www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Pomiary mikroklimatu - wywiad


Fragment programu Copernicus.
Gdzie pomiar mikroklimatu ma zastosowanie?

Pomiar mikroklimatu ma bardzo szerokie zastosowanie: od domu gdzie dobry klimat sprzyja, przez zakłady przemysłowe, a kończąc na tych którzy najbardziej uważają na klimat czyli producentach wyrobów farmaceutycznych i spożywczych ...

See also
Zobacz również
Wymagania prawne Wymagania prawne
Najbardziej restrykcyjne są wymagania Systemów Zapewnienia Jakości, szczególnie obowiązujące w przemysłach spożywczym i farmaceutycznym, a więc tam gdzie najwyższym priorytetem jest troska o zdrowie człowieka. Nie sposób nawet w tego typu opracowaniu wymienić wszystkich obowiązujących przepisów oraz tych, które niebawem wejdą w życie. Spośród wielu trzeba jednak wymienić: HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point - Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), dyrektywy unijne wymuszające nowelizacje przepisów krajowych w przemyśle mięsnym (Dyrektywy Rady 64/433, 71/118 i 77/99), Prawo Farmaceutyczne, itp.
Monitoring mikroklimatu Monitoring mikroklimatu
Termometry, higrometry, barometry - jednopunktowe i wielopunktowe systemy do monitorowania mikroklimatu w pomieszczeniach, magazynach, hurtowniach.