Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Artykuły w Inżynierii Rolniczej

Inżynieria Rolnicza - kwartalnik techniki rolniczej

Inżynieria Rolnicza

Poniżej prezentujemy wybrane artykuły z kwartalnika Inżynieria Rolnicza związane z wyposażeniem pieczarkarni i przechowalni owoców i warzyw. Artykuły te są ciekawym uzupełnieniem prezentowanych na naszej stronie rozwiązań technicznych regulatorów klimatu do pieczarkarni (np. LB-760A, LB-762) i regulatorów uniwersalnych (np. LB-600). Artykuły są cytowane na stronie LAB-EL za zgodą Redakcji IR.

Firma LAB-EL współpracuje z Uczelniami o profilu rolniczym w zakresie opracowań, których efektem są nowe wdrożenia oraz prace dyplomowe i doktorskie. W ramach współpracy LAB-EL udostępnia urządzenia techniczne (np. regulatory) do prowadzenia badań teoretycznych i oraz współpracuje przy praktycznym wdrażaniu nowych rozwiązań w licznych pieczarkarniach na terenie kraju, które eksploatują urządzenia produkcji LAB-EL.

Inżynieria Rolnicza jest wydawana wspólnie z Komitetem Techniki Rolniczej oraz Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej. Wydawnictwo publikuje wykłady i referaty prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach oraz szkołach naukowych, rozprawy habilitacyjne oraz monografie naukowe.

Redakcja IR mieści się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków. Czasopismo jest dostępne jako publikacja elektroniczna na stronie Wydawnictwa: http://ir.ptir.org. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis artykułów

AUTOR TYTUŁ
Leonard Vorontsov, Ewa Wachowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU POWIETRZA W KANAŁACH WENTYLACYJNYCH PIECZARKARNI
Ewa Wachowicz, Piotr Grudziński STEROWANIE ADAPTACYJNE WYBRANEJ KLASY PROCESÓW INŻYNIERII ROLNICZEJ
Ewa Wachowicz SYSTEM STEROWANIA CZYNNIKAMI WZROSTU ROŚLIN W SZKLARNI
Ewa Wachowicz, Piotr Grudziński KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK
Ewa Wachowicz, Anna Raczek PROPOZYCJE MODERNIZACJI AKTUALNIE STOSOWANYCH UKŁADÓW STEROWANIA W PIECZARKARNIACH
Ewa Wachowicz, Leonard Woroncow MODELOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W PIECZARKARNIACH: MODEL WYMIANY CIEPŁA I MASY
Ewa Wachowicz ZBIORY ROZMYTE W STEROWANIU MIKROKLIMATEM W BUDYNKACH ROLNICZYCH
Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI