Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Termohigrometr i regulator PID

Wilgotnościomierz do drewna i regulator PID do suszarni

Wilgotnościomierz do drewna i regulator PID do suszarni

Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.

Artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr 5/2003 (aktualizacja 15.04.2014)

Nowe przyrządy w ofercie firmy LAB-EL

Wilgotnościomierz

lb796c.gif

Firma LAB-EL Sp. J. już od wielu lat specjalizuje się między innymi w pomiarach wilgotności. Wilgotność jest jedną z podstawowych wielkości w zestawie pomiarów meteorologicznych i w tej dziedzinie firma przedstawia bogatą ofertę przyrządów do jej pomiarów i rejestracji. Obowiązujące przepisy dostosowane do dyrektyw unijnych wymuszają na producentach i dystrybutorach produktów spożywczych, farmaceutycznych, w laboratoriach badawczych, muzeach, itp. prowadzenie pomiarów  i rejestrację również wilgotności względnej (HACCP, GMP, GDP i inne). W poprzednich wydaniach pisma „Pomiar” pisaliśmy o gotowości firmy LAB-EL do spełnienia oczekiwań klientów w zakresie aparatury i systemów kontrolno-pomiarowo-rejestrujących oferując wysoką jakość metrologiczną pomiarów i profesjonalną obsługę. 

Pomiar wilgotności nie należy do łatwych szczególnie w przypadkach pomiarów materiałów stałych takich, jak drewno, ściółka leśna, odpady na wysypiskach śmieci, itp. W przypadkach materiałów sypkich stosuje się pomiary przy pomocy wagosuszarek, w przypadku drewna stosuje się pomiary tzw. kontaktu bezpośredniego. Firma LAB-EL po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania rynku na tego typu przyrządy, opracowała własny przyrząd do pomiarów wilgotności drewna LB-796.

Wilgotnościomierz materiałów  LB-796 przeznaczony jest do pomiaru wilgotności względnej drewna lub po odpowiednim zaprogramowaniu przeprowadzonym przez użytkownika również do pomiaru wilgotności innych materiałów.

Wilgotnościomirz realizuje trzy metody pomiarowe:

•    metodę rezystancyjną,
•    metodę pojemnościową,
Główne cechy wilgotnościomierza LB-796 to:
•    możliwość pomiaru wilgotności materiału przy pomocy dwóch wyżej wymienionych metod pomiarowych
•    zapisane w pamięci charakterystyki  podstawowych gatunków drewna: sosny, świerku, dębu, buka, brzozy, jodły, modrzewia, mahoniu, olchy, jesionu,
•    możliwość zaprogramowania 70 materiałów użytkownika,
•    możliwość pomiaru temperatury drewna (automatyczna kompensacja wpływu temperatury na wilgotność drewna dla metody rezystancyjnej),
•    możliwość pomiaru wilgotności i temperatury powietrza,
•    zasilanie bateryjne,
•    interfejs komunikacyjny RS232 z komputerem PC,
•    automatyczne wyłączanie się wilgotnościomierza po upływie 3 minut, czas wyłączania liczony jest od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku na klawiaturze,
•    sygnalizacja niskiego napięcia baterii.
Więcej informacji o przyrządzie można uzyskać na stronie: LB-796 – Miernik wilgotności drewna i innych materiałów stałych

Regulator PID do suszarni

Regulator do suszarni LB-474

Wilgotność drewna powinna być również w specyficzny sposób kontrolowana w procesach suszenia i parowania. Nie powinno ono być zbyt wilgotne, ani zbyt suche. Procesy suszenia i parowania realizowane są w specjalnych komorach wyposażonych w urządzenia grzejne i wentylacyjne. Kontrolę nad całym procesem sprawują odpowiednie urządzenia kontrolno-sterujące. Firma LAB-EL również w tej dziedzinie ma coś do powiedzenia, oferując dwukanałowy regulator LB-474 do obsługi omawianego procesu. Regulator współpracuje z psychrometrem, który na podstawie pomiaru dwóch temperatur „suchy, mokry” realizuje pośrednio pomiar wilgotności względnej w pomieszczeniu komory suszarniczej. Regulator posiada dwa wejścia do pomiaru temperatur do których podłączone są czujniki Pt1000 zainstalowane w psychrometrze. Pierwsze wejście regulatora mierzy temperaturę termometru „suchego”, co odpowiada temperaturze w pomieszczeniu suszarni, drugie natomiast temperaturę termometru „mokrego”. Z obu tych pomiarów w regulatorze obliczana jest  różnica temperatur, zwaną „różnicą psychrometryczną”. Regulator steruje nagrzewaniem w suszarni poprzez zawór w układzie grzewczym oraz wilgotnością (na podstawie różnicy psychrometrycznej) poprzez otwieranie przy pomocy siłowników dopływu świeżego powietrza z zewnątrz. Regulator realizuje dwa niezależne algorytmy PID, z oddzielnymi nastawami dla dwóch kanałów regulacji (nagrzewanie i wilgotność), które można modyfikować z 5 przyciskowej klawiatury lub z komputera (podłączenie regulatora przy pomocy kabla do portu szeregowego). Istnieje możliwość wyprowadzenia na zewnątrz regulatora dodatkowych przycisków umożliwiających suszarnikowi modyfikację wartości zadanych.

Zobacz również
Zobacz również