Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Różności » Błąd zegara w LB-731

Poprawka błędu zegara RTC w koncentratorach LB-731 na przełomie 2013/2014 roku
W związku z wystąpieniem na przełomie roku 2013/2014 anomalii związanej z zapisem danych pomiarowych w pamięci koncentratorów LB-731 i LB-731A, uprzejmie informujemy o zaistniałym problemie:

W koncentratorach LB-731 z firmware 1.16.1 i nowszym:

Problem dotyczy obsługi pamięci rejestracji przez program LBX i został poprawiony od wersji LBX 1.7.79. Wszystkie inne mechanizmy poza odczytem pamięci rejestracji były obsługiwane prawidłowo, w szczególności alarmy od zaniku rejestracji do bazy danych i alarmy o przekroczeniu progów alarmowych - o ile były skonfigurowane. Wystarczy więc zaktualizować program LBX do wersji  1.7.79 lub nowszej.

W koncentratorach LB-731 z firmware starszym od 1.16.1:

Problem dotyczy wewnętrznej reprezentacji czasu w urządzeniu. W tej wersji obsługiwane są daty od 1950 do 2013 roku. Nowy program od wersji LBX 1.7.80 potrafi w specjalny sposób traktować obsługę dat dla koncentratora LB-731 - cała obsługa urządzenia przez LBX będzie prawidłowa, natomiast na urządzeniu ze starym firmwarem lata będą cofnięte o 48 lat, w szczególności zamiast 2014 roku będzie wyświetlany rok 1966. Jedynym sposobem na usunięcie tej niedogodności (czyli wyświetlania błędnego roku tylko w koncentratorze) jest aktualizacja wewnętrznego firmware koncentratora LB-731, która może być wykonana tylko u nas w serwisie. Niezależnie, należy jak najszybciej dokonać aktualizacji programu LBX do wersji LBX 1.7.80 lub nowszej.

Użytkownicy korzystający z uproszczonej darmowej wersji podstawowego programu do obsługi koncentratora LB-731 powinni zainstalować program LB731 w wersji 1.18.15 lub nowszej.

Działania naprawcze:

W celu przywrócenia systemu do prawidłowej pracy, prosimy zainstalować oprogramowanie LBX w aktualnej wersji. Oprogramowanie dostępne jest na naszej stronie internetowej WWW.LABEL.PL w zakładce Oprogramowanie. W przypadkach użytkowników posiadających oprogramowania LBX starsze niż 2 lata od czasu zakupu, należy skontaktować się  w firmą LAB-EL w celu zamówienia praw do nowej aktualizacji programu LBX ważnej przez następne 2 lata. Aktualizacja taka wiąże się z uzyskaniem nowego klucza licencyjnego, który należy zainstalować w zaktualizowanym programie LBX korzystają z jego zakładki  Konfiguracja – Kreator konfiguracji.

Dodatkowe wyjaśnienia:

Koncentrator LB-731 jest urządzeniem zaprojektowanym ponad 20 lat temu, co w dziedzinie elektroniki i techniki komputerowej stanowi kilka "epok". Wykorzystany w urządzeniu zegar obsługiwał daty do 2013 roku, czyli data 2014 okazała się dla niego nieznaną, w związku z czym nie mógł zapisywać danych do pamięci.

Koncentratory LB-731 już kilka lat temu zostały wycofane z produkcji. Prowadzona jest jednak nadal ich obsługa serwisowa, ale działania modernizujące ich konstrukcję nie są możliwe do prowadzenia z braku możliwości technicznych.

Wielokrotnie także informowaliśmy naszych klientów o celowości wymiany koncentratorów LB-731 na urządzenia nowej generacji: poprzednio LB-487, a obecnie LB-480.

Zwracamy również uwagę na konieczność rzetelnego traktowania możliwości dodatkowych funkcji alarmowych wprowadzonych w oprogramowaniu LBX, jak np. wysyłanie powiadomień SMS w przypadkach wystąpienia przekroczenia wartości granicznych, awarii komunikacji w systemie oraz braku zapisu danych do bazy danych. W takim przypadku wszelkie problemy techniczne są sygnalizowane natychmiast i jest możliwość ich szybkiego usunięcia.  Jednak w wielu przypadkach informacje o anomaliach pracy systemu pojawiały się zupełnie przypadkowo i z dużymi opóźnieniami, gdyż sygnalizacja taka nie zastała przez użytkowników prawidłowo skonfigurowana w programie LBX.

Na naszej stronie internetowej w zakładce Oprogramowanie są publikowane wszelkie aktualizacje oprogramowania do obsługi wszystkich naszych urządzeń, które prosimy na bieżąco uwzględniać w swoich systemach pomiarowych.

Przepraszamy za wynikłe problemy i polecamy zamianę koncentratorów LB-731, LB-731A na dwa koncentratory LB-480. Przy dostarczeniu nam do utylizacji starego koncentratora LB-731/731A, proponujemy zakup nowych koncentratorów z 5% upustem.