Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przechowalnia » Nieaktualne » SPID

System DROGOWYCH STACJI METEOROLOGICZNYCH
LB-770 System

Na drogach całego kraju stale wzrasta natężenie ruchu pojazdów. Rozwiązania komunikacyjne są przestarzałe i nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa ruchu. Ich modernizacja wymaga czasu i dużego nakładu środków finansowych. Ponadto zmienność warunków atmosferycznych stała się w ostatnich latach źródłem poważnych strat gospodarczych. Nie wystarczają dotychczasowe sposoby monitorowania warunków meteorologicznych i dlatego konieczny jest system działający w czasie rzeczywistym, obejmujący terytorium całego kraju, śledzący całe spektrum zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych oraz stan dróg i ich przjezdności.

System drogoweych stacji meteorologicznych, dotyczący sezonowego utrzymania dróg, jest jednym z bardziej rozbudowanych Systemów Inżynierii Zarządzania. Dzięki unikatowym właściwościom pozwala wielu użytkownikom na wykorzystanie całości bądź wybranych części systemu, rozszerzając granice możliwości celowego i skutecznego działania, a co za tym idzie odpowiada na aktualne i bardzo ważne potrzeby społeczne.
A oto niektóre możliwości systemu:

 • monitorowanie warunków ekoklimatycznych,
 • monitorownie skażeń, pomiary zanieczyszczeń atmosfery i wody,
 • pomiary stanu wody w rzekach i zbiornikach wodnych,
 • monitorowanie natężenia ruchu drogowego i stanu przejezdności dróg,
 • sterowanie przepustowością ciągów komunikacyjnych,
 • powiadamianie służb miejskich,
 • powiadamianie służb ratowniczych.
System bazuje na danych pochodzących z:

Dane z urządzeń monitorujących przesyłane są drogą radiową, sieciami telekomunikacyjnymi lub po łączach prywatnych-dzierżawionych - i są przetwarzane w czasie rzeczywistym do postaci umożliwiającej dostęp różnym użytkownikom Systemów Inżynierii Zarządzania. Użytkownicy przez system nadzoru ruchu mogą na bieżąco komunikować się z pojazdami zaangażowanymi przy sezonowym utrzymaniu dróg, dokonywać korekt w trasach przejazdu i operowaniu ładunkiem, koncentrować środki techniczne w miejscach szczególnie zagrożonych wystąpieniem gołoledzi.

Zastosowanie systemu pozwala na:
 • lepsze wykorzystanie sprzętu,
 • zmniejszenie ilości stosowanych środków chemicznych,
 • zmniejszenie liczby jazd patrolowych.
Oprócz wyraźnych korzyści finansowych osiągnięto korzyści społeczne, jak np.:
 • zmniejszenie kosztów transportu towarowego i osobowego,
 • skrócenie czasu przejazdów związanego z lepszą przejezdnością dróg,
 • poprawę bezpiczeństwa jazdy,
 • mniejsze straty ekologiczne wynikające ze zmniejszenia ilości użytych środków chemicznych.