Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » » Wilgotnościomierz LB-796

LB-796 - Wilgotnościomierz do drewna, materiałów stałych

Wilgotnościomierz do drewna i innych materiałów LB-796
 • Wilgotność drewna, betonu, muru i innych materiałów stałych
 • Metody pojemnościowa i rezystancyjna
 • Charakterystyki pomiarowe dla wielu materiałów
 • Interfejs RS-232
 • Pomiar temperatury, wilgotności powietrza, temperatury punktu rosy (opcja)

Opis wilgotnościomierza do drewna i betonu

Wilgotnościomierz LB-796 do drewna i innych materiałów  jest przyrządem wielofunkcyjnym. Służy do pomiaru wilgotności bezwzględnej materiałów: drewna, betonu i innych materiałów, dla których zostanie skalibrowany w laboratorium LAB-EL  lub przez Użytkownika. Dodatkowo wilgotnościomierz może pełnić funkcję panelu odczytowego dla sond: LB-798, LB-797, LB-710CB (termohigrometr).
W wilgotnościomierzu dostępne są dwie metody pomiarowe:

 • metoda rezystancyjna,
 • metoda pojemnościowa (pomiar stałej dielektrycznej) - tylko LB-796A.

Wilgotnościomierz jest dostępny w dwóch wersjach:

 • LB-796A - z sondą pojemnościową,
 • LB-796P - bez sondy pojemnościowej.

Elektrody pojemnościowe są na stałe przymocowane do miernika, przeznaczone są do pomiaru wilgotności materiałów twardych np. drewno, cegła, beton itp..W przypadku metody rezystancyjnej pomiaru wilgotności dokonuje się przy pomocy odłączalnych sond rezystancyjnych:

 • sonda młotkowa do drewna LB-796RMT z wbudowanym czujnikiem temperatury:
  • elektrody igłowe do drewna typ E: długość 10mm, śr. 3mm,
  • elektrody igłowe do drewna typ F: długość 15mm, śr. 3mm.
 • sonda uniwersalna LB-796RUT z wbudowanym czujnikiem temperatury:
  • elektrody płaskie typ C: do materiałów cienkich np. fornir, papier, skóra,
  • elektrody igłowe typ D: długość 100mm, śr. 4mm - np. do piasku, farby proszkowej,
  • elektrody igłowe do drewna typ E: długość 10mm, śr. 3mm,
  • elektrody igłowe do drewna typ F: długość 15mm, śr. 3mm,
  • elektrody płaskie typ G: wymiary 100x0.5x12mm do papieru, tektury,
  • elektrody płaskie typ H: wymiary 400x2x12mm do papieru, tektury.
 • sonda chwytakowa LB-796RC - do pomiaru materiałów murowych, drewna metodą rezystancyjną.
W metodzie rezystancyjnej ten wilgotnościomierz do drewna i innych materiałów mierzy rezystancję materiału, która jest przeliczana na wilgotność. Należy umieścić sondę rezystancyjną w materiale, wybrać rodzaj materiału i odczytać wynik z wyświetlacza. 

W metodzie pojemnościowej wilgotnościomierz mierzy stałą dielektryczną materiału. Stała dielektryczna materiału suchego np. drewna wynosi około 2, natomiast stała dielektryczna wody wynosi 80. Wilgotne drewno ma pośrednie wartości stałej dielektrycznej – na tej podstawie obliczana jest jego wilgotność. Należy przyłożyć wbudowane w wilgotnościomierz elektrody do materiału, wybrać rodzaj materiału i odczytać wynik z wyświetlacza.

Pomiar wilgotności posadzki przy pomocy sondy pojemnościowej Pomiar wilgotności
posadzki przy
pomocy sondy pojemnościowej
Sonda młotkowa LB-796RMTSonda
młotkowa
LB-796RMT
Sonda uniwersalna LB-796RUTSonda
uniwersalna
LB-796RUT
Sonda chwytakowa LB-796RCSonda
chwytakowa
LB-796RC
Termohigrometr LB-710CBTermo-
higrometr
LB-710CB
Elektrody typu A, F, CElektrody do sond
rezystancyjnych
typu C, E, F
Elektrody typu DElektrody do sond
rezystancyjnych
typu D
Elektrody typu GElektrody do sond
rezystancyjnych
typu G

Cechy wilgotnościomierza

Główne cechy wilgotnościomierza do drewna i innych materiałów LB-796 to:

 • czytelny wyświetlacz LCD, nowoczesna obudowa, zastosowany energooszczędny mikroprocesor pomiarowy,
 • pomiar wilgotności materiału przy pomocy metody rezystancyjnej i pojemnościowej,
 • możliwość kalibracji miernika dla dowolnego materiału dostarczonego przez Użytkownika do laboratorium,  parametry kalibracji przechowywane są w nieulotnej pamięci miernika (możliwe jest  zapisanie 70 rodzajów materiałów),
 • pomiar temperatury przy pomocy czujnika wbudowanego w miernik w zakresie -20...50°C lub czujnika zewnętrznego TL-2/796/DB9 w zakresie –40...70°C, osłona czujnika może być wykonana w różny sposób np. TL-2, TL-1 itd.
 • pomiar temperatury i wilgotności powierza, temperatury punktu rosy przy pomocy termohigrometru LB-710CB – miernik LB-796 pełni funkcję panelu odczytowego,
 • automatyczna kompensacja wpływu temperatury na wilgotność drewna dla metody rezystancyjnej,
 • zasilanie bateryjne,
 • pomiar stałej dielektrycznej materiału i rezystancji materiału,
 • możliwość ustawiania grubości materiału dla metody pojemnościowej w zakresie  0.2...5cm ze skokiem 0.1cm (przy założeniu, że pod spodem mierzonego materiału znajduje się materiał o stałej dielektrycznej bliskiej 1 np. powietrze, styropian), 
 • dźwiękowa sygnalizacja poziomu wilgotności (LB-796A) dla metody pojemnościowej do wstępnego wyszukiwania gniazd zawilgoceń (ze wzrostem poziomu wilgotności rośnie częstotliwość generowanego sygnału), można również ustawić próg wilgotności, od której następuje generacja sygnału akustycznego,
 • automatyczne wyłączanie się wilgotnościomierza po upływie 3 minut bezczynności,
 • sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego,
 • zapamiętywanie ostatnio wybranego materiału,
 • odporność na zasolenie,
 • sygnalizacja zwarcia elektrod sondy pojemnościowej – dzięki temu uzyskujemy jednoznaczność pomiaru na metodzie pojemnościowej,
 • dwuprogowa sygnalizacja  niskiego napięcia baterii, 
 • autozerowanie sondy pojemnościowej, możliwe również zerowanie na żądanie.

Dedykowane oprogramowanie

Do wilgotnościomierza oferowane jest dedykowane oprogramowanie LB79x. Program LB79x przeznaczony jest do kalibracji miernika - można utworzyć i zapisać do miernika  własną charaktersytykę materiału. Można również usuwać niepotrzebne charakaterystyki, zmieniać ich kolejność itp. Do komunikacji miernika LB-796 z komputerem służy dedykowany interfejs USB - LB-376B.


program LB79xPrzykładowe okno programu LB79x
Interfejs USB LB-376B do komunikacji z komputeremInterfejs USB LB-376B
do komunikacji
z komputerem

Dane techniczne

Wilgotnościomierz wskazuje wilgotność masową (wilgotność bezwzględna), która jest zdefiniowana jako stosunek masy wody zawartej w materiale do masy absolutnie suchego materiału (w %). Jest także możliwość wyskalowania miernika tak, aby wskazywał inaczej definiowaną wilgotność.

Przykładowy spis materiałów zamieszczony jest w poniższej tabeli -  w kolumnie 4 podany jest zakres pomiarowy.

Nr Kod Nazwa Zakres[%] Opis Metoda  pomiarowa
1 dr0 sosna 6.0...200.0 drewno sosnowe rezystancyjna
2 dr1 świerk 6.0...200.0 drewno świerkowe  rezystancyjna
3 dr2 dąb 5.0...200.0 drewno dębowe rezystancyjna
4 dr3 buk 6.0...200.0 drewno bukowe  rezystancyjna
5 dr4 brzoza 6.0...200.0 drewno brzozowe rezystancyjna
6 dr5 jodła 6.0...200.0 drewno jodłowe rezystancyjna
7 dr6 modrzew 6.0...200.0 drewno modrzewiowe rezystancyjna
8 dr7 mahoń 6.0...200.0 drewno mahoniowe rezystancyjna
9 dr8 olcha 5.0...200.0 drewno olchowe rezystancyjna
10 dr9 jesion 5.0...200.0 drewno jesionowe rezystancyjna
11 PrE preszpan 4.0...50.0 preszpan rezystancyjna
12 tCP tynkCemPia 0.0....8.0 tynk cementowo-piaskowy rezystancyjna
13 tGP tynkGipPia 0.0....8.0 tynk gipsowo-piaskowy rezystancyjna
14 tAP tynkWapPia 0.0....8.0 tynk wapienno-piaskowy rezystancyjna
15 b18 beton1800 0.0....8.0 beton 1800kg/m3  rezystancyjna
16 b20 beton2000 0.0....8.0 beton 2000kg/m3 rezystancyjna
17 b24 beton2400 0.0....8.0 beton 2400kg/m3 rezystancyjna
18 PGL płytaGipWł 0.0....8.0 płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL™ rezystancyjna
19 PGt płytaGipKt 0.0....8.0 płyta gipsowo-kartonowa  rezystancyjna
20 C18 cegła1800 0.0....8.0 cegła 1800kg/m3  rezystancyjna
21 C16 cegła1600 0.0....8.0 cegła 1600kg/m3 rezystancyjna
22 PP1 pustakPP1 0.0....20.0 pustak PP1.5/0.35 YTONG™ , 350kg/m3  rezystancyjna
23 PP2 pustakPP2 0.0....20.0 pustak PP2/0.4 YTONG™ , 400kg/m3 rezystancyjna
24 PP3 pustakPP3 0.0....20.0 pustak PP3/0.5 YTONG™, 500kg/m3  rezystancyjna
25 PP4 pustakPP4 0.0....20.0 pustak PP4/0.6 YTONG™ , 600kg/m3  rezystancyjna
26 PP5 pustakPP5 0.0....20.0 pustak PP5/0.7 YTONG™ , 700kg/m3  rezystancyjna
27 PIA piasek 0.0...8.0 piasek rezystancyjna
28 PAP papierPun 4.0...30.0 papier, tektura - punktowe elektrody (typ C) rezystancyjna
29 PAd papierDłu 3.0...30.0 papier, tektura - długie elektrody (typ H, G) rezystancyjna
30 dr0 sosna 0.0...150.0 drewno sosnowe 490kg/m3 pojemnościowa
31 dr1 świerk 0.0...200.0 drewno swierkowe 430kg/m3 pojemnościowa
32 dr2 dąb 0.0...150.0 drewno dębowe 650kg/m3 pojemnościowa
33 dr3 buk 0.0...130.0 drewno bukowe 690kg/m3 pojemnościowa
34 dr4 brzoza 0.0...150.0 drewno brzozowe 610kg/m3 pojemnościowa
35 dr5 jodła 0.0...200.0 drewno jodłowe 410kg/m3  pojemnościowa
36 dr6 modrzew 0.0...150.0 drewno modrzewiowe 550kg/m3  pojemnościowa
37 dr7 mahoń 0.0...150.0 drewno mahoniowe 550kg/m3 pojemnościowa
38 dr8 olcha 0.0...150.0 drewno olchowe 490kg/m3 pojemnościowa
39 dr9 jesion 0.0...130.0 drewno jesionowe 690kg/m3 pojemnościowa
40 d10 drewno100 0.0...200.0 drewno 100kg/m3 pojemnościowa
41 d11 drewno200 0.0...200.0 drewno 200kg/m3 pojemnościowa
42 d12 drewno300 0.0...200.0 drewno 300kg/m3 pojemnościowa
43 d13 drewno800 0.0...100.0 drewno 800kg/m3 pojemnościowa
44 d14 drewno900 0.0...100.0 drewno 900kg/m3 pojemnościowa
45 d15 drewno1000 0.0...100.0 drewno 1000kg/m3 pojemnościowa
46 d16 drewno1100 0.0...100.0 drewno 1100kg/m3 pojemnościowa
47 d17 drewno1200 0.0...100.0 drewno 1200kg/m3 pojemnościowa
48 PrE preszpan 0.0...50.0 preszpan 1100kg/m3 pojemnościowa
49 Eln elkon 0.0...50.0 sklejka transformatorowa elkon 850kg/m3 pojemnościowa
50 tCP tynkCemPia 0.0...20.0 tynk cementowo-piaskowy   pojemnościowa
51 tGP tynkGipPia 0.0...20.0 tynk gipsowo-piaskowy   pojemnościowa
52 tAP tynkWapPia 0.0...20.0 tynk wapienno-piaskowy pojemnościowa
53 b18 beton1800 0.0...20.0 beton 1800kg/m3 pojemnościowa
54 b20 beton2000 0.0...20.0 beton 2000kg/m3 pojemnościowa
55 b24 beton2400 0.0...20.0 beton 2400kg/m3 pojemnościowa
56 PGL płytaGipWł 0.0...20.0 płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL™ pojemnościowa
57 PGt płytaGipKt 0.0...20.0 płyta gipsowo-kartonowa     pojemnościowa
58 C18 cegła1800 0.0...20.0 cegła 1800kg/m3 pojemnościowa
59 C16 cegła1600 0.0...20.0 cegła 1600kg/m3 pojemnościowa
60 PP1 pustakPP1 0.0...100.0 pustak PP1.5/0.35 YTONG™ , 350kg/m3 pojemnościowa
61 PP2 pustakPP2 0.0...100.0 pustak PP2/0.4 YTONG™ , 400kg/m3 pojemnościowa
62 PP3 pustakPP3 0.0...100.0 pustak PP3/0.5 YTONG™ , 500kg/m3  pojemnościowa
63 PP4 pustakPP4 0.0...100.0 pustak PP4/0.6 YTONG™ , 600kg/m3 pojemnościowa
64 PP5 pustakPP5 0.0...100.0 pustak PP5/0.7 YTONG™ , 700kg/m3 pojemnościowa
65 ArG margiel 0.0...20.0 margiel 1700kg/m3 pojemnościowa
66 APE wapień 0.0...20.0 wapień 2000kg/m3 pojemnościowa
67 PIA piaskowiec 0.0...20.0 piaskowiec - skała 2600kg/m3 pojemnościowa
68   wolny      
69   wolny      
70   wolny    

W poniższej tabeli przedstawione są materiały, które są opcjonalne - zapisywane w wilgotnościomierzu na zamówienie.

Nr Kod Nazwa Zakres[%] Opis Metoda pomiarowa
1 FAr FarbaProsz 0.3...25.0 farba proszkowa                                      rezystancyjna
2 urA SkóraZwier 7.0...30.0 skóra zwierzęca rezystancyjna
3 CEL Celuloza 4.0...20.0 celuloza-karton rezystancyjna
4 GIP GipsSzpach 0.2...3.0 gips szpachlowy rezystancyjna

Nazwy YTONG, FERMACELL są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Pomiar wilgotności drewna

Wilgotność drewna można podzielić na dwa charakterystyczne zakresy:

 • zakres wilgotności higroskopijnych 0...30%, jest to zakres wilgotności jakie drewno może  przyjąć w powietrzu o wilgotności od 0 –100% (drewno przebywające w  powietrzu o danej wilgotności  absorbuje wodę z powietrza i przyjmuje tzw. wilgotność równoważną),
 • zakres wilgotności powyżej 30%  - np. "żywe" drewno, czy drewno które przebywało w wodzie.

Zakres górny wilgotności higroskopijnych 30% jest umowny i dla różnych gatunków drewna przyjmuje wartość od 23% do 33%.

PARAMETRY METROLOGICZNE DLA TEMPERATURY (LB-796)
  Czujnik zewnętrzny TL-2/796/DB9 Czujnik wewnętrzny
Zakres -40...70 °C -20...70 °C
Rozdzielczość 0,1°C 0,1°C
Niepewność pomiaru ± 0,2 °C ± 0,2 °C
PARAMETRY METROLOGICZNE DLA WILGOTNOŚCI I TEMPEATURY POWIETRZA (LB-710CB)
Temperatura powietrza Niepewność pomiaru ± 0.1°C, ± 1 ostatnia cyfra
Zakres -40..+85°C
Rozdzielczość 0,1°C
Wilgotność powietrza Niepewność pomiaru ±  2.0% w zakresie 10...90%
±  4.0% poza zakresem 10...90%
Zakres 0..100%
Rozdzielczość 0,1%
Temperatura punktu rosy Zakres -40..+85°C
Rozdzielczość 0,1°C
PARAMETRY METROLOGICZNE DLA WILGOTNOŚCI MATERIAŁU (LB-796)
Zakres pomiaru w zależności od rodzaju materiału (podany w tabeli ze spisem materiałów)
Rozdzielczośc pomiaru 0.1%
Niepewnośc pomiaru dla drewna - metoda rezystancyjna 1,5% dla 5...30%
10% wartości mierzonej dla wilgotności powyżej 30%
metoda pojemnościowa 5% procent wartości mierzonej
ZASILANIE
Bateryjne 1 bateria 9V typu 6F22
Inne Podczas komunikacji z komputerem miernik jest  zasilany z portu komputera
Pobór prądu 5 mA - pomiar temperatury
8 mA -  metoda rezystancyjna
15 mA - metoda pojemnościowa
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Miernik LB-796 0...+50°C Niedopuszczalne jest wykraplanie wody
Sonda LB-710CB -40...85°C Niedopuszczalne jest wykraplanie wody
LB-376B -20...50°C Niedopuszczalne jest wykraplanie wody
WYMIARY
LB-796 200 x 94 x 40mm (bez elektrod pojemnościowych)
LB-710CB średnica 23mm, długość 160mm
LB-376B 56 x 31 x 24mm
LB-796RUT długość 160mm (bez elektrod)
LB-796RMT długość 320mm
See also
Zobacz również
Ocena produktu
Wilgotnościomierz do drewna LB-796, materiałów stałych
Wilgotnościomierz do drewna LB-796 to uniwersalny wilgotnościomierz do materiałów - drewno, beton. W ofercie inne wilgotnościomierze z sondami i bez.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę