Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Transmisja danych » Konwerter LB-470

LB-470 - Konwerter sygnału S300 na sygnał analogowy 4..20mA, dwa kanały

Konwerter LB-470
 • Konwerter standardów sygnału pomiarowego
 • Wejście cyfrowe S300
 • 2 wyjścia analogowych 4-20mA - standard przemysłowy
 • Dodatkowe funkcje obliczeniowe
  • temperatura punktu rosy dla termohigrometrów


UWAGA: Urządzenie wycofane z oferty


Przeznaczenie

Konwerter LB-470 służy do zamiany standardu interfejsu cyfrowego (tzw. S300), stosowanego w miernikach produkcji LAB-EL, na standard sygnałów analogowych 4..20mA, stosowany często w systemach automatyki przemysłowej. Konwerter jest wykonywany w różnych wersjach, w zależności od typu miernika LAB-EL, z którym ma współpracować. Przykładowo, może to być: termohigrometr LB-710, wiatromierz LB-746, wiatromierz LB-747, miernik promieniowania świetlnego LB-900 lub inne w/g. zamówień.

Możliwe jest też realizowanie przez konwerter LB-470 dodatkowych funkcji specjalnych (np. obliczeniowych, programowanych na indywidualne zamówienie). Przykładowo, dla wersji konwertera współpracującej z termohigrometrem LB-710, możliwe jest wyliczenie w konwerterze temperatury punktu rosy, której wynik będzie sterował jedno z wyjść 4..20mA konwertera.

Konwertery LB-470 można łączyć szeregowo, dzięki czemu z jednego miernika można otrzymać dowolną liczbę różnych (w ogólnym przypadku) sygnałów wyjściowych 4...20mA. Wszystkie wyjścia 4...20mA są izolowane galwanicznie i pracują z zewnętrznym zasilaniem (są źródłami prądowymi).

Konstrukcja

Konwerter LB-470 współpracuje z urządzeniem wyposażonym w interfejs S300. Odebrane przez konwerter dane pomiarowe zamieniane są na wartość prądu w zakresie 4..20mA z rozdzielczością 16-to bitową. Wartość prądu proporcjonalna jest do aktualnie odebranej wartości przesyłanej z dołączonego urządzenia pomiarowego. Konwerter przechowuje w swej nieulotnej pamięci dane dotyczące zakresu przetwarzania, tzn. wartości dla których prąd wyjściowy przyjmuje wartość odpowiednio 4 i 20 mA. Zakres przetwarzania programowany jest przez producenta na podstawie specyfikacji zamawiającego przyrząd. Zakres przetwarzania może być w przyszłości zmieniony na życzenie użytkownika. Konwerter wytwarzany jest w dwóch wersjach z jednym lub z dwoma kanałami przetwornika 4..20mA.

Konwerter wyposażony jest w wyjście w standardzie S300 służące do retransmisji odebranych danych. Dzięki temu wyjściu konwerter można włączać szeregowo w system oparty na interfejsie S300. Konwerter wyposażony jest w diodę świecącą informującą użytkownika o stanie w jakim aktualnie znajduje się konwerter. Konwerter zasilany jest z sieci 230V/50..60Hz.

Konwerter LB-470 jest też źródłem zasilania dla współpracującego z nim urządzenia (miernika) z interfejsem S300. Wyjścia konwertera analogowe prądowe (4..20mA) jak również cyfrowe S300 są odizolowane galwanicznie między sobą oraz od konwertera. Konwerter zamknięty jest w obudowie dostosowanej do mocowania na szynie TS35.

Producent, zgodnie ze specyfikacją zamawiającego, zapisuje do wewnętrznej nieulotnej pamięci konwertera wartości określające zakres przetwarzania. Operacja ta może być dokonywane wielokrotnie. Dla każdego kanału analogowego wprowadzane są dwie wartości (MIN i MAX). Jeżeli aktualna wartość danej wielkości odbieranej poprzez interfejs S300 jest mniejsza od wprowadzonej MIN wówczas pobór prądu wymuszana w kanale analogowym wynosi 4mA. Dla wartości przekraczającej MAX wartość prądu ustalana jest na 20mA. Jeżeli wartość wejściowa znajduje się pomiędzy MIN i MAX wówczas prąd przyjmuje wartość: 4 + 16*(X-MIN)/(MAX-MIN) [mA], (gdzie X to odebrana wartość liczbowa z miernika).

W przypadku braku odbioru danych wejściowych (nie dołączony przyrząd z interfejsem S300) i w przypadku zaniku zasilania konwertera wymuszany jest prąd o wartości 3,5 mA, sygnalizujący nieprawidłowa pracę systemu.

Dane techniczne

 INTERFEJSY
Wejście S300 Napięcie 9...16V
Polaryzacja dowolna
Wyjście S300 Akceptowane napięcie 7...30V
Polaryzacja dowolna
Pobór prądu (dla 12V zasilania wyjścia) 1mA (stan spoczynkowy), 25mA (stan aktywny)
Wyjścia 4..20mA Akceptowane napięcie 7...30V DC
Polaryzacja dowolna
Pobór prądu 3,5...20mA
Błąd przetwarzania (maksymalny) +/- 0,02 mA
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY  *)
Zakres temperatur 0..50°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (zabezpieczenie elektroniki silikonem lub stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

ZASILANIE
Zakres napięć 230V / 50Hz  (możliwość zamówienia w wersji z napięciem zasilania 12 V DC/AC)
Pobór mocy 2 VA

INTERFEJS S300

Parametry transmisji: zgodne z RS232C, 300 bodów, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli  parzystości, 1 bit stopu pracujący w standardzie tzw. cyfrowej pętli prądowej.

FUNKCJE INTERFEJSU S300

 • TXD - stała transmisja wyników pomiarów,
 • RXD - zapisywanie danych kalibracyjnych przyrządu w  jego pamięci nieulotnej.

OBUDOWA URZĄDZENIA

 • szerokość x wysokość x głębokość: 105 x 90 x 60 mm,
 • obudowa na szynę TS35,
 • klasa odporności: IP20,
 • masa: 0,25 kg.

UWAGA: Urządzenie powinno być zainstalowane wewnątrz dodatkowej obudowy zewnętrznej, np. rozdzielnicy naściennej. Kategoria klimatyczna dodatkowej obudowy zewnętrznej musi być dostosowana do warunków panujących w miejscu instalacji. Urządzenie jest dostarczane bez okablowania (w tym także kabla do połączenia z zasilaniem), jako podzespół do instalacji przez osobę upoważnioną.

ROZSZERZENIA

 Na zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • LB-470v1.0 - do współpracy z wiatromierzem LB-746/747,
 • LB-470v1.1 - do współpracy z termohigrometrem LB-710,
 • LB-470v1.2 - do współpracy z miernikiem promieniowania słonecznego LB-900,
 • LB-470vX.X - do współpracy z innymi miernikami LAB-EL, w/g indywidualnych uzgodnień z zamawiającym.
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Podwójny konwerter sygnału S300 na sygnał analogowy 4-20mA - LB-470
LB-470 służy do zamiany standardu interfejsu cyfrowego (tzw. S300), stosowanego w miernikach produkcji LAB-EL, na standard sygnałów analogowych 4/20mA
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę