www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna
Systemy monitoringu parametrów klimatu
+48 22 753 61 30

Sterownik wentylacji / termometr LB-472W
sterowanie dla budynku inwentarskiego


  • funkcje: pomiar, rejestracja, regulacja, sterowanie
  • pomiar: temperatura
  • konkurencyjna cena
  • sprawdzone w działaniu w budynkach inwetarskich
Sterownik LB-472

Przeznaczenie

System sterowania wentylacją służy do utrzymywania temperatury w budynkach inwentarskich lub innych pomieszczeniach, w których następuje wzrost temperatury na skutek prowadzonych tam procesów. Sterownik umożliwia także okresowe przewietrzanie pomieszczenia niezależnie od poziomu temperatury. Regulator może współpracować z szreregiem urządzeń wykonawczych, takich jak: wentylatory, siłowniki elektryczne klap, przepustnic i żaluzji, urządzeniami chłodniczymi itp., sterowanymi elektrycznie w systemie zał./wył. Urządzenie sterujące jest przeznaczone do zamontowania poza pomieszczeniem produkcyjnym lub bezpośrednio w nim z wykorzystaniem skrzynek ochronnych.

W dodatkowym dokumencie " Sterowanie wentylacją w budynkach inwentarskich" opisano przykładowa instalację urządzenia LB-472W.

Opis

Sterownik LB-472W służy do sterowania 1 lub 2 wentylatorami w funkcji temperatury (czujnik zewnętrzny Pt-1000) lub w funkcji czasu (wbudowany zegar). Sterowanie wentylacją w funkcji temperatury polega na włączaniu wentylatora 1 przy przekroczeniu pierwszego progu temperatury (t1) a wentylatora 2 po przekroczeniu drugiego progu (t2). Wyłączanie wentylatorów następuje po spadku temperatury poniżej temperatury progu pomniejszonego o wartość histerezy.

W przypadku sterowania w funkcji czasu, wentylatory są włączane co zaprogramowany okres na pewien ustalony czas. Funkcja przewietrzania (włączanie wentylatorów) może być zablokowane, jeżeli temperatura spadnie poniżej nastawionego progu.

W podstawowym trybie pracy na lewym, dużym wyświetlaczu jest pokazywana temperatura mierzona a na prawym, małym temperatura nastawiona progu pierwszego lub temperatura zakazu przewietrzenia w przypadku sterowania w funkcji czasu

Dane techniczne regulatora LB-472W

POMIAR TEMPERATURY
Wersja Zakres pomiaru Niepewność pomiaru przy indywidualnej kalibracji czujników Niepewność pomiaru bez indywidualnej kalibracji czujników
LB-472 -150..259°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra (w zakresie 50°C) +/- 1,5°C, +/- 1 ostatnia cyfra
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość wyświatlania
Temperatura - zakres podstawowy -99,9..+99,9°C 0,1 albo 1°C
Temperatura - zakres rozszerzony -150..+259°C 1°C
ZASILANIE, WYJŚCIE STERUJĄCE
zasilanie sieciowe 230V 50 Hz
pobór mocy 5 VA
obciążalność wyjścia sterującego 230V / 50Hz / 1A
rodzaj obciążenia rezystancyjne
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Regulator LB-472 0..+50°C  
Czujnik temperatury -60..+90°C zakres podstawowy, ograniczony dodatkowo przez konstrukcję czujnika temperatury
-150..+259°C zakres rozszerzony, ograniczony dodatkowo przez konstrukcję czujnika temperatury
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY LB-708TR
Zakres temperatur 10..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska wg. PN-71/H-04651 B
Klasa odporności w/g DIN40050  IP40
*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

INTERFEJS I - napięciowy

Szeregowy RS232C, 3 linie (RxD, TxD, GND), parametry transmisji: 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.

FUNKCJE INTERFEJSU I

Możliwość odczytania wyników pomiarów i zapisania kalibracji przyrządu w jego pamięci nieulotnej.

INTERFEJS II - prądowy

Szeregowy, tzw. cyfrowa pętla prądowa, 1 linia TXD (stanowi aktywnemu linii TXD odpowiada prąd 25 mA, spoczynkowemu 15 mA), parametry czasowe transmisji zgodne z RS232C: 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.

FUNKCJE INTERFEJSU II

Możliwość automatycznego wysyłania wyników pomiarów na duże odległości w dużych systemach pomiarowych (np. do wieloczujnikowego systemu nadzoru klimatu - patrz LB-473). Wyjście z izolacją galwaniczną.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Obudowa panelowa (do wieszania na szynie TS35) o wymiarach: 158 x 90 x 58 mm.


Ocena produktu
Sterownik LB-472W steruje 1 lub 2 wentylatorami w funkcji temperatury lub czasu - przewietrzanie.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
  • dodaj swoją ocenę
  •