www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Pirometr - termometr bezdotykowy LB-710AI


 • funkcje: pirometr
 • pomiar: bezkontaktowy pomiar temperatury
 • szeroki zakres pomiaru temperatury
 • wyświetlacz LCD
 • interfejs S300
 • wytrzymała, solidna obudowa
Termometr bezdotykowy - pirometr LB-710AI

Opis pirometru

Termometr bezdotykowy - pirometr LB-710AI jest urządzeniem stacjonarnym, o małych rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła.  Wyniki te są wysyłane z przyrządu w postaci cyfrowej do nadrzędnego systemu zbierania danych. Wyniki pomiarów prezentowane są na dwuwierszowym wyświetlaczu LCD. Ten termometr bezdotykowy może być wyposażony w czujnik pirometryczny o szerokości pola widzenia 10 ° lub 90 °. Szeokość pola widzenia pirometru (Field Of View) wyrażona jest jako kąt padania promieniowania dla którego czułość spada do 50 % w stosunku do maksymalnej czułości osiąganej dla źróda promieniowania znajdującego się w osi czujnika pirometru.

Pirometr jest wyposażony w cyfrowy interfejs prądowy S300 bedący podstawowym sposobem komunikacji w sytemach firmy LAB-EL. Rekordy kolejnych wyników pomiarów są wysyłane z pirometru co około 2 sekundy. Interfejs wyjściowy, oprócz transmitowania danych, służy także do zasilania termometru - wykorzystując do tego celu dwuprzewodową linię  (np.  typu telefonicznego), przy czym biegunowość dołączenia przewodów interfejsu jest dowolna.

Pirometr może być dołączony do dowolnego systemu nadzorującego, np. koncentratora LB-480, LB-489, LB-476 oraz (za pomocą konwertera LB-371) do interfejsu RS232C lub (za pomocą  konwertera LB-375) do interfejsu USB dowolnego komputera, tworząc system monitorowania. Umożliwia to zdalne i automatyczne zbieranie temperatur.

Ten termometr bezdotykowy wyposażony jest w zworę konfiguracyją po założeniu której wyniki pomiarów wysyłane są w formacie zgodnym z LB-710 co umozliwia dołączenie termometru do urządzeń i systemów które nie umozliwiają wspólpracy z formatem LB-710AT.

Dane techniczne pirometru

POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiaru
Temperatura obiektu -70...380 °C
Temperatura otoczenia -30...80 °C
 
Niepewność pomiaru °C
Temperatura
obiektu  °C
240..380 +/- 4 +/- 4 +/- 4 +/- 4
180..240 +/- 4 +/- 3 +/- 3 +/- 3
120..180 +/- 4 +/- 3 +/- 2 +/- 2
60..120 +/- 3 +/- 2 +/- 1 +/- 1
0..60 +/- 2 +/- 1 +/- 0,5 +/- 1
-40..0 +/- 3 +/- 1 +/- 1 +/- 2
-70..0 +/- 3 +/- 3 +/- 2 +/- 3
  -30..-20 -20..0    0..50  50..80 
Temperatura otoczenia °C
 
Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY  *2)
Zakres temperatur 0..40 °C
Zakres wilgotności 20..80 %
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
INTERFEJS S300
Zakres napięć 7 .. 29 V DC
Pobór pradu 3 / 25 mA
Prędkość transmisji 300 bitów/sek
Długosc znaku 7 bitów
Bity stopu 1
Parzystość brak
WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Długość x szerokość x wysokość 100 x 64 x 35 mm
WERSJE
Pirometr LB-710AI10 szerokość kąta widzenia 10 °
Pirometr LB-710AI90 szerokość kąta widzenia 90 °

*1) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy pirometru (np. przy instalowaniu pirometru w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz pirometru (zabezpieczenie elektroniki silikonem lub stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

Charakterystyka pirometru Termometr bezdotykowy - charakterystyka 10 Termometr bezdotykowy - charakterystyka 90
1. Charakterystayka definiująca szerokość pola widzenia (Field Of View - FOV),
charakterystyka dla czujnika o FOV 10 °,
Charakterystyka dla czujnika o FOV 90 °.

Zastosowanie termometru bezdotykowego

Pirometryczny pomiar temperatury znajduje zastosowanie wszedzie tam gdzie użycie klasycznego kontaktowego pomiaru jest trudne lub niemożliwe. Przykładowe obszary zastosowań :

 • poruszające się obiekty np. elementy maszyn, urządzeń
 • obiekty znajdujące się pod wysokim napięciem
 • obiekty wymagające sterylności np. żywność, leki
 • obiekty zawierające żrące lub niebezpieczne substancje
 • obiekty o dużej powierzchni
 • unikatowa obiekty szczególnie chonione np. dzieła sztuki, zabytki (bezkontaktowy pomiar nie niszczy badanych obiektów)
 • obiekty o małej pojemności cieplnej (bezkontaktowy pomiar nie zaburza temperatury obiektu)
 • w połączeniu z pomiarem temperatury i wilgotności powietrza, ostrzeganie o możliwości wykraplania się pary wodnej na badanym obiekcie np. 'zimne ściany'
 • obiekty o dynamicznych zmianach temperatury (metoda pirometryczna nie wprowadza opóźnienia spowodowanego pojemnością cieplną czujnika)

Inne pirometry

Inne wersje LB-710

 • LB-710 - termohigrometr do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza
 • LB-710T - termometr do pomiaru temperatury powietrza lub innych mediów
 • LB-710A - termohigrometr do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza z wyświetlaczem LCD i rozdzielczością pomiaru temperatury 0,01 °
 • LB-710AT - termometr do pomiaru temperatury powietrza lub innych mediów z wyświetlaczem LCD i rozdzielczością pomiaru temperatury 0,01 °
See also
Zobacz również
Pirometr LB-520TI Pirometr LB-520TI
Bezkontaktowy pomiar temperatury, wbudowana długowieczna bateria, duża pamięć, odczyt przez interfejs IR-USB.
Pirometr LB-522TI Pirometr LB-522TI
Pirometr stacjonarny do pomiaru temperatury metodą bezkontaktową z wyświetlaczem, oprogramowanie, wykresy. Pirometry, rejestratory temperatury, serwis
Pirometr LB-525TI Pirometr LB-525TI
LB-525TI służy do pomiaru i rejestracji temperatury metodą bezkontaktową (pirometryczną). Zmierzone dane prezentowane są na wyświetlaczu LCD
Ocena produktu
Termometr bezdotykowy LB-710AI to solidny i precyzyjny pirometr z wyświetlaczem. Zapewniamy serwis, instalację. Pirometry i rejestratory temperatury.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •