Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » Modemy GSM » Opis

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Modemy GSM

Obsługiwane typy modemów

Program LBX potrafi obsługiwać modemy GSM implementujące standardowy zestaw komend GSM AT według specyfikacji standardu. Typowo każdy modem się potencjalnie nadaje, jedynie drobne problemy mogą sprawić odstępstwa w danym modemie od standardu zestawu komend AT. Program sprawdzony jest w praktyce z kilkoma modemami, które wymienione są poniżej. Inne modemy nie wymienione tutaj mają szansę działać, zgodnie z uwagami odnośnie innych modemów.

Sprawdzone modemy:

Funkcje modemu w programie LBX

Główne zadanie modemu GSM w programie LBX to sygnalizacja alarmowa. Program za pomocą modemu potrafi wysyłać SMS-y w razie wystąpienia zaprogramowanych wcześniej alarmów. Istnieje również możliwość wysyłania SMS bezpośrednio przez użytkownika z interfejsu programu.

Konfiguracja modemu w programie LBX

Modem jako urządzenie obsługiwane w serwerze wymaga stosownej konfiguracji. Konfiguracja modemu opisana jest osobno.