Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Mierniki gazów » Miernik LB-850

Miernik regulator stężenia dwutlenku węgla i temperatury LB-850

Funkcje sterownika CO2


 • funkcja: miernik stężenia gazów toksycznych w powietrzu , termometr, regulator
 • pomiar: stężenie CO2 (dwutlenek węgla), temperatury
 • metoda pomiaru: CO2 NDIR, temperatury - termistor
 • wyjścia wyników pomiarów:
  • analogowe 4..20mA
  • analogowe 0..10V
  • cyfrowe RS-232
  • cyfrowe S300
  • 2 przekaźniki
Sterownik CO2, regulator dwutlenku węgla

 

UWAGA: Miernik LB-850 został wycofany z oferty i zastąpiony przez  LB-854

Opis

Podstawową funkcją sterownika LB-850 jest pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2 zawartego w powietrzu atmosferycznym. Dodatkowymi funkcjami przyrządu są: pomiar temperatury, sygnalizacja przekroczenia stanów alarmowych oraz regulacja związana z pomiarami CO2 i temperatury.

Stacjonarny regulator dwutlenku węgla LB-850 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła. Czujnik dwutlenku węgla charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją opartą o metodę NDIR (ang. non-dispersive infrared - metoda bezrozproszeniowa strumienia podczerwieni). Polega ona na pomiarze tłumienności promieniowania podczerwonego o określonej długości fali przepuszczanego przez mierzony gaz, które to tłumienie jest zależne od zawartości dwutlenku węgla w badanym gazie. Metoda NDIR zapewnia dokładny i stabilny wynik pomiaru oraz bezawaryjną pracę przez wiele lat. Czujnik do pomiaru CO2 jest umieszczony wewnątrz przyrządu, a mierzone powietrze może być doprowadzone z zewnętrz przez króćce przyłączeniowe, co pozwala na doprowadzenie gazu rurką z odległego miejsca. Przyrząd może być wykonywany w wersji z różnymi zakresami pomiarowymi w zależności od przeznaczenia (standardowo: 10000 ppm).

Do pomiaru temperatury służy zewnętrzny czujnik dołączany do zacisków przyrządu. W czujniku temperatury zastosowany został  precyzyjny termistor zapewniający powtarzalność pomiaru przy wymianie czujnika na inny egzemplarz.

Ten sterownik dwutlenku węgla posiada kilka interfejsów wyjściowych, co pozwala na stosowanie go w wielu rozwiązaniach. Interfejs cyfrowy RS-232 jest wykorzystywany podczas kalibracji miernika oraz służy do dołączenia przyrządu do cyfrowego systemu zbierającego wyniki pomiarów (specjalistyczne oprogramowanie lbx500), podobnie jak interfejs S300 LAB-EL. Przyrząd posiada także dwa wyjścia analogowe: jedno 4..20 mA i jedno 0..10V, które mogą służyć do wyprowadzenia wyników pomiarów lub (opcjonalnie) do proporcjonalnego sterowania urządzeniami wykonawczymi (np. zaworem, wentylatorem) w procesach regulacji stężenia CO2. Dwa wyjścia przekaźnikowe sterownika dwutlenku węgla mogą być wykorzystane do sygnalizacji przekroczenia stanów alarmowych lub do regulacji w trybie włącz / wyłącz (np. wentylacją).

Aktualne wyniki pomiarów stężenia CO2 i temperatury są widoczne na alfanumerycznym podświetlanym wyświetlaczu LCD. Wbudowana klawiatura służy do programowania progów alarmowych i (opcjonalnie) parametrów związanych z regulacją. Przekroczenie zaprogramowanych progów alarmowych jest sygnalizowane poprzez wbudowany brzęczyk i diody LED umieszczone na płycie czołowej urządzenia.

Wyniki pomiarów mogą być (opcjonalnie) rejestrowane we wbudowanej pamięci urządzenia (około 30000 pomiarów) i odczytane w późniejszym czasie poprzez interfejs RS-232.

Obudowa regulatora CO2 jest dostosowana do montażu na szynie TS35. Przyrząd jest zasilany z sieci 230V/50Hz lub opcjonalnie ze źródła 24V AC/DC.

Alternatywny miernik CO2 : LB-852.

Obszarem zastosowań miernika może być przykładowo

 • pomiar stężenia CO2 w halach upraw pieczarek,
 • kontrola emisji gazów w przemyśle,
 • monitorowanie do celów bezpieczeństwa,
 • kontrola pracy systemów wentylacyjnych w różnorodnych obiektach (np. biurach, budynkach inwentarskich), szczegóły w dodatkowym opisie..

Dane techniczne

Pomiar CO2
Typ sensora CO2 NDIR, wbudowany
Zakres pomiaru zawartości objętościowej CO2 0...10000 ppm (0...1%)
Dokładność pomiaru CO2 +/- 5% aktualnego wskazania +/- 100 ppm
Rozdzielczość pomiaru 1 ppm
Standardowy zakres wyjść analogowych 0...10000 ppm
Czas nagrzewania miernika po włączeniu zasilania 1 minuta
Pomiar temperatury
Czujnik temperatury Zewnętrzny, z termistorem TK
Maksymalny zakres pomiaru -50...100°C
Dokładność pomiaru w zakresie –15...+70°C +/- 0,2°C +/- 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru w zakresie –35...+100°C +/-0,5°C +/- 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru poza zakresem –35...+100°C +/-2°C +/- 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru 0,1°C
Wyjścia
Cyfrowe RS232 RS232, 19200/8/1/N
Cyfrowe S300 Izolowane, bierne, napięcie 8..29V, 300bit/S/7/1
Analogowe 0...10V Nie izolowane, obciążenie min. 1000 ohm, zakres 0...10000 ppm
Analogowe 4...20 mA Izolowane, bierne, zasilanie zewnętrzne 8..29V, zakres 0...10000 ppm
Przekaźnikowe 2 wyjścia, 1A/250V, obciążenie rezystancyjne, alarm lub regulacja
Warunki pracy
Zakres temperatur pracy 5...50°C
Zakres wilgotności względnej powietrza 5...95% (bez kondensacji wody)
Pozostałe parametry
Zasilanie 230V/50Hz/3VA (opcjonalne wykonanie: zasilanie 24V AC/DC)
Wymiary zewnętrzne 115 x 90 x 62 mm
Masa 400g
Zobacz również
Zobacz również