Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przechowalnia » Nieaktualne » szkolenie

Szkolenia dla użytkowników i dystrybutorów
urządzeń firmy LAB-EL


Termin szkolenia

Planowany termin: druga połowa maja. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się minimum 12 osób zainteresowanych.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w pobliżu siedziby firmy LAB-EL.

Cel kursu

Przedstawienie oferty firmy LAB-EL, zapoznanie się z możliwościami zastosowania, zasadą pracy i instalacji przyrządów.

Uczestnicy

Kurs przeznaczony jest głównie dla pracowników firm współpracujących z firmą LAB-EL a także dla innych osób zainteresowanych urządzeniami do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, realizacji i eksploatacji systemów rejestracji, monitoringu i wykorzystania systemów sterownikowych.

Program

Program szkolenia obejmuje kilka tematów. Nacisk będzie położony na te tematy, które będą wynikać z potrzeb szkolonych (zostaną przez nich wskazane przy zgłoszeniu. Proponowane tematy do wyboru (jako tematy główne i pomocnicze) to:

 • Omówienie ogólne firmy LAB-EL i Laboratorium Wzorcującego
 • Omówienie ogólne oferty produktów, usług i możliwości,
 • Omówienie szczegółowe pracy obsługi i instalacji urządzeń w zastosowaniach dla branż i obszarów takich jak np.: 
  • Układy sterowania i regulacji przemysłowej na przykładzie regulatora  LB-600,
  • Układy nadzoru i regulacji klimatu w halach uprawy pieczarek, pomieszczeniach hodowlanych zwierząt, przechowalniach owoców i szklarniach,
  • Układy monitoringu i rejestracji parametrów w chłodniach i magazynach (także w odniesieniu do systemu HACCP),
  • Układy monitoringu i rejestracji parametrów w transporcie chłodniczym,
  • Układy nadzoru i regulacji parametrów w laboratoriach, produkcji i przechowalnictwie farmaceutycznym,
  • Systemy komunikacji i monitoringu na przykładzie stacji meteorologicznych,
  • Prezentacja komunikacji i oprogramowania komunikacyjnego i archiwizacyjnego w oparciu o program LBX,
  • Inne tematy dotyczące urządzeń LAB-EL, wskazane przez zainteresowanych.
 • Zajęcia praktyczne obsługi wybranych urządzeń i oprogramowania.

Zestaw tematów będzie dobierany w zależności od wskazań i zainteresowań zgłaszających się.

Organizacja

Kurs odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się minimum 12 osób zainteresowanych. Szkolenie odbędzie się w Warszawie w pobliżu siedziby firmy LAB-EL.

Czas trwania około 6 godz. Uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze (konspekty, instrukcje itp.). Organizator nie pokrywa kosztów delegacji i nie zapewnia noclegów.

Koszt uczestnictwa 1 osoby: 80 zł (koszty materiałów i posiłku). Dla dystrybutorów firmy LAB-EL udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane szkoleniem w zakresie tematów wymienionych powyżej a także innymi tematami z zakresu oferty firmy LAB-EL prosimy o zgłaszanie się do firmy. Zgłoszenie potencjalnego uczestnictwa: tel. 0 600 384 950, fax (22) 867 53 32, kazikw@label.pl