Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » Miernik LB-702

Termohigrometr LB-701 z panelem odczytowym LB-702
Barometr LB-702B (opcja)


 • funkcje: termometr, higrometr (wilgotnościomierz), rejestrator, barometr (opcja)
 • pomiar: temperatura, wilgotność względna powietrza, temperatura punktu rosy, zawartość pary wodnej
 • opcjonalny pomiar: ciśnienie barometryczne (z panelem w wersji LB-702B)
 • przyrząd przenośny
 • zasilanie bateryjne albo sieciowe
 • rejestracja do 640 punktów pomiarowych
 • interfejs RS232C
Termometr higrometr LB-701 + LB-702

Opis

Uwaga: Panel LB-702/LB-702B nie jest obecnie produkowany - został zastąpiony nowszą wersją - panelem LB-706/LB-706B oraz termometrem LB-706T.

Termometr-higrometr LB-701 z panelem odczytowym LB-702 jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. Panel może być wykonany w wersji z wewnętrznym czujnikiem ciśnienia (wersja LB-702B) - możliwy jest wówczas dodatkowo pomiar ciśnienia atmosferycznego. Jest urządzeniem przenośnym, zasilanym z baterii lub z zewnętrznego zasilacza kalkulatorowego.

Przyrząd składa się z dwóch zasadniczych części: termohigrometru LB-701 (wykonanego w formie sondy pomiarowej) i panelu odczytowego LB-702. Obie części są połączone kablem o długości 1...20 m.

Sonda pomiarowa LB-701 zawiera: cienkowarstwowy czujnik temperatury Pt-1000, cienkowarstwowy pojemnościowy czujnik wilgotności względnej, elektroniczne układy przetwarzające oraz układ programowanej pamięci nieulotnej, w której zapisywane są indywidualne charakterystyki sondy oraz dane identyfikacyjne i techniczne. Czujniki pomiarowe sondy są chronione wymienną osłoną, której typ zależy od zastosowań. Przyrząd w wersji standardowej jest wyposażony w osłonę czujników (filtr zanieczyszczeń) typu F1.

Do panelu odczytowego docierają sygnały już przetworzone, zawierające zakodowaną informację o wartościach temperatury i wilgotności względnej. Pozwala to na zamienne używanie różnych paneli odczytowych z tym samym termohigrometrem LB-701, bez wpływu na wynik pomiaru.

Mikroprocesor panelu odczytowego przyrządu, na podstawie informacji z sondy (przetworzonych sygnałów pomiarowych i odczytanych charakterystyk kalibracyjnych), oblicza wartości: wilgotności względnej, temperatury, temperatury punktu rosy oraz objętościowej zawartości pary wodnej w powietrzu. W wersji panelu LB-702B wewnątrz panelu znajduje sie dodatkowy czujnik ciśnienia i precyzyjny przetwornik analogowo-cyfrowy. Wszystkie wyniki (temperatura, wilgotność i opcjonalnie ciśnienie) są jednocześnie zobrazowane na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD (2 linijki po 16 znaków) oraz mogą zostać wysłane na zewnątrz przez interfejs. Brak przełączników zwiększa niezawodność działania i prostotę obsługi.

Przyrząd jest wyposażony w interfejs RS232C, za pomocą którego może być dołączony do dowolnego systemu komputerowego. Umożliwia to zdalne i automatyczne zbieranie danych pomiarowych oraz wpisanie danych kalibracyjnych podczas wzorcowania pierwotnego i wtórnego.

Panel posiada programowy zegar czasu lokalnego, który liczy czas od momentu włączenia zasilania, bądź synchronizuje się ze sprzętowym zegarem czasu rzeczywistego, jeśli takowy jest zainstalowany w przyrządzie. Panel w wersji LB-702PR posiada, jako wyposażenie dodatkowe, nieulotną pamięć wyników pomiarów i zegar czasu rzeczywistego, co umożliwia wykorzystanie przyrządu jako rejestratora temperatury, wilgotności i opcjonalnie ciśnienia atmosferycznego. Pamięć umożliwia zarejestrowanie około 400 punktów pomiarowych.

Przyrząd nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja przyrządu polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Termometr-higrometr LB-701 uzyskał zatwierdzenie typu RP T 95 76 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Termometr-higrometr LB-701 uzyskał pozytywną ekspertyzę z Centralnego Ośrodka Metrologii Wojskowej w Zielonce (Nr. 71 z dn. 05.05.1995), wykonaną w oparciu o metodykę legalizacji higrometrów i higrografów, sygn. Sł. Techn. 83/91 i PN 83/M-53850.

Termometr-higrometr LB-701, na dodatkowe zamówienie, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Głównego Urzędu Miar w Warszawie lub (na życzenie) z Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie. Barometr (na dodatkowe zamówienie) może posiadać świadectwo wzorcowania z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Metodykę wykonywania pomiarów wilgotności względnej i temperatury powietrza termohigrometrem przedstawiono w opisie.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru +/- 0,2°C
Zakres pomiaru LB-701 -40..+85°C
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru +/- 2.0% w zakresie 10...90%
+/- 4.0% poza zakresem 10...90%
Zakres pomiaru LB-701 10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +80°C
Zakres pomiaru LB-701H 0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +80°C
POMIAR CIŚNIENIA (panel LB-702B)
niepewność pomiaru +/- 1.0 hPa w zakresie temperatur 0..+50 °C
zakres pomiaru 700...1100 hPa
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza -40.0..+80.0°C 0,1°C
wilgotność względna 0.0..100.0% 0,1%
temperatura punktu rosy -40.0..+100,0°C 0,1°C
objętościowa zawartość pary wodnej w powietrzu 0..99999ppm 1ppm
czas mies.,dni,godz.,min. 1 min
ciśnienie (opcjonalnie) 700...1100 hPa 0.1 hPa
ZASILANIE
bateryjne 4 baterie R6 (AA)
sieciowe zasilacz stabilizowany 9V DC
POBÓR PRĄDU
interfejs RS232C nieaktywny ok 15 mA
interfejs RS232C aktywny ok 25 mA
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Sonda LB-701 -40..+85°C  
Panel LB-702 0..+50°C  
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY
Zakres temperatur 10..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B

INTERFEJS

Szeregowy RS232C, 4 linie (RxD, TxD, DTR, GND), włączanie zasilania układu interfejsu - stan aktywny linii DTR z komputera, parametry transmisji: 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.
FUNKCJE INTERFEJSU
Możliwość odczytania wyników pomiarów i zapisania kalibracji przyrządu w jego pamięci nieulotnej.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Około 185x100x45 mm - obudowa panelu odczytowego z wyświetlaczem (typu kalkulatorowego) oraz dołączona kablem o długości 1...15 m sonda pomiarowa o wymiarach: średnica 22 mm, długość 180 mm.

WYPOSAŻENIE

 • zasilacz sieciowy i kabel do interfejsu RS232C,
 • podstawka dla sondy LB-701,
 • program "Interfejs użytkownika" do komputera PC,
 • 4 baterie R6.

WYPOSAŻENIE opcjonalne

 • pokrowiec - torba na ramię.

ROZSZERZENIA

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania:
 • LB-701H - o rozszerzonym, w stosunku do standardowego, zakresie ciągłego pomiaru wilgotności do 0...100%,
 • LB-701Fn - wersja osłony czujników (w/g opisu), wersja jest podawana, jeżeli jest inna niż F1,
 • LB-702PR - z panelem odczytowym wyposażonym w zegar RTC i w dodatkową pamięć wyników pomiarów (o pojemności 640 punktów pomiarowych),
 • LB-702B - z panelem odczytowym wyposażonym w czujnik ciśnienia atmosferycznego.


Zobacz również
Zobacz również