Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Systemy pomiarowe » Elementy systemów » Czujniki bezprzewodowe » Termometr WiFi LB-533T

LB-533T - Bezprzewodowy termometr czterokanałowy, rejestrator, czujnik otwarcia drzwi, psychrometr WiFi

Bezprzewodowy czterokanałowy termometr WiFi LB-533T
 • Termometr 4-kanałowy
 • Rejestrator - termograf
 • Czujnik otwarcia drzwi 2-kanały
 • Psychrometr
 • Monitoring zasilania sieciowego
 • Bezprzewodowa łączność WiFi
 • Zasilanie bateryjne 2 x AA
 • Szeroki zakres temperatur
 • Wysoka dokładność
 • Zastosowania: farmacja, medycyna, laboratoria, zimny łańcuch dostaw, przemysł spożywczy, magazyny, monitoring pomieszczeń, lodówek, zamrażarek, przechowywanie szczepionek i leków
 • współpraca z oprogramowaniem LBX

Opis termometru - rejestratora LB-533T

Termometr WiFi LB-533T jest bezprzewodowym rejestratorem czterech temperatur. Rejestrator wyposażony jest w interfejs WiFi i USB. Jest zasilany z wewnętrznych wymienialnych baterii (2 x 1,5V AA lub akumulatorki 2 x 1,2V AA - tak zwane paluszki) lub opcjonalnie z zewnętrznego źródła napięcia stałego np. z instalacji samochodowej. Termometr WiFi wykorzystuje do pomiaru temperatury od jednej do czterech zewnętrznych czujników z termorezystorami Pt-1000. Wyniki pomiarów temperatury prezentowane są czytelnym ciekłokrystalicznym wyświetlaczu.

Termometr rejestrator WiFi LB-533T posiada dodatkowe wejścia do podłączenia dwu zewnętrznych  przełączników. Jeżeli przełącznikiem jest czujnik kontaktronowy, to możliwa jest kontrola i sygnalizacja otwarcia drzwi (przykładowo drzwi: lodówki, samochodu, pomieszczenia magazynowego).

W przypadku, gdy termometr WiFi LB-533T zasilany jest z akumulatorków i jednocześnie z zewnętrznego źródła, akumulatorki nie są wówczas ładowane. Zewnętrzne napięcie służy jedynie do zasilania przyrządu. Ładowanie akumulatorków powinno odbywać się poza urządzeniem w dedykowanych im ładowarkach.

Pamięć czterokanałowego rejestratora temperatury

Rejestrator WiFi LB-533T wyposażony jest w dużą pamięć do przechowywania wyników pomiarów, która przykładowo dla termometru WiFi LB-533T, przy nastawie odstępu rejestracji co 30 minut wystarcza na około rok zapisów w jednej sesji rejestracyjnej. Dane są zapisywanie w pamięci  "z nadpisywaniem" co oznacza że po zapełnieniu pamięci kasowane są najstarsze zapisy. Rejestrator WiFi umożliwia również ustawienie progowych wartości temperatury, przekroczenie których jest sygnalizowane.

W typowym zastosowaniu termometr WiFi przeprowadza pomiary i rejestrację do pamięci co ustalony przez użytkownika czas (w zakresie od 1 minuty do 4 godzin i 15 minut). Co zadany czas rejestrator włącza interfejs WiFi i łączy się z punktem dostępu WiFi (router WiFi, Access Point) po czym wymienia dane z serwerem lbx i wyłącza moduł WiFi przechodząc do trybu pomiarów i rejestracji.

Konfiguracja termometru

Parametry routera WiFi i adres IP serwera LBX z którym ma łączyć się rejestrator muszą być zadane podczas konfiguracji urządzenia. Konfiguracji dokonuje się poprzez interfejs USB. Przy pomocy programu LBX należy ustalić parametry routera WiFi (AP) z którym ma łączyć LB-533T. Między innymi należy podać nazwę sieci WiFi (SSID), w przypadku zabezpieczonej sieci również hasło dostępu. LB-533T może mieć nadany stały adres IP lub można wybrać dynamiczny adres przyznawany przez router WiFi zgodnie z protokołem DHCP. Należy również podać adres IP i numer portu serwera LBX z którym ma łączyć się LB-533T. W przypadku braku stałego, publicznego adresu IP komputera na którym zainstalowany jest serwer LBX można jako pośrednik wykorzystać serwer Proxy. Serwer Proxy może być zainstalowany na dowolnym komputerze mającym stały, publiczny adres IP. W szczególności klienci rejestratorów WiFi  LB-523 i LB-533T mogą skorzystać z serwera Proxy udostępnionego przez LAB-EL. Serwer ten świadczy usługę pośrednictwa pomiędzy rejestratorami WiFi LB-533T a dowolnym komputerem klienta, który ma dostęp do sieci internet.

Alarmy z termometru - rejestratora

Termometr-rejestrator WiFi może zgłaszać sytuacje alarmowe. Alarm polega na wykonaniu dodatkowego zgłoszenia do serwera LBX niezależnie od ustalonego okresu nawiązywania łączności. Alarm może być spowodowany:

 • wyjściem mierzonej temperatury poza zaprogramowany dolny bądź górny próg,
 • otwarciem drzwi, które to zdarzenie także jest rejestrowane w pamięci,
 • zanikiem zasilania zewnętrznego.

Dodatkowo można ustawić określony czas odroczenia alarmu tak by nie zgłaszany był alarm dla krótkotrwałego wystąpienia sytuacji alarmowej. Zanik sytuacji alarmowej również jest sygnalizowany przez dodatkowe zgłoszenie do serwera LBX. Dzięki funkcji zgłaszania alarmów nie ma niebezpieczeństwa 'przegapienia' alarmu w przypadku ustawienia długich odstępów pomiędzy planowanymi zgłoszeniami. Program LBX w różny sposób może reagować na otrzymanie informacji o alarmie, jest to zależne od wyposażenia jakim dysponuje LBX i jego ustawień. W szczególnym przypadku serwer LBX może wysłać email lub SMS do wskazanej osoby lub wykonać inne zaprogramowane działania.

LB-533P - psychrometr

LB-533 może być wykonany w wersji dostosowanej do dołączenia zewnętrznego psychrometru. Wóczas dwa pierwsze kanały temperatury służą do obsługi psychrometru a pozostale kanały do pomiarów temperartur innych mediów.
Psychromer pracuje w zakresie 5..100% wilgotności względnej w temperaturze od 5 do 70°C.

Pomiar wilgotności przy pomocy psychrometru jest zalecany w obiektach w których występuje wysoka zawartość wilgotności powietrza stale przekraczająca 80%, czyli wychodząca poza zalecane ciągłe warunki pracy standardowych przyrządów wyposażonych  w  cienkowarstwowy czujnik wilgotności np. LB-523. Poza tym psychrometr jest też mniej wrażliwy na opary substancji chemicznych znajdujących się w kontrolowanym powietrzu. Opary takie są z kolei wysoce szkodliwe dla cienkowarstwowych czujników wilgotności. Szczegóły dotyczące wersji LB-533P znajdują się w instrukcji LB-533P.

Świadectwo wzorcowania

Każdy bezprzewodowy termometr WiFi, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania pomiaru temperatury z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Zastosowanie bezprzewodowego rejestratora temperatury i otwarcia drzwi

Rejestrator - termometr WiFi LB-533T jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych i podczas transportu (tzw. zimny łańcuch dostaw - cold chain) w zakładach produkcyjnych i magazynach, w szczególności branży farmaceutycznej, medycznej i spożywczej. Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP w przemyśle spożywczym oraz przemyśle farmaceutycznym. Może służyć np. do kontroli temperatury i otwarcia drzwi w magazynach logistycznych, halach, laboratoriach, lodówkach i chłodniach. Rejestrator - termometr WiFi LB-533T pozwala spełnić wymagania bezpieczeństwa przechowywania szczepionek i leków w stacjach SANEPID, przychodniach, szpitalach i aptekach.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność
pomiaru
temperatury
LB-533T
LB-533TE
+/- 0,1 °C
+/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -80..-60 °C *3)
+/- 0,2 °C
+/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -90..+0 °C *3)
+/- 0,2 °C
+/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -20..+100 °C *3)
+/- 0,2 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie 0 .. +50 °C *4)
+/- 0,6 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -30 .. +50 °C *4)
+/- 1,2 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -100..+200 °C *4)
+/- 2,4 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -200..+550 °C *4)
Zakres pomiaru -100..+200 °C  zewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-533T
-200..+550 °C  zewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-533TE
Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C  
PAMIĘĆ  POMIARÓW, KOMUNIKACJA
Pojemność pamięci  30000 rekordów, dla LB-533T/TE  temperatura
Interfejs WiFi  2,4 GHz IEEE 802.11 b/g  
Liczba kanałów pracy WiFi 13  
Maksymalny zasięg 100 m w terenie otwartym
30 m zależny od lokalnych cech budynku i wyposażenia
ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
Źródło zasilania baterie 2 x 1,5V AA Baterie alkaliczne rozmiaru AA
akumulatorki 2 x 1,2V AA Zalecane akumulatorki Ni MH Eneloop HR-3UTGB Sanyo lub BK-3MMC Panasonic
6..42 V/500 mA Opcjonalne zewnętrzne zasilanie np. instalacja samochodowa
Czas pracy z baterii Czas ten nie jest jednoznacznie określony. Zależy od wielu parametrów między innymi od ustawionego okresu wykonywania połączeń przez WiFi, jakości routera i sieci ethernet/internet oraz ustawionego odstępu pomiędzy pomiarami. Dla typowych, dobrych warunków sieci WiFi i ethernet/internet, temperatury pracy około 20°C naładowanych dedykowanych akumulatorków Eneloop,  oraz dla ustawień :
- okres łącznia się WiFi : 30 minut.
- pomiar i rejestracja co 10 minut,
Czas pracy z baterii wynosi od 6 do 12 miesięcy.
Wymiary 90 x 120 x 38 mm  wymiary bez opcjonalnej zewnętrznej anteny i uchwytu
 Materiał, stopień ochrony obudowy  ABS  IP 30
Zakres temperatur pracy -20..+60°C  

Uwagi do danych technicznych:

*1): Podany zakres pomiarowy może być dodatkowo ograniczony przez parametry zastosowanego zewnętrznego czujnika.

*2): Bateria nie jest objęta gwarancją.

*3): Podano dla przypadku, gdy w Akredytowanym Laboratorium LAB-EL wykonano adiustację (kalibrację) i wzorcowanie zestawu przyrządu z dołączonym zewnętrznym czujnikiem temperatury. Adjustacja i wzorcowanie jest wykonywana w Laboratorium LAB-EL dla określonego przez Klienta w zamówieniu zakresu pomiarowego i dla podanych punktów wzorcowania.

*4): Podano dla przypadku, gdy przyrząd jest standardowo adjustowany (kalibrowany) tylko przy pomocy rezystora wzorcowego, bez dołączonego zewnętrznego czujnika i nie jest sprawdzany Laboratorium LAB-EL. Podana niepewność pomiaru wynika z klasy B termorezystora zastosowanego w czujniku temperatury.

Rozszerzenia

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • LB-533TE - wersja termometru WiFi do pomiaru i rejestracji temperatur 4 zewnętrznymi czujnikami Pt1000 w zakresie -200...+550 °C (*1).
 • LB-533T SMA - ze złączem antenowym SMA (możliwe dołączenie anteny zewnętrznej SMA, również anteny z dołączonym przewodem koncentrycznym - możliwość wyniesienia anteny na zewnątrz budynku)
 • LB-533T/LB-533TE Pt100 - do współpracy z zewnętrznymi czujnikami z termorezystorami Pt-100.
 • LB-533P - dostosowany do dołączenia zewnętrznego psychrometru

Wyposażenie opcjonalne

Bezprzewodowy czterokanałowy termometr WiFi LB-533T ze wspornikami metalowymi.
 • Zewnętrzny zasilacz do zasilania termometru LB-533T (uwaga akumulatorki nie są ładowane wewnątrz LB-533T, akumulatorki należy ładować w zewnętrznej ładowarce).
 • Kabelek USB A-micro type B.
 • Akumulatorki Ni-MH Eneloop HR-3UTGB Sanyo lub BK-3MCC Panasonic.
 • Ładowarka do akumulatorków Eneloop NC-MQN09W.
 • Wsporniki metalowe do montażu termometru LB-533T na ścianie (widok obok).
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Termometr 4-kanałowy WiFi LB-533T, rejestrator, czujnik otwarcia drzwi
Czterokanałowy rejestrator temperatury - termometr WiFi z wyświetlaczem na baterie. Opcjonalne świadectwo wzorcowania - kalibracji.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 16
 • dodaj swoją ocenę