Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Książki » Przechowalnictwo żywności

Technika chłodnicza dla praktyków

PRZECHOWALNICTWO ŻYWNOŚCI
Wydawnictwo SYSTHERM wydało kolejną publikację z serii Technika chłodnicza dla praktyków:


Przechowalnictwo żywności

W książce omówiono obiegi chłodnicze wraz z przedstawieniem możliwości zastosowania do obliczeń programów komputerowych, czynniki chłodnicze i płyny chłodzące, zasady i metody przechowywania mięsa, pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP), przechowalnictwo różnych owoców i warzyw, rodzaje i budowę komór, drzwi chłodniczych, meble chłodnicze wraz z zasadami projektowania instalacji chłodniczych do ich zasilania oraz urządzenia pomiarowe do monitorowania mikroklimatu w przechowalnictwie.

Monitoring parametrów mikroklimatu wytworzonego w pomieszczeniach magazynowych, przechowalniczych, uprawowo-hodowlanych jest związany z bezpieczeństwem produktów magazynowanych, przechowywanych czy uprawianych. Nie jest to element wyboru lecz konieczność wymagana przez przepisy prawne związane z systemami bezpieczeństwa produktów np. żywnościowych HACCP, farmaceutycznych GMP lub wymaganiami lokalnych systemów zarządzania jakością.

Główne zalety omawianego systemu monitoringu to:

  • dokładność pomiarów, niezawodność przyrządów, prostota obsługi,
  • cyfrowa transmisja wyników pomiarów,
  • bezpieczna archiwizacja i sygnalizacja stanów zagrożenia,
  • modułowość systemu, możliwość późniejszej rozbudowy,
  • kompletna oferta urządzeń i oprogramowania: od czujników, wraz z ich świadectwami wzorcowania z akredytowanych laboratoriów, poprzez elementy transmisyjne, aż do oprogramowania nadzorującego,
  • kompletna oferta instalacji i serwisu gwarancyjnego, wraz z niezbędną dokumentacją projektową i walidacyjną.

Autorzy – praktycy i teoretycy, znane i cenione w branży chłodniczej postacie, reprezentujące uczelnie techniczne z terenu całego kraju, kierują książkę do szerokiego grona odbiorców z branży chłodniczej. Publikacja jest kontynuacją tematów związanych z przechowalnictwem żywności podjętych w książce Technika chłodnicza dla praktyków. „Przechowalnictwo i transport” wydanej w 2003 r. , przez Wydawnictwo Systherm i cieszącej się dużym uznaniem środowiska chłodniczego.


TECHNIKA CHŁODNICZA PRZECHOWALNICTWO ŻYWNOŚCI jest do nabycia w firmie:

SYSTHERM Danuta Gazińska s. j., ul. Św. Wincentego 7, 61-003 Poznań, tel. 61 8507 550
e-mail: carrier@systherm.pl