Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Kontrola mikroklimatu LB-600

 

Sterowanie mikroklimatem w komorach uprawy roślin
za pomocą regulatora LB-600

PRZYKŁADOWA APLIKACJA
  • funkcje sterowania: utrzymywanie zadanej temperatury, wilgotności i oświetlenia w zależności od czasu
  • pomiar: temperatura i wilgotność
  • współpraca z systemem komputerowym
  • interfejs RS-232C i S300
  • inne: zegar czasu rzeczywistego
LB-600

OPIS ZADAŃ I DZIAŁANIA

Podstawowym zadaniem całego systemu jest utrzymywanie w sztucznych komorach hodowlanych parametrów optymalnych do hodowli wybranych roślin. Obejmowane parametry sterowane to: wilgotność, temperatura i oświetlenie

Fizyczna sprzętowa konfiguracja regulatora LB-600 jest następująca:

  • 2 pakiety wejść/wyjść binarnych, przekaźnikowych,
  • pakiet transmisji szeregowej z interfejsem RS-485 i S300.

Pomiary realizowane są przez termohigrometry LB-710 podłączone do dwóch kanałów pomiarowych Pomiary temperatury i wilgotności w dwóch komorach realizowane są przez termohigrometry LB-710 podłączone do dwóch kanałów pomiarowych S300.

Blokowy schemat funkcjonalny sterowania pyranometrami | Regulator PID LB-600
Rys.1 Blokowy schemat funkcjonalny sterowania pyranometrami

Struktura wewnętrzna regulatora pokazana poniżej realizuje następujące funkcje:

Regulacja wilgotności realizowana jest przez funktor 71 w komorze 1 oraz przez funktor 73 w komorze 2 poprzez wyjścia binarne-przekaźnikowe załączające nawilżacz oraz osuszacz, odpowiednio z wyjścia A1 i A2 na pakiecie 3, w komorze 1 oraz A1 i A2 na pakiecie 2, w komorze 2. W układzie wykorzystano regulację trójstawną 3P (dla układów grzania i chłodzenia). Specyficzną cechą regulacji jest wykorzystanie funktorów 39, 3A i 51 oraz 3D, 3E i 53 jako wybieraków wartości zadanej przełączanej stanem logicznym funktorów odpowiednio 31 i 32. Przełączanie wartości zadanych jest zsynchronizowane z uruchamianiem timerów włączających oświetlenie.

Regulacja temperatury realizowana jest przez funktor 72 w komorze 1 oraz przez funktor 74 w komorze 2 poprzez wyjścia binarne-przekaźnikowe załączające nagrzewnicę oraz chłodnicę, odpowiednio z wyjścia A4 i A3 na pakiecie 3, w komorze 1 oraz A4 i A3 na pakiecie 2, w komorze 2.  W układzie  wykorzystano regulację trójstawną 3P (dla układów grzania i chłodzenia). Specyficzną cechą regulacji jest wykorzystanie funktorów 3B, 3C i 52 oraz 3F, 43 i 54 jako wybieraków wartości zadanej przełączanej stanem logicznym funktorów odpowiednio 31 i 32. Przełączanie wartości zadanych jest zsynchronizowane z uruchamianiem timerów włączających oświetlenie.

Timery włączające oświetlenie i przełączające wartości zadane wilgotności i temperatury uruchamiane są sygnałem z Rejestru Stanów Binarnych (RSB). Oświetlenie w komorze 1 włączane jest z opóźnieniem ustawianym w bloku 41 w stosunku do czasu startu (RSB=407, jest to alarm zegarowy 1). Oświetlenie w komorze 2 włączane jest z opóźnieniem ustawianym w bloku 42 w stosunku do czasu startu (RSB=408, jest to alarm zegarowy 2).

W systemie pracują jeszcze wentylatory po jednym dla każdej z komór, które załączane są poprzez wyjścia przekaźnikowe A5 z pakietu 2 dla komory 1 oraz A5 z pakietu 3 dla komory 2. Wentylatory załączane są z generatorów 37 i 38, w których zaprogramowano czas pracy wentylatorów T1 = 900s = 15 minut oraz czas przerwy T 2= 7200s = 2godziny.

W stacji hodowli roślin obsługiwane są cztery komory, z dwóch identycznych układów sterowania. Oba regulatory (obsługujące wszystkie komory) połączone są poprzez konwerter RS232/RS485 do komputera, gdzie program LBX rejestruje dane oraz umożliwia zmianę wartości parametrów procesu sterowania.

Struktura wewnętrzna sterownika sterującego parametrami klimatu | Regulator PID LB-600
Rys. 2 Struktura wewnętrzna sterownika sterującego parametrami klimatu

Regulator z czujnikiem temperatury i wilgotności, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania toru pomiaru temperatury z Instytutu Energetyki w Warszawie lub Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

DANE TECHNICZNE

Parametry układu
Pomiar / sterowanie Zakres pomiaru Uwagi
Pomiar temperatury -40..+60°C Zakres wybrany - możliwy zakres przekracza zakres zastosowań do hodowli.
Pomiar wilgotności 10..95% RH Można rozszerzyć do 0...100%
Nawilżacze i osuszacze sterowane trójstawnie. Dowolne Poprzez dobierane do urządzenia przekaźniki i styczniki.
Nagrzewnice i chłodnice sterowane trójstawnie Dowolne Poprzez dobierane do urządzenia przekaźniki i styczniki.
Wentylatory sterowane w funkcji timerów (zegar czasu rzeczywistego) Dowolne Poprzez dobierane do urządzenia przekaźniki i styczniki.
Oświetlenie sterowanie w funkcji timerów (zegar czasu rzeczywistego) Dowolne Poprzez dobierane do urządzenia przekaźniki i styczniki.

Szczegółowe dane techniczne i zalecane warunki pracy można znaleźć na stronie termohigrometru LB-710 i regulatora LB-600.

 

Zobacz również
Zobacz również