Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Rejestratory danych » Ciśnienie » Rejestrator LB-755A

LB-755A - Rejestrator temperatury i wilgotności z drukarką

Rejestrator temperatury i wilgotności z drukarką LB-755A
 • Rejestrator danych pomiarowych
  • temperatura
  • wilgotności powietrza
  • ciśnienia
  • kierunku i prędkość wiatru
 • Wyświetlanie i drukowanie pomiarów
 • Współpraca z 2 przyrządami S300
 • Interfejs RS-232
 • Zasilanie bateryjne
 • Świadectwo wzorcowania dla czujników (opcja)

UWAGA: Urządzenie wycofane z oferty, zastąpione przez Panel LB-757.

Opis rejestratora

Panel LB-755A jest rejestratorem temperatry, wilgotności oraz innych danych pomiarowych nadsyłanych przez dołączone do niego dwa przyrządy pomiarowe LAB-EL typu LB-XXX, wyposażone w interfejs S300.

Odebrane dane pomiarowe są prezentowane na wbudowanym wyświetlaczu oraz mogą być automatycznie rejestrowane w obszernej nieulotnej wewnętrznej pamięci. Zarejestrowane dane mogą być przeglądane wprost na wyświetlaczu panelu, przesłane do komputera w celu dokumentowania w plikach dyskowych, jak również dane te mogą być bezpośrednio drukowane na zewnętrznej drukarce (wyposażenie dodatkowe) w formie raportów. Użytkownik może określić górne i dolne wartości dla wszystkich mierzonych wielkości. Przekroczenie przez mierzoną wielkości wartości progowej sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym i zapaleniem diody LED wbudowanej w rejestrator.

Docelowo ten rejestrator z drukarką będzie współpracował ze wszystkimi przyrządami LAB-EL typu LB-XXX, wyposażonymi w interfejs S300. Obecnie dostępna wersja (3.0.0) może współpracować jednocześnie z dwoma z następujących przyrządów:

Ponieważ część z wymienionych wyżej mierników wykonuje jednocześnie pomiary kilku wielkości, na wyświetlaczu panelu LB-755A prezentacja ich wartości odbywa się naprzemiennie. Oprócz liczbowej wartości danej wielkości i jej jednostki, wyświetlana jest informacja o kanale, do którego dołączone jest urządzenie z którego pochodzi wynik pomiaru oraz numer pola przypisanego wyświetlanej aktualnie wielkości (np. termohigrometr LB-710 ma dwa pola – temperatura i wilgotność a LB-710T jedno pole). Dodatkowo wyświetlana może być również informacja o alarmie w przypadku, gdy aktualnie wyświetlana wartość przekracza zadane dla niej progi alarmowe.

Zastosowanie rejestratora z drukarką

 • Monitoring parametrów klimatu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń (na zewnątrz wyprowadzone czujniki pomiarowe).
 • Nadzorowanie parametrów klimatu podczas produkcji, magazynowania i transportu produktów.
 • Trwałe dokumentowanie warunków klimatycznych w postaci wydruku czytelnych raportów.
 • Alarmowanie o niedotrzymaniu zadanych parametrów klimatu w pomieszczeniach.

Rejestrator temperatury i wilgotności LB-755A wyposażony w jeden lub dwa termometry LB-710T (pomiar jednej lub dwu temperatur) lub termometr LB-711 (pomiar do ośmiu temperatur) jest szczególnie polecany do rejestracji temperatury w samochodach ciężarowych. Dzięki zastosowaniu inteligentnych termometrów z transmisja cyfrową uzyskano wyeliminowanie wpływu na wynik pomiaru jakości połączenia pomiędzy rejestratorem (zainstalowanym w szoferce ciągnika) a termometrami (zainstalowanymi na rozłączalnej naczepie). Pozwala to na stosowanie typowych zewnętrznych kabli z przyłączami instalowanymi na szoferce ciągnika siodłowego i na naczepie z gwarancją poprawności pomiaru (poświadczoną Świadectwem Wzorcowania z Akredytowanego Laboratorium LAB-EL) niezależnie od tego, który egzemplarz naczepy będzie dołączony do ciągnika.

Rejestracja temperatury i wilgotności do pamięci

    Rejestrator wyposażony jest w obszerną pamięć w której mogą być gromadzone dane pomiarowe. Możliwa jest rejestracja pomiarów w pamięci: od 30540 punktów dla rejestracji 1 temperatury (LB-710T), do 2545 punktów dla rejestracji 16 temperatur (2 x LB-711). Ilośc pomiarów jest konfigurowana poprzez dobór odpowiednich przyrządów LAB-EL współpracujących z panelem. Użytkownik rozpoczynając sesję rejestracji decyduje kluczowych parametrach całej sesji, a mianowicie :

 • interwał rejestracji, z przedziału 1..255 minut, z krokiem 1 minuta,
 • wartości progów alarmowych dla każdego dostępnego pola dołączonych przyrządów pomiarowych,
 • zezwolenie na akustyczną sygnalizację stanów alarmowych,
 • zablokowanie możliwości wyłączenia przyrządu przy użyciu klawiatury,
 • wprowadzenie dowolnego tekstu do nieulotnej pamięci, który może być służyć jako identyfikacja właściciela przyrządu lub/i może służyć jako słowny opis rozpoczynanej sesji rejestracji, maksymalnie 256 znaków,
 • sposób prowadzenia rejestracji:
  • rejestracja do zapełnienia całej pamięci,
  • rejestracja z nadpisywaniem,
 • sposób pracy panelu przy zasilaniu bateryjnym:
  • panel pracuje stale,
  • panel jest automatycznie włączany tylko na krótki czas podczas rejestracji kolejnych punktów pomiarowych, a w pozostałym czasie zasadnicza część panelu jest wyłączona.

Po rozpoczęciu misji zmiany tych parametrów nie są możliwe, blokada ta trwa do momentu zakończenia misji i skasowania pamięci.

Zarejestrowane dane można przeglądać wprost na wyświetlaczu panelu, można je przesłać do komputera w celu wizualizacji i dokumentowania przebiegu rejestracji w plikach lub można wydrukować, na dołączanej niewielkiej drukarce, dane z dowolnie wybranego przedziału czasu. Współpraca panelu LB-755A z komputerem wymaga zainstalowania w komputerze programu LOGGER (oprogramowanie stanowi wyposażenie dodatkowe panelu).

Raporty

Raporty tworzone przez rejestrator z drukarką są swoistym dokumentem obrazującym historię zapisanych wyników pomiarów. Raport może być utworzony z wybranego przez użytkownika okresu (wybranie dokładnej daty początku i końca raportu) lub przez wybranie do raportu ostatnich godzin rejestracji. Możliwy jest wydruk dwóch raportów: uproszczonego i pełnego.

Raport uproszczony zawiera:

 • Opcjonalny tekst użytkownika wprowadzony wcześniej do nieulotnej pamięci (maksymalnie 256 znaków),
 • Przedział czasu objętego raportem,
 • Numer seryjnego panelu i jego wersję
 • Datę i godzinę wydruku raportu
 • Typ i numery seryjne przyrządów pomiarowych dołączonych do panelu
 • Zapisane w nieulotnej pamięci wartości minimalne i maksymalne progów alarmowych związanych z każdym polem obydwu kanałów
 • Opis opisujący położenie poszczególnych pól kanałów w raporcie
 • Zestawienie liczby zarejestrowanych rekordów pomiarowych (rekord składa się z daty, godziny i wszystkich wartości zarejestrowanych wielkości pomiarowych)  objętych raportem
 • Liczbę okresów nieciągłości w czasie zarejestrowanych danych pomiarowych (jeśli wyłączane było zasilanie przyrządu)
 • Liczbę rekordów w których panował stan alarmowy
 • Zestawienie minimalnych i maksymalnych wartości w każdym polu, jakie wystąpiły w czasie objętym raportem.

Raport pełny zawiera oprócz wszystkich wymienionych wyżej informacji także kolejne wartości zarejestrowanych wyników pomiarów (historia pomiarów). W każdej linii historii pomiarów może wystąpić symbol ! informujący iż w kanale tym był sygnalizowany stan alarmowy. Dodatkowo kolejne pozycje historii pomiarów mogą zostać przerwane przez linię z informacją iż w tym miejscu było wyłączone zasilanie panelu i brak jest ciągłości zarejestrowanych danych.

Dane techniczne

 • Zasilanie: zasilacz 12V/400mA lub 4 baterie R6 (AA), zasilanie wbudowanego w panel zegara odbywa się z wewnętrznego akumulatora 3V6/60mAh.
 • Wymiary (wys. x szer. x dług.): 55 x 120 x 190 mm.
 • Interfejs wyjściowy: zgodny ze standardem RS-232C, 9600 bitów/s, 8 bitów danych, 1 bit stopu, bez kontroli parzystości.
 • Zakres temperatur pracy panelu LB-755A: 0...50 °C.
 • Zakres temperatur pracy przyrządów pomiarowych: -40...85 °C.

Drukarka stanowi wyposażenie dodatkowe rejestratora LB-755A (nie jest wliczona w cenę rejestratora). Poszczególne elementy składowe rejestratora zamieszczono w cenniku.

Wyposażeniem dodatkowym jest puszka przyłączeniowa LB-755Z. Puszka posiada zaciski śrubowe co ułatwia montaż przewodów zewnętrznych mierników.

Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Rejestrator temperatury i wilgotności z drukarką LB-755A
Przenośny rejestrator temperatury i wilgotności powietrza z drukarką. Rejestracja ciśnienia, wiatru. Rejestratory temperatury, świadectwa wzorcowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę