Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » O naszej stronie www » Prawa autorskie

Zastrzeżenia prawne

Copyright, prawa autorskie, LAB-EL
  1. Witryna www.label.pl jest udostępniania na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie, z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w części Prawa autorskie.
  2. Witryna www.label.pl jest dostępna w takim stanie w jakim użytkownik ją otrzymuje z serwera. Właściciel witryny, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna s.j. nie udziela żadnych gwarancji dostępności serwisu, która może być ograniczona, przerwana bądź zakończona w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkowników.
  3. Mimo dołożenia starań nie gwarantujemy, że: informacje, ceny, specyfikacje techniczne i funkcjonalne, zawarte na naszych stronach są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
  4. LAB-EL Elektronika Laboratoryjna s.j. zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez zmiany treści bądź wyłączanie stron wcześniej dostępnych albo włączanie nowych stron. LAB-EL Elektronika Laboratoryjna s.j. nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron witryny www.label.pl. Ponadto zawartość witryny ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  5. Witryna www.label.pl zawiera odwołania hipertekstowe do zasobów należących do innych podmiotów. W przypadku korzystania z tych zasobów użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla nich.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości witryny internetowej www.label.pl są zastrzeżone w całości na rzecz LAB-EL Elektronika Laboratoryjna s.j. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody LAB-EL Elektronika Laboratoryjna s.j. jest zabronione poza sytuacjami opisanym poniżej.

  1. Użytkownik witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych
  2. Użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych
  3. Wykorzystanie jakichkolwiek fragmentów witryny do celów komercyjnych (w tym kopiowanie na innej witrynie, drukowanie) jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji oraz podania odnośnika (aktywnego linku) do źródła. Minimalny tekst umieszczony wspólnie z wykorzystanymi materiałami powinien zawierać informację: "(C) LAB-EL Elektronika Laboratoryjna www.label.pl"