Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » Koncentratory czujników

Systemy monitorowania temperatury, wilgotności i innych - różne rozwiązania


 • funkcja: nadzór parametrów produkcji, klimatu w pomieszczeniach
 • pomiar: temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie i inne
 • zastosowanie do dużych, dowolnie zlokalizowanych obiektów
 • rejestracja, archiwizacja
 • sygnalizacja alarmowa
 • transmisja przez:
  • Ethernet
  • Internet
  • WiFi
  • EL-WAVE
  • GSM
System monitorowania - temperatura

Opis systemu

W dokumencie przedstawione zostaną, możliwe do zrealizowania, wersje systemu pomiarowego, zbudowanego na bazie koncentratorów LB-476E, LB-480 i LB-489. W każdej z tych wersji koncentrator realizuje funkcję bezpośredniego odbiornika danych z czujników, którymi mogą być dowolne czujniki z oferty LAB-EL. Dane zbierane przez koncentratory mogą być w nim rejestrowane i analizowane w zakresie potrzebnym do rozpoznania sytuacji alarmowych (przekroczenia dopuszczalnych progów, awarii sprzętu).

 Jako łącze komunikacyjne wykorzystać można istniejące okablowanie sieci LAN. Każdy z koncentratorów posiada swój adres IP i funkcjonuje jako serwer w sieci (serwis TCP). Przykładowa sieć bazująca na połączeniach Ethernet pokazana jest na rysunku 1. Każdy koncentrator wyposażony jest w interfejs Ethernet umożliwiający przyłączenie go do stacji roboczej. Za pomocą interfejsu można przekazywać aktualne dane pomiarowe, odczytywać historię, przeprowadzać nastawy progów alarmowych. Operator wykorzystując stację roboczą ma dostęp do każdego z koncentratorów. Konsolą operatora może być w tym przypadku dowolny komputer klasy PC pracujący w sieci.

Kontrola mikroklimatu - system przewodowy
Rysunek 1

W drugim przykładzie (rysunek 2) instalacja pomiarowa została rozszerzona o wielodostępny system wizualizacji danych i alarmowanie. W tym rozwiązaniu występuje wyodrębniony komputer pełniący funkcje serwera, który ma bezpośredni dostęp do wszystkich koncentratorów siecią Ethernet. Oprogramowanie serwera komunikuje się z każdym koncentratorem, monitoruje wyniki pomiarów i ich status, prowadzi rejestrację. Operatorzy posługując się komputerami pracującymi w sieci mogą nadzorować pracę sieci pomiarowej wykorzystując standardową przeglądarkę www. System pozwala na zdefiniowanie warunków alarmowania (np: przekroczenie progu alarmowego temperatury) przy spełnieniu których operator zostanie powiadomiony SMS-em bądź listem elektronicznym. Dodatkową funkcją zdalnej kontroli może być przegląd danych pomiarowych za pomocą przeglądarki WAP. Praktyczną realizacją opisywanego systemu umożliwia aplikacja SCADA LBX pracująca pod systemem Windows albo aplikacja Przemysłowy System Monitorowania PSM pracująca pod systemem Linuks.

Kontrola mikroklimatu - system przewodowy
Rysunek 2

W trzecim przykładzie (rysunek 3) instalacja pomiarowa została rozszerzona o czujniki LAB-EL podłączone bezprzewodowo do systemu pomiarowego. Przykładowo, w Magazynie A zostały wykorzystane czujniki z interfejsami sieciowymi WiFi komunikujące się z systemem pomiarowym za pośrednictwem typowego punktu dostępowego WiFi. W Magazynie B zostały wykorzystane czujniki pracujące w standardzie EL-WAVE (sieci autorskiej LAB-EL pracującej w zakresie 432 MHz) komunikujące się z systemem za pośrednictwem interfejsu radiowego wbudowanego jako opcja do koncentratora LB-480. W Magazynie C czujniki są podłączone przewodowo, tak jak to było w poprzednim przykładzie na rysunku 2. Natomiast w Magazynie D zastosowano czujniki przewodowe LAB-EL dołączone do koncentratora LB-480 wyposażonego w dodatkowy moduł modemu GSM/GPRS. Dane zebrane z czujników w Magazynie D są przez koncentrator D przesyłane  bezpośrednio do serwera przez  sieć TCP/www Internetem bezprzewodowym, bez konieczności posiadania w Magazynie D dostępu do kablowej sieci TCP/www.

Jak to pokazano na rysunku 3, system pomiarowy LAB-EL może być wykonany w sposób niezwykle elastyczny, może łączyć różne techniki transmisji danych w jeden system pomiarowy. Ten elastyczny, mieszany system jest w całości obsługiwany przez program SCADA LBX pracująca pod systemem Windows.

Kontrola mikroklimatu - system przewodowy i bezprzewodowy
Rysunek 3
See also
Zobacz również