Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Książki » Pomiar05.06

Nowa książka „Regulacja Mikroklimatu Pomieszczenia"


Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski
    LAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.
    artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr 6/2005


książkaKsiążka pt. „Regulacja Mikroklimatu Pomieszczenia" jest siódmą pozycją z serii książek popularno-naukowych wydanych przez AGENDĘ Wydawniczą PAK, obejmujących obszar tematyczny automatyki i pomiarów.
Nowa książka autorstwa Zdzisława Kabzy, Krystyny Kostyrko, Sławomira Zatora, Andrzeja Łobzowskiego i Wojciecha Szkolnikowskiego stanowi nowe opracowanie w stosunku do wydanej w 2002 roku książki „Klimat Pomiary Regulacja". Jest to trzecia książka sponsorowana przez firmę LAB-EL. W książce przedstawione zostały zagadnienia dotyczące mikroklimatu w pomieszczeniach rozumianych w sposób szeroki. Pomieszczeniem określane są zatem przestrzenie zamknięte, w których panują parametry mikroklimatyczne specyficzne dla warunków użytkowania. Mikroklimat to warunki środowiskowe w pomieszczeniach. W takiej definicji mieszczą się pomieszczenia mieszkalne, biurowe, produkcyjne, magazyny, hurtownie, pomieszczenia inwentarskie, szklarnie, zamrażarki, lodówki, itp. Główne wielkości fizyczne charakteryzujące mikroklimat pomieszczeń to: temperatura, wilgotność względna, ciśnienie oraz zawartość CO2. Warunki mikroklimatyczne panujące w pomieszczeniach mieszkalnych czy biurowych muszą tworzyć tzw. komfort cieplny człowieka, w pomieszczeniach inwentarskich (kurniki, chlewnie, itp.] muszą odpowiadać wymaganiom stawianym odpowiednim procesom hodowlanym. W hurtowniach i magazynach produktów farmaceutycznych czy spożywczych, gdzie muszą być spełnione wymagania systemów HACCP, GMP i innych, oprócz regulacji i monitoringu mikroklimatu, wymuszona jest również rejestracja jego parametrów. Zagadnień jest wiele i nie sposób omówić je wszystkie nawet w tak pokaźnej książce (ok. 350 stron].
Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza część zawierająca rozdziały od l do 6 została napisana przez prof. dr inż. Krystynę Kostyrko z COBR Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie oraz prof. dr inż. Zdzisława Kabzę i dr inż. Sławomira Zatora z Instytutu Elektrotechniki Politechniki Opolskiej. W tej części książki znajduje się wprowadzenie do zagadnień mikroklimatu, zawarto w niej najważniejsze pojęcia dotyczące mikroklimatu oraz kryteria doboru jego parametrów. Określono wskazówki komfortu i dyskomfortu cieplnego oraz podano aktualne strefy komfortu ustalanego wg najnowszych norm ASHRAE. Omówiono najczęściej stosowane czujniki do pomiaru wielkości fizycznych charakteryzujących mikroklimat oraz określono zasady oceny jakości powietrza na podstawie pomiarów dokonywanych przy odbiorze instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W kolejnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia związane z techniką pomiarów temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach mające wpływ na efekt regulacji mikroklimatu. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące pomiarów ciśnienia oraz pomiarów parametrów strug i strumienia powietrza dla potrzeb eksploatacyjnych budynku. Omówiono również zagadnienia nadmiernego stężenia CO2 w powietrzu wewnętrznym, a w rozdziale 6 zatytułowanym „Wybrane zagadnienia dotyczące regulacji instalacji ogrzewania w klimatyzowanych pomieszczeniach" omówiono zagadnienia regulacji urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych.
Część druga książki autorstwa Andrzeja Łobzowskiego i Wojciecha Szkolnikowskiego obejmuje 8 rozdziałów i prezentuje bogatą ofertę produkcyjną i usługową firmy LABEL w zakresie badania mikroklimatu. Omówiono w niej przyrządy pomiarowe indywidualnego wykorzystania oraz kompletne systemy do pomiarów, rejestracji i regulacji warunków środowiskowych w pomieszczeniach. Oferta firmy LAB-EL jest znana czytelnikom magazynu POMIAR z racji długoletniej współpracy. W książce przedstawiono jednak ofertę ściśle związaną z mikroklimatem pomieszczeń, bo w łych zagadnieniach firma czuje się kompetentna ze względu na produkowaną aparaturę, realizowane systemy monitoringu mikroklimatu oraz działające na terenie firmy Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia. W kolejnych rozdziałach przedstawiono nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno - układowe dla celów pomiarowych i regulacyjno - sterujących. Oferowane użytkownikom rozwiązania konstrukcyjno-układowe stanowią aktualną myśl techniczną firmy LAB-EL, dorównującą standardom europejskim.
Książkę zrecenzowali: dr hab. inż. Witold l Cnmielnicki z PolitechnikiWarszawskiejidrhab.inż. Jan Cieplucha, Profesor Politechniki Łódzkiej.
Książka została wydana przez Wydawnictwo PAK pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki „POLSPAR", książka powinna znaleźć wielu odbiorców, gdyż aktualnie na rynku krajowym brak jest literatury o charakterze „popularno-naukowym" z tego zakresu tematycznego.
Książkę „Regulacja Mikroklimatu Pomieszczenia" w cenie 42 zł. można nabyć w LAB-EL.