Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Materiały video » ClimateLogger Industrial

System pomiarowy ClimateLogger Industrial

System pomiarowy ClimateLogger Industrial
  • Czujniki podłączane przewodem
  • Termometr przemysłowy
  • Higrometr przemysłowy
  • Odporność na zakłócenia
  • Wspólny 2-żyłowy przewód do zasilania i przesyłu danych
  • Łatwa instalacja

System pomiarowy obsługujący dowolną ilość punktów pomiaru temperatury i wilgotności. Czujniki podłączone przewodowo do rejestratora. System dedykowany do pracy w warunkach zakłóceń elektromagnetycznych, w sąsiedztwie pracujących urządzeń, w dużych magazynach, tam gdzie czujniki pracują w znacznej odległości od rejestratora.

Struktura ClimateLogger Industrial

ClimateLogger Industrial

Czujniki

Do sytemu pomiarowego ClimateLogger Industrial można dołączać czujniki wyposażone w przyłącze komunikacyjno-zasilające typu S300. Oferta czujników tego typu obejmuje:

Mierniki temperatury i wilgotności są standardowo adiustowane w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym LAB-EL. Laboratorium wydaje indywidualne świadectwa wzorcowania.

Łącze typu S300

Połączenie czujnika z rejestratorem realizowane jest przewodem dwużyłowym. Służy on zarówno zasilaniu czujnika, jak i transmisji danych. Odległość czujnika od rejestratora może wynosić nawet 1000m. Interfejs S300 realizuje transmisję cyfrowo i zapewnia sprawdzanie poprawności przesyłanych danych.

S300 sensor with a cableCzujnik z dwuprzewodowym przyłączem typu S300

Rejestrator LB-480

Urządzenie zbiera dane pomiarowe z czujników. Przyjmowane dane są udostępniane dalej za pośrednictwem licznych protokołów sieciowych. Podstawowym odbiorcą danych jest oprogramowanie Serwera LBX. Rejestrator udostępnia również dane poprzez wystawienie własnej strony www, oraz protokoły XML, JSON oraz SNMP.

Rejestrator posiada pamięć wyników pomiarowych. Dane zbierane przez rejestrator są zapisywane w wewnętrznej pamięci albo na karcie pamięci typu SD. Użytkownik może ustawić odstęp rejestracji oraz tryb rejestrowania. Autonomiczna rejestracja przydaje się w sytuacji gdy oprogramowanie Serwera LBX nie pracuje w trybie ciągłym albo występują zaniki komunikacji – wtedy baza danych systemu ClimateLogger może być uzupełniona z pamięci rejestratora.

Serwer LBX

Jest to oprogramowanie dla systemu Windows pracujące jako usługa systemowa. Serwer LBX wymienia dane z urządzeniami pomiarowymi i osprzętem wspomagającym, takim jak np. rejestrator LB-480. Prowadzony jest magazyn danych pomiarowych z bazą bieżących danych i archiwum oraz funkcjami kryptograficznymi zapewniającymi integralność i poufność. Serwer udostępnia zebrane dane dla programów klienckich, w tym dla Klientów LBX. Pracuje w architekturze klient-serwer, zapewnia wielodostęp przez sieć z autoryzacją użytkowników. Moduł kontroli i alarmowania nadzoruje mierzone parametry, ma możliwość wystawienia powiadomienia o przekroczeniu warunków przez wiadomość SMS, rozgłoszenie komunikatu bądź włączenie zewnętrznego sygnalizatora. Udostępniany jest również serwis www przez wbudowany moduł protokołu http.

Klienci LBX

Oprogramowanie dla systemu Windows które umożliwiają zarządzanie Serwerem LBX, wizualizację stanu systemu pomiarowego ClimateLogger, odczyty danych bieżących oraz historycznych, tworzenie wykresów, raportów oraz histogramów. Klient LBX może pracować lokalnie na komputerze na którym uruchomiony jest Serwer LBX, zdalnie w sieci LAN, jak również zdalnie przez sieć Internet.

Oprogramowanie LBX realizuje funkcjonalność SCADA. Program klienta pozwala na tworzenie indywidualnych ekranów z układem kontrolek według definicji użytkownika. Wartości mierzonych wielkości mogą być w programie przetwarzane i traktowane w jednolity sposób jako zmienne.

Modyfikacje systemu ClimateLogger Industrial

System ClimateLogger Industrial może być rozszerzany ponad 8 czujników przez zwielokrotnienie liczby rejestratorów. Inna możliwość to wbudowanie do LB-480 opcjonalnego modułu radiowego i przyłączenie do rejestratora czujników bezprzewodowych. Inne warianty systemu ClimateLogger:

Zobacz również
Zobacz również