Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » Modemy GSM » Ericsson GM12

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Modem GSM Ericsson GM12

Hardware

Modem Ericsson GM12 podłączany jest do komputera przez port RS232. Do tego celu niezbędny jest specjalny kabel połączeniowy, gdyż modem ma złącze typu RJ. Modem ma możliwość włączenia zasilania na stałe, lub pozwala na zewnętrzne kluczowanie zasilania. Ta druga opcja wymaga dość specyficznego sposobu sterowania, co w praktyce należy zrealizować za pomocą dedykowanego układu sterowanego z linii handshake'u modemu (DTR) i dodatkowo procedur programowych zapewniających wymagane sekwencje czasowe. Układ kluczujący może albo odłączać "na siłę" zasilanie główne, albo sterować linią wł/wył modemu. Obydwie metody nie są jednak idealne, więcej szczegółów dalej.

Ogólnie rzecz biorąc modem ten nie jest polecany ze względu na różne problemy techniczne z nim związane, opisane poniżej.

Problemy

Modem ten ma masę problemów technicznych. Potrafi się dość często zawieszać, co powoduje konieczność przeprowadzenia cyklu włączenia i wyłączenia jego zasilania. Do tego celu niezbędny jest układ kluczowania zasilania. Program w przypadku napotkania zaniku komunikacji z modemem ma wtedy szansę go samemu "ożywić" Modem zasilany na stałe bez układu kluczowania zasilania może sprawić tu problem wymagający ingerencji użytkownika.

W przypadku użycia układu kluczowania zasilania odłączającego " na siłę" zasilanie główne, możliwe jest odłączenie zasilania w dość przypadkowym momencie, jak np. modem realizuje zapis na kartę SIM, co może się zakończyć błędami na karcie. W przypadku układu sterującego linią wł/wył modemu, wymagane są dość specyficzne zależności czasowe, których zapewnienie jest dość czasochłonne. Modem nie zawsze je poprawnie startuje po takiej operacji, co może powodować koniecznością powtórnych prób włączenia, co trwa i w praktyce może spowodować niedostępność modemu przez czas liczony w dziesiątkach sekund.

Dodatkowo, zdarzają się błędy w komunikacji z modemem, polegające na "gubieniu" przez modem znaków w transmisji szeregowej z komputerem, co powoduje błędy i konieczność powtórek transmisji.

Konfiguracja modemu w programie LBX

Konfiguracja urządzenia w serwerze opisana jest osobno. Istotny jest wybór w opcjach sposobu sterowania włączaniem zasilania modemu, zależnie od zastosowanego układu.