Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Wilgotność » Materiały stałe » Delta-T ML3, PR2, HH2

Mierniki wilgotności gleby Delta-T

Miernik wilgotności gleby ML3
  • Sonda ML-3, sonda profilowa PR, panel odczytowy HH2
  • Dokładność 1%
  • Bezobsługowy
  • Proste dołaczenie do rejestratora
  • Stabilny w funkcji temperatury i zasolenia
  • Do pomiarów w zestawach przenośnych i stacjonarnych
UWAGA: Urządzenie wycofane z oferty, zastąpione przez wilgotnościomierz do gleby i materiałów sypkich LB-797.

Opis

Czujnik ThetaProbe ML3 służy do pomiaru objętościowej wilgotności gleby z dużą dokładnością (rzędu 1%). Zasada działania czujnika oparta jest o pomiar współczynnika fali stojącej sygnału o częstotliwości 100MHz w badanym materiale.  Konstrukcja czujnika ML3 zapewnia mu przewagę nad innymi rozwiązaniami, zapewniając precyzję i wiarygodność pomiarów przy umiarkowanym koszcie. Czujnik jest prosty w użyciu: po dołączeniu do wskaźnika i po włożeniu do gleby pomiar wilgotności jest wykonywany w przeciągu kilku sekund.

Kalibracja

Osiągnięcie pełnej dokładności 1% wymaga przeprowadzenia dokładnej kalibracji czujnika dwupunktową metodą grawimetryczną z użyciem tej samej gleby, w której dokonywane będą późniejsze pomiary. W zastosowaniach konwencjonalnych wielu użytkowników zadowala się mniejszą dokładnością, rzędu 5%. Wówczas wystarczy fabryczna klibracja czujników.

Zastosowania

 Typowe zastosowania czujnika ML3 obejmują nawadnianie, hydrologię, monitorowanie środowiska, leśnictwo itp. Jeżeli wymagane jest badanie profilu wilgotności gleby w funkcji głębokości, to wówczas można zastosować kilka takich czujników rozmieszczonych na różnych głębokościach, tak jak to pokazano na rysunkach obok. Czujniki można zakopać w glebie na głębokości maksymalnie do 5 m albo wsunąć w otwory uprzednio przygotowane przy pomocy odpowiedniego narzędzia (wiertła do gleby). Dla ułatwienia wprowadzenia czujników w długie otwory ich obudowę mżna przedłużyć nakręcanymi rurami o długości 50 albo 100 cm.

W ogrodnictwie  i rolnictwie czujniki ML3 mogą być użyte dla różnych rodzajów gleb, kompostów i innych podłoży. Ponieważ czujniki są bardzo małe, dlatego mogą być używane do pomiaru nawet w donicach lub też mogą być zakopane poziomo w skrzynkach. Do swojego prawidłowego działania wymagają przykrycia ich warstwą gleby o minimalnej grubości 50 mm.

Przy produkcji kompostu czujniki ML3 moga być bezpośrednio umieszczone w przygotowywanym materiale, gdzie są w stanie tolerować temperatury do +70°C. Dokładność pomiaru w zakresie temperatur +40...+70°C jest równa +/-2%, ale gęstość materiału i zanieczyszczenia mogą pogorszyć dokładność pomiarów i wpłynąć niekorzystnie na trwałość czujnika.

Czujniki ML3 można zastosować do kontrolowania zabiegu podlewania (nawadniania) dzięki ich dokładności, łatwości użycia i szybkości uzyskania wyniku pomiaru. Dzięki temu możliwe jest optymalizacja czasu podlewania oraz możliwe jest włączenie czujnika w system automatycznego sterowania nawadnianiem.

Długofalowe programy monitorowania środowiska i badania klimatu wymagają rejestrowania wzajemnych zależności pomiędzy glebą a atmosferą. Wilgotność gleby jest w tych badaniach postrzegana jako coraz ważniejszy element, którego pomiar umożliwiają  między innymi czujniki ThetaProbe ML3. Większość automatycznych stacji pogodowych może być wzbogacona o jeden lub kilka czujników ML3

ML3 w glebieSonda ML3 w glebie
ML3 w glebieSonda ML3 w glebie

Sondy profilowe PR

Sonda PR2 posiada wbudowane czujniki rozmieszczone na różnych głębokościach, które doskonale sprawdzają się we wszystkich typach gleb, z minimalnym wpływem zmian temperatury i zasolenia gleby na wyniki pomiarów. Sonda PR2/4 (cztero-czujnikowa) pozwala na pomiar w profilu do głębokości 40 cm, a sonda PR2/6 (sześcio-czujnikowa) daje możliwość wykonania pomiaru do głębokości 100 cm.

Do instalacji rur cienkościennych niezbędne jest wykonanie w glebie otworu o średnicy 27 mm. Odpowiedni otwór zapewnia prostą instalację i minimalne naruszenie struktury gleby. Rury cienkościenne wykonane są z wysoką dokładnością, są bardzo odporne i zachowują długą żywotność w glebie. Prawidłowa instalacja jest kluczowa dla uzyskania dokładnych pomiarów, dlatego zaleca się stosowanie specjalnie zaprojektowanych zestawów świdrów do wykonania otworów pilotowych przed instalacją rur cienkościennych.

Sonda profilowa PR2Sonda profilowa PR2

Odczyt i rejestracja pomiarów

Czujnik ML3 jest zasilany napięciem 5...15V, pobierając prąd około 20 mA. Wynik pomiaru jest wyprowadzony z miernika w postaci wartości napięcia stałego  z przedziału 0...1V. Sygnał ten może być bezpośrednio mierzony i rejestrowany przez data-logery (rejestratory) przystosowane do pomiaru napięć analogowych.

W przypadku używania czujnika ThetaProbe ML3 w wersji przenośnej, do chwilowej kontroli wilgotności gleby, możliwe jest zastosowanie specjalistycznego kieszonkowego panelu odczytowego HH2.

W przypadku wykorzystania czujnika w stacji meteorologicznej, bazujących na urządzeniach LB-741 albo LB-480 LAB-EL.

Panel odczytowy HH2Panel odczytowy HH2

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy -20..+40°C
Napięcie zasilające 5..15 VDC
Pobór prądu 20 mA
Zakres napięć wyjściowych 0..1 VDC
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Mierniki wilgotności gleby - Delta-TML3
Czujnik ThetaProbe ML3 służy do pomiaru objętościowej wilgotności gleby z dużą dokładnością (rzędu 1%).
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
  • dodaj swoją ocenę