Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » O naszej stronie www » Klucz

Urządzenia i systemy pomiarowe

Maskotka z kluczem do poszukiwań
 • Klucz do poszukiwań
 • Wybór według:
  • wielkości mierzonej
  • regulacji
  • rejestracji
  • interfejsu
 • Rozszerzony opis urządzeń

Oferowane urządzenia umożliwiają: odczyt, rejestrację i regulację różnych parametrów klimatu oraz kilku innych wielkości. Wybór właściwej wersji urządzeń ułatwiają ponższe tabelki. Poszczególne opcje, wielkości mierzone, rejestrowane i regulowane oznaczono w tabelkach następującymi skrótami:

 • A - analogowe (Pt - termorezystory platynowe, N - napięcia),
 • D - ciśnienie różnicowe powietrza,
 • G - stężenia gazów toksycznych,
 • I - inne nie wymienione,
 • K - kierunek wiatru,
 • L - wyjście do sygnalizacji przekroczenia progów alarmowych,
 • O - opad atmosferyczny,
 • P - ciśnienie bezwzględne powietrza,
 • PC- komputer PC jako urządzenie współpracujące,
 • R - konduktancja powierzchniowa,
 • S - promieniowanie słoneczne,
 • T - temperatura powietrza,
 • Tr - temperatura różnych ciał (gazy, ciecze, stałe),
 • V - prędkośc wiatru,
 • W - wilgotność powietrza,
 • Ws - wilgotność ciał stałych,
 • Z(...) - pomiar wymienionych w nawiasie wielkości przy pomocy dołączonych zewnętrznych przyrządów pomiarowych.
URZĄDZENIA I SYSTEMY POMIAROWE PRODUKCJI LAB-EL
TYP WIELKOŚĆ
MIERZONA
REGULACJA REJESTRACJA
WEWNĘTRZNA
REJESTRACJA
ZEWNĘTRZNYM
URZĄDZENIEM
INTERFEJS
WYJŚCIOWY
UWAGI
LB-486 Z(T,W,P,D,K,
V,S,G,O)
nie T,W,P,D,K,V,S,
G,O
PC RS-232, RS-485 4 wejścia S300 + O
LB-515 T nie T PC RS-232 bateryjny
LB-520 T,W nie T,W PC RS-232 bateryjny
LB-522 T,W nie min/max nie S300 bateryjny
LB-522T T nie min/max nie S300 bateryjny
LB-600 A, Z(T,W,P,D) A,T,W,P,D A,T,W,P,D PC RS-485 uniwersalny
LB-701 + LB-702 T, W nie T, W PC RS-232 bateryjny
LB-701 + LB-702B T, W, P nie T, W, P PC RS-232 bateryjny
LB-701 + LB-704 T, W nie nie nie nie bateryjny
LB-701 + LB-705 T, W nie T, W (wersja PR)  LB-731, LB-486, PC RS-232, S300  
LB-701 + LB-706 T, W nie T, W PC RS-232 bateryjny
LB-701 + LB-706B T, W, P nie T, W, P PC RS-232 bateryjny
LB-701 + LB-707(B) T, W, (P) nie T, W, (P) PC RS-232, GPRS, SMS wbudowany modem GSM
LB-701 + LB-725 T, W T, W T, W LB-731,LB-486, PC RS-232, S300  
LB-701T + panel Tr wg. panelu w panelu wg. panelu w panelu panel jak dla LB-701
LB-705 Z(T, W) nie T, W LB-731, LB-486, PC RS-232, S300 zestaw z LB-701
LB-706B Z(T,W), P nie T, W, P PC RS-232 zestaw z LB-701
LB-706T Z(T, W), A  nie T, W PC RS-232 2 wejścia Pt
LB-707T Z(T, W), A nie T, W, P PC RS-232, GPRS, SMS wbudowany modem GSM, 2 wejścia Pt
LB-708T T nie nie PC RS-232 2 wejścia Pt
LB-708TR T T nie PC RS-232 1 wejście Pt
LB-710 LB-710B
LB-710D LB-710DB
T, W z LB-722C nie LB-731, LB-486, PC S300  
LB-710R T, W z LB-722C nie LB-741, LB-486, PC S300  
LB-710L T, W z LB-722C nie LB-731, LB-486, PC S300  
LB-710NL T, W nie nie LB-732 LonWorks  
LB-710T LB-710DT T, Tr z LB-722C nie LB-731, LB-486, PC S300 1 wejście Pt
LB-711 T, Tr z LB-724 nie LB-741, LB-486, PC S300 8 wejść Pt
LB-712TW T, W nie nie nie 4..20mA, 
0..1V, 0..10V
wyjścia 
analogowe 
LB-715 T, W, P nie nie LB-755, LB-486, PC S300  
LB-716 P z LB-724 nie LB-731, LB-486, PC S300  
LB-716D D z LB-724 nie LB-731, LB-486, PC S300  
LB-716P P z LB-724 nie LB-731, LB-486, PC S300  
LB-720 T, W T, W W LB-731, LB-486, PC S300  
LB-720C T, W T, W, L 1 wielkość LB-731, LB-486, PC S300  
LB-724 Z(T,W,P,D,K,
V,S,G,O)
T,W,...,L 1 wielkość LB-731, LB-486, PC S300 1 wejście S300
LB-725 Z(T, W) T, W T, W LB-731, LB-486, PC RS-232, S300 zestaw z LB-701
LB-731 Z(T, W, P, D) L T, W, P, D PC RS-232, S300 16 wejść S300
LB-732 Z(T, W, P, D) L T, W, P, D PC RS-232, RS-485,
LonWorks
 
LB-741 Z(T,W,P,D,K,
V,S,G,O)
nie T,W,P,D,K,V,S,
G,O
PC RS-232, RS-485 8 wejść S300 + O
LB-746 K, V nie nie LB-741, LB-486, PC S300  
LB-747 K, V nie nie LB-741, LB-486, PC S300  
LB-750 P nie P LB-731, LB-486, PC RS-232, S300  
LB-754J + LB-706T T nie T PC RS-232 bateryjny, termometr
LB-754T + LB-706T T (2x) nie T PC RS-232 bateryjny, 2 termometry
LB-754T + LB-707T T nie T PC RS-232, SMS, GPRS wbudowany modem GSM
LB-754P + LB-706T T, W nie T, W PC RS-232 psychrometr
LB-755 Z(T, W, P, K,
V)
nie T, W, P, K, V PC RS-232  
LB-756 Z(S ) nie S PC RS-232  
LB-760A T, W, Z(G) T, W, G, L T, W, G, I PC RS-485 8 wejść Pt 
LB-781 R, T nie nie LB-741, LB-486, PC S300  
LB-790 Ws (piasek) nie Ws LB-741, LB-486, PC RS-232  
LB-795 Ws (drewno, beton) nie tak PC RS-232 3 metody pomiarowe
LB-810
(przepływ wody)
I I LB-741, LB-486, PC S300  
LB-810W I
(poziom wody)
I I LB-741, LB-486, PC S300  
LB-900 S nie nie LB-741, LB-486, PC S300  
LB-910 R nie nie LB-741, LB-486, PC S300  
Meteo w internecie Z(T,W,P,K,V,
S,O)
nie T,W,P,K,V,S,O PC Internet  
URZĄDZENIA I SYSTEMY POMIAROWE PRODUKCJI INNYCH FIRM
TYP WIELKOŚĆ
MIERZONA
REGULACJA REJESTRACJA
WEWNĘTRZNA
REJESTRACJA
ZEWNĘTRZNYM
URZĄDZENIEM
INTERFEJS
WYJŚCIOWY
UWAGI
ZFP9 G (CO2) nie nie LB-760, LB-760A 4..20 mA
2 x przekaźnik
detekcja w podczerwieni 
373 W nie tak PC RS-232, 
0..1V, 4..20mA
wzorzec wilgotności 
ARG100 O nie nie LB-486, LB-724, LB-741 kontaktron  
DP19 W nie nie PC RS-232 wzorzec wilgotności 
DP30 W nie nie PC RS-232 wzorzec wilgotności 
EBI-A T, P nie T, P PC RS-232 bateryjny
Kestrel 2000 V, T nie V (Max) nie nie bateryjny
RG50 O nie nie LB-486, LB-724, LB-741 kontaktron