Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Termometr z sondą

Termometr cyfrowy z sondą, rejestrator temperatury LB-560x

 


Andrzej Opęchowski, Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski LAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.
 

Od zarania dziejów ludzie określali stan cieplny otaczającego ich powietrza i przedmiotów. Początkowo skala temperatury ograniczała się do stwierdzeń: zimno, ciepło, gorąco. Określanie temperatury na podstawie odczucia zmysłów jest względne i niejednoznaczne. Te, mało precyzyjne, można by rzec rozmyte doświadczenia doprowadziły do rozwoju pomiarów temperatury. Spośród wszystkich wielkości fizycznych, temperatura plasuje się na pierwszym miejscu pod względem ilości dokonywanych pomiarów. Sporą liczbę do bilansu ilościowego dostarczają medyczne pomiary temperatury ciała. Termometr lekarski, znajduje się prawie w każdym domu. W przemyśle, pomiary temperatury stanowią ok. 30% wszystkich realizowanych pomiarów. Spektrum dziedzin, gdzie temperatura musi być mierzona jest bardzo szerokie, od hodowli, upraw, przechowalnictwa, po przemysł (ciężki, chemiczny i petrochemiczny, spożywczy i farmaceutyczny), motoryzację  czy wyprawy kosmiczne. Pomiary temperatury realizowane są w oparciu o zjawiska fizyczne – rozszerzalność materiałów (np. termometry rtęciowe), zmiany rezystancji (termorezystory, termistory), termoelektryczność (termoogniwa tzw. termopary, piezoelektryczne (czujniki kwarcowe). Firma LAB-EL od początku swego istnienia tj. od 21 lat, specjalizuje się w dziedzinie pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza, głównie w zakresie pomiarów klimatycznych i mikroklimatycznych w pomieszczeniach.

Termometr cyfrowy z sondą

Na tegorocznych targach Automaticon, przedstawimy nowy model termometru cyfrowego LB-560x. Nowa seria przenośnych termometrów LB-560x, charakteryzuje się miniaturową i nowoczesną konstrukcją opartą na wydajnym i oszczędnym energetycznie sterowniku mikroprocesorowym. Główne cechy wyróżniające termometry LB-560x to:

 • oszczędne zasilanie bateryjne (z możliwością ładowania baterii);
 • wbudowana pamięć pomiarów – rejestracja automatyczna i na żądanie (z klawiatury);
 • elektorniczny rejestrator temperatury i wilgotności USB
 • specjalizowane oprogramowanie do komputera – program LOGGER;
 • połączenie z komputerem przy pomocy interfejsu USB (LB-376A);
 • dwuwierszowy podświetlany wyświetlacz;
 • częste odświeżanie wyniku (kilka razy na sekundę);
 • automatyczne wyłączanie;
 • czujnik pomiarowy – Pt1000; 
 • termometr z sondą na przewodzie
 • termometr z alarmem - alarmowanie: dźwiękowe i na wyświetlaczu;
 • termometr min max
 • funkcja zatrzymania wyniku pomiaru (HOLD).
Termometr cyfrowy z sondą LB-560A

Cyfrowe termometry LB-560x zasilane są z akumulatorków NiMH  nowej generacji o małym prądzie samo rozładowania, dzięki czemu nie ma potrzeby częstego ich ładowania. Na przykład przy ustawionym interwale rejestracji danych co 2 minuty, czas pracy na naładowanych akumulatorkach wynosi około 1 rok. Ładowanie akumulatorków odbywa się przez zewnętrzną ładowarkę lub poprzez port USB komputera. Rodzinę elektronicznych termometrów LB-560x, stanowią:

Termometr cyfrowy LB-560C
 • LB-560A – termometr z sondą wbudowaną ;
 • LB-560C – termometr z odłączaną jednokanałową sondą przewodową LB-561;
 • LB-560E – termometr z odłączaną dwukanałową sondą przewodową   LB-562
Termometr LB-560A posiada zintegrowaną sondę temperatury o długości 20cm i średnicy 4mm ostro zakończoną do pomiaru temperatury np. produktów spożywczych, materiałów sypkich, itp.
Czujniki sond LB-561 i LB-562 mogą być wykonane na różne zakresy temperatury. W związku z tym, że jeden termometr LB-560C/LB-560E może obsługiwać wiele sond, we wtyczce każdej z nich umieszczona została pamięć, zawierająca współczynniki kalibracyjne danego czujnika, dzięki czemu można podłączać różne sondy bez utraty dokładności pomiaru. Kalibracja (skalowanie) sondy odbywa się podczas uruchamiania termometru poprzez podłączanie wzorcowych rezystorów o dokładności 0.01%.

Termometry LB-560x wyposażone są w pięcioprzyciskową klawiaturę, za pomocą której można  m.in. zmieniać  parametry rejestracyjne (np. interwał rejestracji), ustawiać alarmy. Naciśnięcie przycisku klawiatury sygnalizowane jest dźwiękowo. Wyniki prezentowane są na podświetlanym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.
Dla LB-560A i LB-560C wyświetlane  są następujące pomiary:

 • aktualna temperatura
 • temperatura maksymalna (MAX) - termometr max
 • temperatura minimalna (MIN)- termometr min
 • temperatura  średnia (Tśr)
 • czas (godziny, minuty)

Dla LB-560E wyświetlane  są następujące pomiary:

 • temperatura z kanału pierwszego – T1
 • temperatura z kanału drugiego – T2
 • różnica temperatur T1 i T2 – ΔT
 • temperatura maksymalna T1max
 • temperatura minimalna T1min
 • temperatura maksymalnaT2max
 • temperatura minimalna T2min
 • wilgotność – H[%] – na podstawie różnicy psychrometrycznej pod podłączeniu psychrometru LB-754
 • czas (godziny, minuty)

Do termometrów LB-560x z sondą oferowane jest zaawansowane oprogramowanie - program Logger, umożliwiające:

 • prezentację bieżących odczytów z termometrów
 • sterowanie termometrami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy
 • zarządzanie archiwum danych

Do komunikacji z komputerem służy dedykowany interfejs USB LB-376A.

Rejestrator temperatury i wilgotności USB

Sposób rejestracji pomiarów we wbudowanej pamięci termometru jest ustalany przez użytkownika przy pomocy programu Logger lub przy użyciu klawiatury. Konfiguracja rejestracji polega na:

 • uaktywnieniu rejestracji oraz określeniu interwału rejestracji
 • wybraniu jednego z wymienionych trybów zapisu:
 • nadpisywanie danych
 • zapis z blokowaniem (rejestracja jest blokowana po wypełnieniu pamięci),
 • możliwe jest uaktywnienie dźwiękowej sygnalizacji rejestracji pomiaru,
 • możliwy jest pomiar ręczny (z klawiatury),
 • możliwe jest przyporządkowanie każdej sesji pomiarowej numeru (tzw. kategorii pomiaru) - dostępnych jest 8 kategorii pomiaru.

Następnym przyrządem z rodziny LB-560x będzie termohigrometr oraz termoanemometr o czym w odpowiednim czasie poinformujemy na stronie www.label.pl oraz łamach magazynu pomiar.
Wszystkich z Państwa, którzy chcieliby zobaczyć ten i inne nasze wyroby oraz porozmawiać ze specjalistami, zapraszamy do siedziby firmy.