www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Mierniki pyłu PM2.5 w powietrzu

LB-930
Czujnik pyłu zawieszonego w powietrzu PM2,5
Czujnik pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu LB-930 służy do pomiaru stężenia aerozoli znajdujących się aktualnie w atmosferze otaczającej miernik. Działa w oparciu o wysokiej jakości sensor cząstek produkcji Honeywell lub jego odpowiednik. Posiada wyjścia wyników pomiarów: optyczne (3 kolory diod LED), cyfrowe S300, USB, analogowe 0..5V i pzekaźnik alarmowy.
LB-499-GAS
Moduł pomiaru zanieczyszczeń powietrza LB-499-GAS
Moduł pomiaru zanieczyszczeń powietrza LB-499-GAS jest przeznaczony do pomiaru stężeń pyłów i gazów toksycznych występującej w otaczającym powietrzu, takich jak: PM2,5 - pyły zawieszone cząsteczek o średnicy nie większej niż 2,5 μm, CO2 - dwutlenek węgla (ditlenek węgla), NO2 - dwutlenk azotu, CO - tlenek węgla, SO2 - dwutlenek siarki, O3 - ozon troposferyczny, CH2O – (HCHO) formaldehyd (aldehyd mrówkowy, metanal). Jest przeznaczony do instalacji wewnątrz rejestratora danych stacji meteorologicznej LB-490, który wtedy jest dodatkowo uzupełniany wlotem do doprowadzenia mierzonego powietrza z zewnątrz.