Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » Stacja LB-770

Drogowa stacja meteorologiczna, stacja pogodowa LB-770


 • automatyczne pomiary w terenie
 • radiowa transmisja danych GSM/GPRS
 • monitorowanie pogody na drogach i autostradach

Drogowa stacja meteorologiczna LB-770 przeznaczona jest do monitorowania wybranych parametrów klimatu na drogach i autostradach. Stacja pogody charakteryzuje się elastycznym wyposażeniem w czujniki w zależności od wymagań zamawiającego, dzięki czemu może być przeznaczona do różnych zastosowań, takich jak np.:

 • monitorowanie warunków eko-klimatycznych,
 • monitorowanie natężenia ruchu drogowego i stanu przejezdności dróg,
 • monitorowanie skażeń, pomiary zanieczyszczeń atmosfery i wody,
 • pomiary stanu wody w rzekach i zbiornikach wodnych,
 • powiadamianie służb miejskich i ratowniczych.

Drogowa stacja pogodowa składa się z rejestratora LB-741, do którego dołączony być może dowolny zestaw czujników pomiarowych. Podstawowe wyposażenie drogowej stacji meteorologicznej stanowią:

 • miernik kierunku i prędkości wiatru LB-746,
 • miernik wilgotności i temperatury powietrza LB-710R w mini-klatce meteorologicznej,
 • deszczomierz ARG100
 • barometr LB-716.

Dodatkowe wyposażenie stacji meteorologicznej stanowią:

 • bilansometr (do pomiaru różnicy pomiędzy promieniowaniem cieplnym padającym i odbitym), np. LB-900 z zewnętrznym sensorem NR LITE,
 • termometry (do pomiaru temperatury na różnych wysokościach nad gruntem, na powierzchni gruntu i pod gruntem - pod powierzchnią drogi), np. LB-711,
 • konduktometr (do pomiaru parametrów wilgotnościowych powierzchni drogi), np. LB-781,
 • informacyjne tablice świetlne,
 • inne urządzenia według wymagań zamawiającego.

Szczegółowe parametry metrologiczne przedstawiono w ulotkach omawiających poszczególne urządzenia. Przykładową instalację stacji przedstawiono na zdjęciach.

Zebrane przez czujniki dane pomiarowe z drogowej stacji pogodowej są gromadzone w pamięci komputera (rejestratora) i są wysyłane do stanowiska nadzorowania (centrali) droga radiową, np. z wykorzystaniem sieci radiowej GSM.

Ocena produktu
Drogowa stacja meteorologiczna LB-770
Drogowa stacja meteorologiczna przeznaczona jest do monitorowania wybranych parametrów klimatu na drogach i autostradach - producent stacji meteo.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 15
 • dodaj swoją ocenę