Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Książki » Klimat pomiary regulacja

Klimat pomiary regulacja

Krystyna Kostyrko, Andrzej Łobzowski
  • mikroklimat pomieszczeń
  • rejestracja i regulacja mikroklimatu
  • niezbędna do HACCP i ISO
  • cena 28 zł
  • recenzja książki
Uwaga: Nakład wyczerpany. Zapraszamy po nowe wydanie książki, rozszerzone i uzupełnione: "Regulacja Mikroklimatu Pomieszczenia".

Książka przeznaczona jest dla inżynierów, techników i studentów zajmujących się problematyką pomiaru i utrzymania wymaganego mikroklimatu pomieszczeń. Książka omawia definicje (wsparte programem komputerowym Kalkulator wilgotności) i podstawowe pojęcia służące do opisu właściwości wilgotnego powietrza. Przedstawia czujniki i metody pomiaru wielkości fizycznych wpływających na klimat. Przedstawia ocenę mikroklimatu pomieszczeń i systemy służące do jego regulacji w budynkach użyteczności publicznej, pomieszczeniach przemysłowych i magazynach (np. żywności). Książka prezentuje bogaty wybór urządzeń służących do konstruowania systemów pomiarowych,  rejestrujących i regulujących, które umożliwiają prowadzenie nadzoru mikroklimatu pomieszczeń. Jest szczególnie polecana w związku przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie wkraczaniem do zakładów przemysłowych systemów zapewnienia jakości HACCP i ISO.

Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa, wrzesień 2002
Format B5, 142 strony, 88 rysunków, 29 tablic
ISBN 83-87982-81-6

Na stronie 137 książki pt KLIMAT POMIARY REGULACJA wspomniano jedynie (z uwagi na brak miejsca) o regulatorze LB - 600. Więcej informacji można znaleźć w Dodatku umieszczonym na  stronie internetowej firmy LAB-EL