realizuje następujące konfigurowalne funkcje:

 • po przekroczeniu jednego zadanego (dolnego albo górnego) progu temperaturowego z histerezą +/- 0,5°C może włączyć albo wyłączyć urządzenie grzejące albo chłodzące,
 • po przekroczeniu jednego zadanego (dolnego albo górnego) progu wilgotności względnej z histerezą +/- 0,5% może włączyć albo wyłączyć urządzenie nawilżające albo osuszające,
 • po przekroczeniu jednego z zadanych progów: górnego bądź dolnego temperatury albo wilgotności może włączyć sygnalizacje alarmową.

Panel LB-722C rejestruje w pamięci wyniki ostatnich 64 pomiarów wilgotności względnej albo temperatury (konfigurowane) w odstępach godzinnych. Aktualne wyniki pomiarów, zawartość pamięci z ostatnich 64 godzin oraz nastawy przyrządu są ukazywane na dwóch czterocyfrowych wyświetlaczach typu LED o wysokości cyfry 12 mm. Wyświetlacze mogą pracować w różnych trybach pracy. W podstawowym trybie ukazywany jest aktualny wynik pomiaru wilgotności oraz temperatury. Podczas programowania przyrządu jeden z wyświetlaczy pokazuje ustawiany parametr, a drugi odpowiedni opis (symboliczne oznaczenie parametru). Podobna sytuacja ma miejsce podczas przeglądania pamięci wyników pomiarów (w tym ostatnim przypadku jeden z wyświetlaczy pokazuje - symbolicznie - czas, a drugi zapamiętany wynik pomiaru).

Pilot (programator) LB-721 jest nadajnikiem zdalnego sterowania służącym do zaprogramowania nastaw panelu LB-722C za pomocą łącza optycznego (na podczerwień). Programator LB-721 jest niewielkim przenośnym ("kieszonkowym") urządzeniem, zasilanym z jednej baterii 9 V (6F22). Jest wyposażony w 8-klawiszową, czytelnie opisaną klawiaturę membranową. Sześć klawiszy przełącza tryb pracy wyświetlaczy sterownika, natomiast dwa pozostałe służą do zwiększania lub zmniejszania parametru podczas programowania. W szczególności regulowane są:

 • progi załączenia albo wyłączenia urządzeń wykonawczych temperatury i wilgotności,
 • sposób sterowania urządzeniami wykonawczymi (włączenie albo wyłączenie po przekroczeniu nastawionego progu),
 • górne i dolne progi alarmowe wilgotności i temperatury,
 • rodzaj rejestrowanego pomiaru (temperatura albo wilgotność).

Nastawy są pamiętane w pamięci nieulotnej panelu LB-722C (tzn. ostatnio wybrane wartości pozostają nie zmienione po wyłączeniu zasilania).

Zastosowany tu sposób programowania regulatora temperatury i wilgotności przy użyciu specjalizowanego pilota zabezpiecza nastawy przed ich zmianą przez osoby niepożądane oraz pozwala uzyskać dużą szczelność panelu dzięki wyeliminowaniu przełączników programujących. Zasięg programatora wynosi około 1 m.  

Konstrukcja regulatora

Termometr-higrometr LB-710 stanowi samodzielne urządzenie wyposażone w pojemnościowy czujnik wilgotności względnej oraz czujnik Pt1000 do pomiaru temperatury. Termometr-higrometr LB-710 posiada mikroprocesor, który realizuje algorytmy pomiarowe uwzględniając (nieliniowe) charakterystyki obu czujników oraz dane kalibracyjne zapisane w pamięci nieulotnej. Wyniki pomiarów są transmitowane do panelu LB-722C w postaci cyfrowej z szybkością około 300 bodów i okresem repetycji pomiaru około 2 s. Zastosowano interfejs prądowy, z którego równocześnie jest zasilane urządzenie pomiarowe. W tym rozwiązaniu uzyskano prostotę połączenia termohigrometru z panelem - przy użyciu tylko dwóch przewodów. Ponadto oba urządzenia mogą być umieszczone w znacznej odległości od siebie (ograniczonej tylko opornością pętli przewodu łączącego - mniejszą od 100 ohm). Z uwagi na stosunkowo niską szybkość transmisji oraz standard prądowy interfejsu, połączenie charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia zewnętrzne przy zastosowaniu przewodu dowolnego typu. Ponadto, połączenie to jest odporne na zamianę końcówek kabla (biegunowości).

Świadectwo wzorcowania termohigrometru

Podczas okresowego wzorcowania (uwierzytelniania) termohigrometru LB-710 wykorzystuje się dwukierunkową transmisję cyfrową. Podczas kalibracji (wzorcowania) zestaw współczynników skalujących wyniki zostaje zapisany w pamięci nieulotnej termohigrometru LB-710M. Wyeliminowano tym samym jakiekolwiek elementy regulacyjne (potencjometry i trymery) - będące często źródłem problemów (niestabilność termiczna, szumy i trzaski, przypadkowa ingerencja w nastawy itp.).

Każdy termometr - higrometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL lub z Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie.  Termometr - higrometr LB-710 uzyskał zatwierdzenie typu RP T 95 77 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Panel LB-722C jest wyposażony w wyjście cyfrowe, przez które są transmitowane aktualne wyniki pomiaru temperatury i wilgotności, z szybkością około 300 bps, w odstępach około 2s. Wyjście to pracuje w standardzie podobnym do interfejsu termohigrometru LB-710, co umożliwia proste tworzenie skomputeryzowanego systemu monitoringu warunków środowiskowych w wielu pomieszczeniach. System taki może zawierać dowolną liczbę termohigrometrów LB-710M, jak również paneli LB-720C. Prosty system, z jednym lub dwoma termohigrometrami lub sterownikami, można uzyskać łącząc je (przez konwerter LB-371) do interfejsu RS-232 lub (za pomocą  konwertera LB-375) do interfejsu USB dowolnego komputera. Większa liczba elementów systemu może być dołączona przy użyciu koncentratora LB-480 firmy LAB-EL.

Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane we wszystkich urządzeniach uwzględniają osiągnięcie szerokiego zakresu temperatur pracy (opcjonalnie w wersji M - do maksimum -40..+70 °C), a także zapewniają dużą odporność na zakłócenia i niezawodność. W szczególności wszystkie trzy urządzenia (LB-710, LB-722C, LB-721) zbudowano w oparciu o mikroprocesory specjalnie przystosowane do pracy w takich warunkach. Wszystkie tworzywa sztuczne z których wykonano obudowy wytrzymują narażenia termiczne conajmniej w zakresie temperatur -40..+80 °C.

Dane techniczne

ZAKRES PRACY I POMIARU
temperatury -40..+85 °C
wilgotność 10..95 %
NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW
temperatury +/- 0.1 °C,
+/- 1 ostatnia cyfra
LB-710
wilgotności +/- 2.0 %,
+/- 1 ostatnia cyfra
w zakresie 10...90%
+/- 4.0 %,
+/- 1 ostatnia cyfra
poza zakresem 10...90%
REGULACJA POZIOMÓW TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI
zakres regulacji poziomów regulacji i alarmowania wilgotności 0..99,9 %
temperatury -40...+85°C
histereza poziomów regulacyjnych +/- 0,5 %
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY  *)
Zakres temperatur 0..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu regulatora lub czujników w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną regulatora lub czujników przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (zabezpieczenie elektroniki silikonem lub stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
termometr - higrometr LB-710M 190 x 70 x 33 mm
regulator temperatury i wilgotności LB-722C 180 x 130 x 106
obudowa dodatkowa do regulatora LB-722C 308 x 255 x 160
programator LB-721 175 x 77 x 25
KLASA ODPORNOŚCI w/g DIN40050
termometr-higrometr LB-710 IP50
panel LB-722 IP40 (standardowo) albo IP54 (na zamówienie)
programator LB-721 IP40
 WYJŚCIA STERUJĄCE I ALARMOWE
konstrukcja przekaźnik przełączny
napięcie maksymalne 230V/50Hz
prąd maksymalny 2A

ZASILANIE

1 x 230 V AC/ 50...60 Hz / 10 VA.

starstarstarstarstar
Ocena produktu
Regulator temperatury i wilgotności LB-720C
Regulator temperatury i wilgotności LB-720C to przemysłowy sterownik z czujnikami i świadectwem wzorcowania. Inne regulatory temperatury i wilgotności
Ocena: 5/5, liczba głosów: 17
 • dodaj swoją ocenę