Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Nadzór zamrażarki LB-707

Nadzór pracy zamrażarek za pomocą panelu LB-707

PRZYKŁADOWA APLIKACJA
Nadzór pracy zamrażarek za pomocą panelu LB-707
 • alarmowanie SMS
 • rejestracja danych przez Internet/GPRS
 • temperatura, (opcjonalnie: wilgotność, ciśnienie, punkt rosy)
 • funkcje: termometr, higrometr, barometr,
  rejestrator, sygnalizator przekroczeń, panel odczytowy
 • zasilanie bateryjne i sieciowe
 • interfejs RS-232C

Przeznaczenie

System przeznaczony do jest do nadzorowania pracy zamrażarek zawierających cenne i wymagające niskiej temperatury (-32°C) próbki biologiczne. Analogiczne systemy mogą nadzorować pracę urządzeń lub pomieszczeń, w których jest konieczna kontrola takich parametrów jak: temperatura, wilgotność czy ciśnienie atmosferyczne.

Konstrukcja

Panel LB-707 jest mikrokomputerem pomiarowym obsługującym zewnętrzne sondy temperatury i wilgotności. Panel może być także wyposażony w czujnik ciśnienia atmosferycznego. Wbudowany w urządzenie moduł GSM/GPRS umożliwia bezprzewodową komunikację za pośrednictwem wiadomości SMS oraz kanału GPRS. Panel jest wyposażony w elektroniczną pamięć pomiarów, wyświetlacz LCD i klawiaturę. W niniejszej aplikacji panele współpracują z sondami temperatury (pojedynczą i podwójną). Do komunikacji z komputerem zakładowym zbierającym dane jest wykorzystywany interfejs RS232 przy czym w drugi pomieszczeniu jest zastosowany dodatkowo konwerter umożliwiający współpracę z zakładową siecią LAN. Panel jest widziany przez system jak urządzenie sieciowe.  Poprzez  moduł telefonii komórkowej  panel wysyła dane pakietowo (GPRS) oraz informacje alarmowe SMS-ami. Do panelu są także podłączone zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne.

Termometr GPRSRys.1 Schemat poglądowy nadzoru zamrażarek: A - Pomieszczenie 1 z zamrażarką dozorowaną,
B - Pomieszczenie 2 z zamrażarką dozorowaną, C - Zamrażarki, E - czujniki wewnętrzne
temperatury w zamrażarkach, F,G - panele LB-707, H - pomieszczenie zakładowe dozoru,
I - portiernia, J,K - urzadzenia sygnalizacyjne, L - serwerownia LAB-EL, M - komputer
zakładowy, N - komputer LAB-EL z odbiornikiem GPRS

Działanie

System zbudowany w oparciu o panel LB-707 ma za zadanie:
 • mierzyć aktualną temperaturę w zamrażarkach,
 • rejestrować temperaturę w zamrażarkach,
 • przekazywać dane do systemu, umożliwiając zdalny dozór zamrażarek,
 • sygnalizować lokalnie przekroczenie wyznaczonych granic parametrów,
 • sygnalizowanie do osób odpowiedzialnych poprzez SMS.

Przyrząd pełni funkcję logera (rejestratora) danych pomiarowych. Zmierzone wyniki są zapisywane w wewnętrznej pamięci elektronicznej i wysyłane siecią Internet do zdalnego serwera przy wykorzystaniu usługi GPRS operatora telefonii komórkowej. W trybie oszczędzania energii panel włącza się okresowo celem dokonania rejestracji, po czym jest usypiany. Użytkownik ma możliwość definiowania parametrów wchodzących do rejestracji, odstępu zapisu jak również rozdzielczości zapisywanych wyników. Pojemność pamięci rejestracji zależy od ustawień i rodzaju zainstalowanej pamięci. Przykładowo dla pojedynczej sondy temperatury jest to 3936 rekordów (przy podstawowej wielkości pamięci).

Dla każdego mierzonego parametru można ustawić parę progów alarmowych: jeden próg dla przekroczeń w górę, drugi dla przekroczeń w dół. Gdy mierzona wartość przekracza próg alarmowy panel wysyła wiadomość SMS z adekwatną informacją. W momencie, gdy wartość mierzonego parametru powraca do dopuszczalnego przedziału, panel wysyła informację o końcu alarmu. Dodatkowo, jako alarmy, sygnalizowane są sytuacje: zaniku zasilania sieciowego, wyczerpanie baterii, błędów sprzętu. Alarmy SMS są wysyłane do maksymalnie 5 abonentów wpisanych do pamięci przyrządu. Alarmy mogą być wysyłane również za pośrednictwem sieci Internet/GPRS do serwera danych. Przekazywanie danych z panelu do serwera LAB-EL pozwala na kontrolę pracy zamrażarek z dowolnego miejsca z wykorzystaniem internetu i systemu PSM.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Sonda pomiarowa
Zakres pomiaru Niepewność pomiaru
LB-701 -40..85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
LB-701T -40..85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-150..240°C +/- 0,2°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-200..550°C +/- 1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
LB-754(J/T) -40..85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-130..240°C +/- 0,2°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-200..550°C +/- 1,0°C, +/- 1 ostatnia cyfra
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Panel LB-707 0..+50°C bez wykraplania wody
ZASILANIE
bateryjne 4 baterie LR6 (AA) 
sieciowe zasilacz stabilizowany 12V DC
POBÓR PRĄDU panel + LB-754 *)
interfejs RS232C nieaktywny ok 6 mA
interfejs RS232C aktywny ok 18 mA
*) Przy nieaktywnym module bezprzewodowej komunikacji.
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY PANELU LB-707 *)
Zakres temperatur 10..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska wg. PN-71/H-04651 B
Stopień ochrony obudowy IP 60
*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

INTERFEJS

Szeregowy RS232C, 4 linie (RxD, TxD, RTS, GND), włączanie zasilania układu interfejsu - stan aktywny linii RTS z komputera, parametry transmisji: 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.
FUNKCJE INTERFEJSU
Możliwość odczytania wyników pomiarów, zapisania parametrów rejestracji, zapisania parametrów adjustacji przyrządu w jego pamięci nieulotnej.

Szkolenia

Na skuteczne działanie systemu ma niewątpliwie wpływ poznanie przez użytkownika szczegółów dotyczących zasady pracy urządzeń i metod doboru właściwych parametrów. Firma LAB-EL oferuje organizuje dla użytkowników, dystrybutorów i instalatorów szkolenia z zakresu obsługi oferowanych urządzeń.

Zobacz również
Zobacz również