Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Wilgotność » Materiały stałe » Wilgotnościomierz LB-796

LB-796 – Miernik wilgotności drewna i innych materiałów stałych

Wilgotnościomierz do drewna i innych materiałów LB-796
 • Wilgotność drewna, betonu, muru i innych materiałów stałych
 • Metody pojemnościowa i rezystancyjna
 • Charakterystyki pomiarowe dla wielu materiałów
 • Interfejs RS-232
 • Pomiar temperatury, wilgotności powietrza, temperatury punktu rosy (opcja)

Opis miernika wilgotności drewna i innych materiałów stałych

Miernik wilgotności drewna i innych materiałów stałych LB-796 jest przyrządem wielofunkcyjnym. Służy do pomiaru wilgotności bezwzględnej drewna, betonu i innych materiałów, dla których zostanie skalibrowany w laboratorium LAB-EL  lub przez Użytkownika. Dodatkowo wilgotnościomierz może pełnić funkcję panelu odczytowego dla sond: LB-798, LB-797, LB-710CB (termohigrometr).
W wilgotnościomierzu dostępne są dwie metody pomiarowe:

 • metoda rezystancyjna,
 • metoda pojemnościowa (pomiar stałej dielektrycznej) – tylko LB-796A.

Wilgotnościomierz jest dostępny w dwóch wersjach:

 • LB-796A – z sondą pojemnościową,
 • LB-796P – bez sondy pojemnościowej.

Elektrody pojemnościowe są na stałe przymocowane do miernika. Przeznaczone są do sprawdzania wilgotności drewna oraz innych materiałów stałych, taki jak cegły, beton itp. W przypadku metody rezystancyjnej pomiaru wilgotności dokonuje się przy pomocy odłączalnych sond rezystancyjnych:

 • sonda młotkowa do drewna LB-796RMT z wbudowanym czujnikiem temperatury:
  • elektrody igłowe do drewna typ E: długość 10 mm, śr. 3 mm,
  • elektrody igłowe do drewna typ F: długość 15 mm, śr. 3 mm.
 • sonda uniwersalna LB-796RUT z wbudowanym czujnikiem temperatury:
  • elektrody płaskie typ C: do materiałów cienkich np. fornir, papier, skóra,
  • elektrody igłowe typ D: długość 100 mm, śr. 4 mm – np. do piasku, farby proszkowej,
  • elektrody igłowe do drewna typ E: długość 10 mm, śr. 3 mm,
  • elektrody igłowe do drewna typ F: długość 15 mm, śr. 3 mm,
  • elektrody płaskie typ G: wymiary 100x0,5x12 mm do papieru, tektury,
  • elektrody płaskie typ H: wymiary 400x2x12 mm do papieru, tektury.
 • sonda chwytakowa LB-796RC – do pomiaru materiałów murowych, drewna metodą rezystancyjną.
W metodzie rezystancyjnej miernik wilgotności drewna i innych materiałów stałych LB-796 mierzy rezystancję materiału, która jest przeliczana na wilgotność. Należy umieścić sondę rezystancyjną w materiale, wybrać rodzaj materiału i odczytać wynik z wyświetlacza.  

W metodzie pojemnościowej wilgotnościomierz mierzy stałą dielektryczną materiału. Stała dielektryczna materiału, np. suchego drewna, wynosi około 2, natomiast stała dielektryczna wody wynosi 80. Wilgotne drewno ma pośrednie wartości stałej dielektrycznej – na tej podstawie obliczana jest jego wilgotność. Należy przyłożyć wbudowane w wilgotnościomierz elektrody do materiału, wybrać rodzaj materiału i odczytać wynik z wyświetlacza.

Pomiar wilgotności posadzki przy pomocy sondy pojemnościowej Pomiar wilgotności
posadzki przy
pomocy sondy pojemnościowej
Sonda młotkowa LB-796RMTSonda
młotkowa
LB-796RMT
Sonda uniwersalna LB-796RUTSonda
uniwersalna
LB-796RUT
Sonda chwytakowa LB-796RCSonda
chwytakowa
LB-796RC
Termohigrometr LB-710CBTermo-
higrometr
LB-710CB
Elektrody typu A, F, CElektrody do sond
rezystancyjnych
typu C, E, F
Elektrody typu DElektrody do sond
rezystancyjnych
typu D
Elektrody typu GElektrody do sond
rezystancyjnych
typu G

Cechy wilgotnościomierza

Główne cechy wilgotnościomierza do drewna i innych materiałów LB-796 to:

 • czytelny wyświetlacz LCD, nowoczesna obudowa, zastosowany energooszczędny mikroprocesor pomiarowy,
 • pomiar wilgotności materiału przy pomocy metody rezystancyjnej i pojemnościowej,
 • możliwość kalibracji miernika dla dowolnego materiału dostarczonego przez Użytkownika do laboratorium. Parametry kalibracji przechowywane są w nieulotnej pamięci miernika (możliwe jest zapisanie 70 rodzajów materiałów),
 • pomiar temperatury przy pomocy czujnika wbudowanego w miernik w zakresie -20-50°C lub czujnika zewnętrznego TL-2/796/DB9 w zakresie –40-70°C. Osłona czujnika może być wykonana w różny sposób, np. TL-2, TL-1 itd.
 • pomiar temperatury i wilgotności powierza, temperatury punktu rosy przy pomocy termohigrometru LB-710CB – miernik LB-796 pełni funkcję panelu odczytowego,
 • automatyczna kompensacja wpływu temperatury na wilgotność drewna dla metody rezystancyjnej,
 • zasilanie bateryjne,
 • pomiar stałej dielektrycznej materiału i rezystancji materiału,
 • możliwość ustawiania grubości materiału dla metody pojemnościowej w zakresie  0,2-5 cm ze skokiem 0,1 cm (przy założeniu, że pod spodem mierzonego materiału znajduje się materiał o stałej dielektrycznej bliskiej 1, np. powietrze, styropian), 
 • dźwiękowa sygnalizacja poziomu wilgotności (LB-796A) dla metody pojemnościowej do wstępnego wyszukiwania gniazd zawilgoceń (ze wzrostem poziomu wilgotności rośnie częstotliwość generowanego sygnału). Można również ustawić próg wilgotności, od którego następuje generacja sygnału akustycznego,
 • automatyczne wyłączanie się wilgotnościomierza po upływie 3 minut bezczynności,
 • sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego,
 • zapamiętywanie ostatnio wybranego materiału,
 • odporność na zasolenie,
 • sygnalizacja zwarcia elektrod sondy pojemnościowej – dzięki temu uzyskujemy jednoznaczność pomiaru na metodzie pojemnościowej,
 • dwuprogowa sygnalizacja niskiego napięcia baterii, 
 • autozerowanie sondy pojemnościowej, możliwe również zerowanie na żądanie.

Dedykowane oprogramowanie

Do wilgotnościomierza oferowane jest dedykowane oprogramowanie LB79x. Program LB79x przeznaczony jest do kalibracji miernika – można utworzyć i zapisać do miernika własną charakterystykę materiału. Można również usuwać niepotrzebne charakterystyki, zmieniać ich kolejność itp. Do komunikacji miernika LB-796 z komputerem służy dedykowany interfejs USB – LB-376B.


program LB79xPrzykładowe okno programu LB79x
Interfejs USB LB-376B do komunikacji z komputeremInterfejs USB LB-376B
do komunikacji
z komputerem

Dane techniczne

Wilgotnościomierz wskazuje wilgotność masową (wilgotność bezwzględna), która jest zdefiniowana jako stosunek masy wody zawartej w materiale do masy absolutnie suchego materiału (w %). Jest także możliwość wyskalowania miernika tak, aby wskazywał inaczej definiowaną wilgotność.

Przykładowy spis materiałów zamieszczony jest w poniższej tabeli – w kolumnie 4 podany jest zakres pomiarowy.

Nr Kod Nazwa Zakres[%] Opis Metoda  pomiarowa
1 dr0 sosna 6.0...200.0 drewno sosnowe rezystancyjna
2 dr1 świerk 6.0...200.0 drewno świerkowe  rezystancyjna
3 dr2 dąb 5.0...200.0 drewno dębowe rezystancyjna
4 dr3 buk 6.0...200.0 drewno bukowe  rezystancyjna
5 dr4 brzoza 6.0...200.0 drewno brzozowe rezystancyjna
6 dr5 jodła 6.0...200.0 drewno jodłowe rezystancyjna
7 dr6 modrzew 6.0...200.0 drewno modrzewiowe rezystancyjna
8 dr7 mahoń 6.0...200.0 drewno mahoniowe rezystancyjna
9 dr8 olcha 5.0...200.0 drewno olchowe rezystancyjna
10 dr9 jesion 5.0...200.0 drewno jesionowe rezystancyjna
11 PrE preszpan 4.0...50.0 preszpan rezystancyjna
12 tCP tynkCemPia 0.0....8.0 tynk cementowo-piaskowy rezystancyjna
13 tGP tynkGipPia 0.0....8.0 tynk gipsowo-piaskowy rezystancyjna
14 tAP tynkWapPia 0.0....8.0 tynk wapienno-piaskowy rezystancyjna
15 b18 beton1800 0.0....8.0 beton 1800kg/m3  rezystancyjna
16 b20 beton2000 0.0....8.0 beton 2000kg/m3 rezystancyjna
17 b24 beton2400 0.0....8.0 beton 2400kg/m3 rezystancyjna
18 PGL płytaGipWł 0.0....8.0 płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL™ rezystancyjna
19 PGt płytaGipKt 0.0....8.0 płyta gipsowo-kartonowa  rezystancyjna
20 C18 cegła1800 0.0....8.0 cegła 1800kg/m3  rezystancyjna
21 C16 cegła1600 0.0....8.0 cegła 1600kg/m3 rezystancyjna
22 PP1 pustakPP1 0.0....20.0 pustak PP1.5/0.35 YTONG™ , 350kg/m3  rezystancyjna
23 PP2 pustakPP2 0.0....20.0 pustak PP2/0.4 YTONG™ , 400kg/m3 rezystancyjna
24 PP3 pustakPP3 0.0....20.0 pustak PP3/0.5 YTONG™, 500kg/m3  rezystancyjna
25 PP4 pustakPP4 0.0....20.0 pustak PP4/0.6 YTONG™ , 600kg/m3  rezystancyjna
26 PP5 pustakPP5 0.0....20.0 pustak PP5/0.7 YTONG™ , 700kg/m3  rezystancyjna
27 PIA piasek 0.0...8.0 piasek rezystancyjna
28 PAP papierPun 4.0...30.0 papier, tektura - punktowe elektrody (typ C) rezystancyjna
29 PAd papierDłu 3.0...30.0 papier, tektura - długie elektrody (typ H, G) rezystancyjna
30 dr0 sosna 0.0...150.0 drewno sosnowe 490kg/m3 pojemnościowa
31 dr1 świerk 0.0...200.0 drewno swierkowe 430kg/m3 pojemnościowa
32 dr2 dąb 0.0...150.0 drewno dębowe 650kg/m3 pojemnościowa
33 dr3 buk 0.0...130.0 drewno bukowe 690kg/m3 pojemnościowa
34 dr4 brzoza 0.0...150.0 drewno brzozowe 610kg/m3 pojemnościowa
35 dr5 jodła 0.0...200.0 drewno jodłowe 410kg/m3  pojemnościowa
36 dr6 modrzew 0.0...150.0 drewno modrzewiowe 550kg/m3  pojemnościowa
37 dr7 mahoń 0.0...150.0 drewno mahoniowe 550kg/m3 pojemnościowa
38 dr8 olcha 0.0...150.0 drewno olchowe 490kg/m3 pojemnościowa
39 dr9 jesion 0.0...130.0 drewno jesionowe 690kg/m3 pojemnościowa
40 d10 drewno100 0.0...200.0 drewno 100kg/m3 pojemnościowa
41 d11 drewno200 0.0...200.0 drewno 200kg/m3 pojemnościowa
42 d12 drewno300 0.0...200.0 drewno 300kg/m3 pojemnościowa
43 d13 drewno800 0.0...100.0 drewno 800kg/m3 pojemnościowa
44 d14 drewno900 0.0...100.0 drewno 900kg/m3 pojemnościowa
45 d15 drewno1000 0.0...100.0 drewno 1000kg/m3 pojemnościowa
46 d16 drewno1100 0.0...100.0 drewno 1100kg/m3 pojemnościowa
47 d17 drewno1200 0.0...100.0 drewno 1200kg/m3 pojemnościowa
48 PrE preszpan 0.0...50.0 preszpan 1100kg/m3 pojemnościowa
49 Eln elkon 0.0...50.0 sklejka transformatorowa elkon 850kg/m3 pojemnościowa
50 tCP tynkCemPia 0.0...20.0 tynk cementowo-piaskowy   pojemnościowa
51 tGP tynkGipPia 0.0...20.0 tynk gipsowo-piaskowy   pojemnościowa
52 tAP tynkWapPia 0.0...20.0 tynk wapienno-piaskowy pojemnościowa
53 b18 beton1800 0.0...20.0 beton 1800kg/m3 pojemnościowa
54 b20 beton2000 0.0...20.0 beton 2000kg/m3 pojemnościowa
55 b24 beton2400 0.0...20.0 beton 2400kg/m3 pojemnościowa
56 PGL płytaGipWł 0.0...20.0 płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL™ pojemnościowa
57 PGt płytaGipKt 0.0...20.0 płyta gipsowo-kartonowa     pojemnościowa
58 C18 cegła1800 0.0...20.0 cegła 1800kg/m3 pojemnościowa
59 C16 cegła1600 0.0...20.0 cegła 1600kg/m3 pojemnościowa
60 PP1 pustakPP1 0.0...100.0 pustak PP1.5/0.35 YTONG™ , 350kg/m3 pojemnościowa
61 PP2 pustakPP2 0.0...100.0 pustak PP2/0.4 YTONG™ , 400kg/m3 pojemnościowa
62 PP3 pustakPP3 0.0...100.0 pustak PP3/0.5 YTONG™ , 500kg/m3  pojemnościowa
63 PP4 pustakPP4 0.0...100.0 pustak PP4/0.6 YTONG™ , 600kg/m3 pojemnościowa
64 PP5 pustakPP5 0.0...100.0 pustak PP5/0.7 YTONG™ , 700kg/m3 pojemnościowa
65 ArG margiel 0.0...20.0 margiel 1700kg/m3 pojemnościowa
66 APE wapień 0.0...20.0 wapień 2000kg/m3 pojemnościowa
67 PIA piaskowiec 0.0...20.0 piaskowiec - skała 2600kg/m3 pojemnościowa
68   wolny      
69   wolny      
70   wolny    

W poniższej tabeli przedstawione są materiały, które są opcjonalne – zapisywane w wilgotnościomierzu na zamówienie.

Nr Kod Nazwa Zakres[%] Opis Metoda pomiarowa
1 FAr FarbaProsz 0.3...25.0 farba proszkowa                                      rezystancyjna
2 urA SkóraZwier 7.0...30.0 skóra zwierzęca rezystancyjna
3 CEL Celuloza 4.0...20.0 celuloza-karton rezystancyjna
4 GIP GipsSzpach 0.2...3.0 gips szpachlowy rezystancyjna

Nazwy YTONG, FERMACELL są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Pomiar wilgotności drewna

Wilgotność drewna można podzielić na dwa charakterystyczne zakresy:

 • zakres wilgotności higroskopijnych 0-30% – jest to zakres wilgotności, jakie drewno może  przyjąć w powietrzu o wilgotności od 0-100% (drewno przebywające w  powietrzu o danej wilgotności  absorbuje wodę z powietrza i przyjmuje tzw. wilgotność równoważną),
 • zakres wilgotności powyżej 30% – np. "żywe" drewno, czy drewno, które przebywało w wodzie.

Zakres górny wilgotności higroskopijnych 30% jest umowny i dla różnych gatunków drewna przyjmuje wartość od 23% do 33%.

PARAMETRY METROLOGICZNE DLA TEMPERATURY (LB-796)
  Czujnik zewnętrzny TL-2/796/DB9 Czujnik wewnętrzny
Zakres -40...70 °C -20...70 °C
Rozdzielczość 0,1°C 0,1°C
Niepewność pomiaru ± 0,2 °C ± 0,2 °C
PARAMETRY METROLOGICZNE DLA WILGOTNOŚCI I TEMPEATURY POWIETRZA (LB-710CB)
Temperatura powietrza Niepewność pomiaru ± 0.1°C, ± 1 ostatnia cyfra
Zakres -40..+85°C
Rozdzielczość 0,1°C
Wilgotność powietrza Niepewność pomiaru ±  2.0% w zakresie 10...90%
±  4.0% poza zakresem 10...90%
Zakres 0..100%
Rozdzielczość 0,1%
Temperatura punktu rosy Zakres -40..+85°C
Rozdzielczość 0,1°C
PARAMETRY METROLOGICZNE DLA WILGOTNOŚCI MATERIAŁU (LB-796)
Zakres pomiaru w zależności od rodzaju materiału (podany w tabeli ze spisem materiałów)
Rozdzielczośc pomiaru 0.1%
Niepewnośc pomiaru dla drewna - metoda rezystancyjna 1,5% dla 5...30%
10% wartości mierzonej dla wilgotności powyżej 30%
metoda pojemnościowa 5% procent wartości mierzonej
ZASILANIE
Bateryjne 1 bateria 9V typu 6F22
Inne Podczas komunikacji z komputerem miernik jest  zasilany z portu komputera
Pobór prądu 5 mA - pomiar temperatury
8 mA -  metoda rezystancyjna
15 mA - metoda pojemnościowa
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Miernik LB-796 0...+50°C Niedopuszczalne jest wykraplanie wody
Sonda LB-710CB -40...85°C Niedopuszczalne jest wykraplanie wody
LB-376B -20...50°C Niedopuszczalne jest wykraplanie wody
WYMIARY
LB-796 200 x 94 x 40mm (bez elektrod pojemnościowych)
LB-710CB średnica 23mm, długość 160mm
LB-376B 56 x 31 x 24mm
LB-796RUT długość 160mm (bez elektrod)
LB-796RMT długość 320mm
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Miernik wilgotności drewna LB-796 – sprawdzanie wilgotności drewna
Przyrząd LB-796 przeznaczony jest w szczególności do pomiaru wilgotności drewna, ale może zostać skalibrowany do pomiaru wilgotności różnych materiałów stałych.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę