Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Rodzaj interfejsu » USB » Regulator LB-474A3

LB-474A3 - Uniwersalny regulator PID

Regulator PID, temperatura, psychrometr LB-474A3
 • Precyzyjny termometr 2-kanałowy Pt1000 albo Pt100
 • Pomiar psychrometryczny wilgotności - higrostat
 • Wejścia i wyjścia analogowe 0-10V, 4-20mA
 • Regulator 4-kanałowy, PID, on-off, czasowy
 • Interfejs S300 i USB/RS-485
 • Do 7 wyjść przekaźnikowych
 • Sygnalizacja alarmowa przekroczeń
 • Możliwość kalibracji na obiekcie
 • Funkcje logiczne, regulacja dzień/noc

Specyfikacja w skrócie

 • 2 termometry platynowy (Pt1000, Pt100) albo 4 wejścia analogowe (0-10V, 0-1V, 4-20mA)
 • 2 wejścia cyfrowe S300 (pomiar: temperatura, wilgotność, ciśnienie, stężenie CO2, natężenia światła) (**)
 • 2 wejścia binarne izolowane 0-10V (**)
 • 5 przekaźników
 • 2 wyjścia binarne: dodatkowe przekaźniki, sterowanie zewnętrznym SSR (**)
 • 2 wyjścia analogowe izolowane: 0-10V, 4-20mA (**)
 • 4 kanały regulacji: progowy on-off, PID, sekwencje czasowe (PWM, trigger, opóźnione wł/wył)
 • zegar RTC dla regulacji dzień/noc (**)
 • komunikacja USB i wyjście S300
 • RS-485 izolowany (**)

(**) - oznacza elementy opcjonalne, nie montowane standardowo ; nie wszystkie elementy opcjonalne mogą być montowane jednocześnie

Wersja uproszczona regulatora

Regulator LB-474A3 posiada swoja wersję uproszczoną, ograniczoną do regulacji on-off temperatury i wilgotności. Wersja uproszczona to Regulator LB-474A2 - posiada mniejszą liczbę parametrów nastawnych i znacznie uproszczone menu.

Wejścia i wyjścia regulatora

Wejścia analogowe

Regulator LB-474A3 jest standardowo wyposażony w moduł pomiarowy wejść analogowych, pracujący w jednym z dwu trybów:

 1. dwa termometry platynowe Pt1000 albo Pt100, z możliwościa wyliczania wilgotności względnej jeśli termometry pracuja jako psychrometr (termometry suchy i mokry)
 2. cztery wejścia analogowe 0-10V, 0-1V albo 4-20mA ze wspólną masą ; pomiar prądu 4-20mA uzyskuje się przez zamontowanie zewnętrznego opornika pomiarowego

Moduł pomiarowy wejść analogowych jest kalibrowany fabrycznie, dodatkowo możliwa jest również kalibracja torów pomiarowych przez użytkownika poprzez wpisanie poprawek temperatury albo własnej stałej psychrometrycznej. W trybie wejść analogowych użytkownik ma możliwość przeliczenia każdej z wielkości wejściowych (0-10V, 0-1V, 4-20mA) na własne zmienne, które mągą być wykorzystane jako sygnał wejściowy regulatorów, bądź wyświetlone.

Termorezystory Pt1000 i Pt100
Czujnik regulatora temperatury wilgotności LB-474A.

Zastosowanie termorezystorów platynowych i ich czteroprzewodowego podłączenia zapewnia dużą dokładność pomiaru i stałość charakterystyk termometru. Zewnętrzne czujniki temperatury są wykonywane w obudowach dostosowanych konstrukcyjnie do indywidualnych wymagań. Dostępne są różne wersje obudów czujników do pomiarów w różnych mediach i zakresach.

Moduł pomiarowy temperatury dla czujników Pt pracuje z wysoką precycją w zakresie -200°C do +650°C. Jest kalibrowany z podziałem na 8 zakresów pomiarowych uwzględniając standardowe charakterystyki IEC 751 dla termorezystorów platynowych.

Psychrometr LB-754PAY/CL
Psychrometr LB-754PAY/CL

Psychrometr LB-754PAY/CL w połączeniu z panelem LB-474A tworzy urządzenie, które mierzy wilgotność i temperaturę powietrza. Zasadniczą zaletą elektronicznego psychrometru jest wysoka dokładność pomiaru wilgotności - nie gorsza niż 1% w zakresie dużych wilgotności. Psychrometr jest wolny od wad mierników bazujących na cienkowarstwowych pojemnościowych czujnikach wilgotności (histerezy i dryftu dla dużych wilgotności). Psychrometr składa się z dwóch termometrów pracujących z wykorzystaniem termorezystorów platynowych Pt1000: suchego i mokrego (nawilżanego knotem). Równomierny przepływ powietrza zapewnia elektryczny wentylator. Termometry są umocowane poziomo wewnątrz metalowej obudowy, nad zbiornikiem na wodę destylowaną.

Świadectwo wzorcowania

Regulator temperatury i wilgotności LB-474A3 z dołączonymi czujnikami temperatury, na dodatkowe zamówienie, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania toru pomiaru temperatury/wilgotności z akredytowanego przez PCA Laboratorium Wzorcującego LAB-EL. Świadectwo jest wydawane po przeprowadzeniu indywidualnej adiustacji w Laboratorium oraz przeprowadzeniu wzorcowania. Świadectwo dotyczy zestawu złożonego z LB-474A3 wraz z sondami Pt1000/Pt100.

Wejścia binarne

Przyrząd może być wyposażony opcjonalnie w jedno albo dwa wejścia binarne. Jedno wejście binarne zajmuje jeden slot opcji (regulator ma dwa sloty opcji). Wejście binarne może być sterowane sygnałem 0/10V. Wejście posiada izolację galwaniczną.

Wejscia S300

Przyrząd może być wyposażony opcjonalnie w jedno albo dwa wejścia S300. Jedno wejście S300 zajmuje jeden slot opcji (regulator ma dwa sloty opcji). Łącze S300 jest opracowaną przez LAB-EL metodą dołączania czujników pomiarowych za pośrednictwem 1 pary przewodów. S300 umożliwia wykonywanie długich połączeń w środowisku z podwyższonym poziomem zakłóceń. W ofercie LAB-EL znajduje się wiele urządzeń z wyjściem S300.

Regulator może obsługiwać do 3 zmiennych z każdego wejścia S300. Np. przy dołączeniu do wejścia S300 termohigrometru LB-710 w regulatorze dostępne będą dwie zmienne: temperatura i wilgotność względna. Dowolna zmienna może zostać wyświetlona na wyświetlaczu B przyrządu.

Wyjścia przekaźnikowe - binarne

Standardowo przyrząd dostarczany jest z 5 przekaźnikami, których funkcję są konfigurowalne. Mogą stanowić wyjście toru regulacji typu progowego on-off, bądź regulacji trójstawnej albo PWM dla algorytmu PID. Wyjścia przekaźnikowe mogą być również połączone z dostępnymi w przyrządzie sygnałami logiki, np: komparatorami wartości, generatorami przebiegów czasowych, błędów pomiaru czy alarmów.

W każdym ze slotów opcji można umieścić po dodatkowym wyjściu przekaźnikowym, zwiększając ich liczbę do 7. W slotach opcji zamiast przekaźników mogą znaleźć się wyjścia napięciowe 0-10V przeznaczone do sterowania zewnętrznym przekaźnikiem SSR.

Wyjścia analogowe

Przyrząd może być wyposażony opcjonalnie w jedno albo dwa wyjścia analogowe spośród: 0-10V, 0-1V, 4-20mA. Jedno wyjście analogowe zajmuje jeden slot opcji (regulator ma dwa sloty opcji). Konfiguracja wyjścia analogowego pozwala na przyłączenie go wewnętrznie do sygnału wyjściowego wybranego toru regulatora PID. Możliwe jest również przełączanie źródła tego sygnału na np. wartość stałą korzystając ze struktury programowalnej logiki regulatora.

Regulator

Urządzenie prowadzi 4 kanały regulacji. Każdy kanał ma przypisywana dowolną zmienną wejściową PV i nastawiany szereg parametrów pracy. Dostępne rodzaje regulacji to:

 • progowe on-off z histerezą,
 • PID z wyjście trójstawnym (sterowanie przepustnicą), PWM-em realizowanym na przekaźniku bądź wyjściem analogowym,
 • generatry czasowe: PWM, wyzwalanie impulsu, opóźnione wł/wył

Regulacja może odbywać się w trybie dwu stref czasowych (np. dzień/noc).

Logika programowalna

Bramki logiczne

Regulator realizuje elementy logiki pozwalające tworzyć bardziej skomplikowane schematy regulacji. Logika bazuje na 16 bramkach logicznych (AND, OR, XOR) oraz 4 multiplekserach (przełącznikach) sygnałów analogowych. Elementy te umożliwiają łączenie sygnałów pomiędzy torami regulacji, przełączanie wartości wystawianych na wyjście analogowe, uruchamianiu sekwencji czasowych wyzwalanych kombinacją stanu: regulatorów, wejść binarnych, komparatorów wartości analogowych, alarmów, błędów pomiarowych...

Zegar RTC

Jednym z elementów logiki jest opcjonalny zegar czasu rzeczywistego (RTC). Zegar jest instalowany w slocie opcji (zajmuje jeden z dwu slotów opcji). RTC pozwala na sterowanie w dwóch strefach czasowych (np: dzień/noc), dla każdej można ustawić odrębne wartości zadane regulacji (SP) oraz progi alarmowe.

Komunikacja

Port USB

Umożliwia podłączenie regulatora do komputera PC i zaprogramowanie jego funkcji za pomocą dedykowanego oprogramowania. Podstawowy program konfiguracji urządzenia ws474.exe udostępniany jest wraz z przyrządem i wliczony w cenę.

ws474.exe-1.png

RS-485

Istnieje możliwość instalacji dodatkowego interfejsu RS-485 do wykorzystania z protokołem Modbus-RTU. Interfejs pozwala na komunikację z wieloma urządzeniami wspólną szyną danych. Interfejs zapewnia izolacje galwaniczną. Nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z USB i RS-485, oba interfejsy dzielą jeden port szeregowy regulatora.

W komunikacji przez interfejs Modbus udostępnione są rejestry pozwalające odczytywać wyniki pomiarów. Nie można konfigurować urządzenia w tym trybie komunikacji.

Program SCADA LBX, za pośrednictwem Modbus, umożliwia odczyty danych pomiarowych dokonywanych przez regulator. Użytkownik może wykorzystać definicje rejestrów Modbus załączonych do niniejszej strony w sekcji Oprogramowanie.

Wyjście S300

Port wyjściowy cyfrowej pętli prądowej S300 umożliwia łączenie regulatora z innymi urządzeniami LAB-EL, jak np. koncentratory i rejestratory danych takie jak LB-476 i LB-480. Zaletą linii S300 jest możliwość prowadzenia jej na duże (wielosetmetrowe) odległości, bazuje na 2-żyłowym przewodzie, jest odporna na zakłócenia i zapewnia izolację galwaniczną. Przez port S300 nadawane są komunikaty zawierające podstawowe wyniki pomiarów. Komunikacja S300 odbywa się niezależnie od portu USB, może być wykonywana równolegle.

Port S300 może być również wykorzystany do przyłączenia urządzenia do komputera PC. Programem odbierającym dane z S300 może być program SCADA LBX. Od strony komputera należy wykorzystać w takiej sytuacji konwerter S300, np. konwerter LB-375.

Wyświetlacz

Duży 3-cyfrowy wyświetlacz przeznaczony do pokazywania wyniku pomiaru temperatury, mały wyświetlacz pokazuje wartość wybraną spośród wszystkich możliwych wielkości mierzonych. Rozdzielczość prezentacji dobierana jest do liczby możliwych do wyświetlenia cyfr.

Menu urządzenia

Regulator posiada 5 klawiszy i system menu pozwalający na zaprogramowanie parametrów pracy bez konieczności podłączania komputera PC.

Montaż i użytkowanie

Sterownik przeznaczony jest do wykorzystania w warunkach stacjonarnych, jego obudowa posiada zaczepy umożliwiające montaż na standardowej szynie DIN TS 35. Urządzenie jest zasilane z sieci energetycznej 230V 50Hz.

Termometr, regulator temperatury wilgotności LB-474A - opis złącz.

Uwagi eksploatacyjne

Sterownik powinien być zainstalowany wewnątrz dodatkowej obudowy zewnętrznej, np. rozdzielnicy naściennej. Kategoria klimatyczna dodatkowej obudowy zewnętrznej musi być dostosowana do warunków panujących w miejscu instalacji. Urządzenie jest dostarczane bez okablowania (w tym także kabla do połączenia z zasilaniem), jako podzespół do instalacji przez osobę upoważnioną.

Wykraczanie poza zalecane warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

Dane techniczne

Dane techniczne regulatora LB-474A

POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiaru -199,9..+650,0°C
Rozdzielczość pomiaru dostępna przez port komunikacyjny 0,01°C
dostępna na wyświetlaczu 0,1°C (max)
Niepewność pomiaru dla indywidualnej kalibracji w zakresie -40...+150°C +/- 0,1°C
Niepewność pomiaru dla indywidualnej kalibracji w pozostałym zakresie +/- 0,2°C
POMIAR WILGOTNOŚCI
Zakres pomiaru 5,0..99,9%RH
Rozdzielczość pomiaru 0,1 %RH
Niepewność pomiaru wilgotności dla indywidualnej kalibracji powyżej 50 %RH +/- 1 %RH
Niepewność pomiaru wilgotności dla indywidualnej kalibracji powyżej 15...50 %RH +/- 1,5 %RH
Niepewność pomiaru wilgotności dla indywidualnej kalibracji poniżej 15 %RH +/- 2 %RH
POMIAR NAPIĘCIA 0-10V
Zakres pomiaru 0-10V
Rozdzielczość pomiaru 0,01V
Niepewność pomiaru 0,05V
POMIAR NAPIĘCIA 0-1V
Zakres pomiaru 0-1V
Rozdzielczość pomiaru 0,001V
Niepewność pomiaru 0,005V
POMIAR PRĄDU 4-20mA
Zakres pomiaru 4-20mA
Rozdzielczość pomiaru 0,01mA
Niepewność pomiaru 0,05mA
ZASILANIE, WYJŚCIA STERUJĄCE, WYMIARY
Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz
Pobór mocy 5 VA
Obciążalność wyjść przekaźnikowych 230V, 1A, obciążenie rezystancyjne
Interfejsy USB albo RS-485
S300 - cyfrowa pętla prądowa
Obudowa na szynie DIN TS 35 135 x 90 x 58 mm
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Regulator LB-474A3 0..+50°C
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY
Zakres temperatur 10..40°C
Zakres wilgotności 20..80%, bez wykraplania wody
Stopień agresywności korozyjnej środowiska wg. PN-71/H-04651 B
Klasa odporności w/g DIN40050  IP40

Dane techniczne sond temperatury

Jeśli w zamówieniu określono że regulator ma zostać dostarczony wraz z sondami temperatury i nie określono rodzaju sondy, to dostarczone zostaną sondy TL-2. Regulator może pracować z sondami bazującymi na czujniku platynowym. Dane sond TL-2 oraz innych opisane są w dokumencie: Czujniki temperatury do cyfrowych termometrów elektronicznych.

Dane techniczne psychrometru LB-754PAY/CL

Zakres temperatur pracy
LB-754PAY/CL
+5 ... +70°C

Zamówienia

Ze względu na możliwe opcje konfiguracyjne, prosimy o formułowanie zamówień zgodnie z poniższą procedurą. Kolumna "Opcje" obejmuje możliwe modyfikacje, dodatki i uwagi które należy wziąć pod uwagę i wyszczególnić w zamówieniu.

Regulator LB-474A posiada uproszczoną wersję o symbolu LB-474A2, która nie ma możliwości obsługi wkładek we/wy oraz nie realizuje regulacji PID, za to jej programowanie jest o wiele prostsze.Domyśnie
Opcja
1
Regulator LB-474A3 Użytkownik otrzymuje w standardzie regulator z:
 • wejściami pomiarowymi temperatury albo napięcia
 • 5 wyjściami przekaźnikowymi
 • portem komunikacyjnym USB
 • wyjściem szeregowym S300
-
2
Konfiguracja wejść pomiarowych
Wejścia skonfigurowane do przyłączenia 2 sond  platynowych w układzie 4-przewodowym
4 wejścia napięciowe (obsługa pomiarów 0-10V, 0-1V, 4-20mA) zamiast sond platynowych
3
Sondy temperatury
-
Jedna albo 2 sondy temperatury. Domyślnie sondy TL-2. W przypadku 1 sondy należy zastosować zaślepkę dla drugiego gniazda. Należy określić długości przewodów sond.
4
Psychrometr
-
LB-754PAY/CL - należy określić długość przewodu
5
Adiustacja, wzorcowanie, świadectwo wzorcowania
-
Regulator wraz z sondami temperatury bądź psychrometrem może zostać wywzorcowany w Laboratorum wzorcującym LAB-EL.
6
Program obsługi
Możliwość pobrania programu podstawowego ws474.exe. Program współpracuje z regulatorem przez port USB
Program SCADA LBX. Możliwa komunikacja przez RS-485 Modbus albo S300. Wymagana opcja z punktu 8 albo 10. Program LBX nie obsługuje nastaw pracy regulatora, obsługiwane są odczyty wyników pomiarów.
7
Komunikacja RS-485 Modbus
-

LB-474CMB - wkładka komunikacyjna do regulatora z portem RS-485 izolowanym galwanicznie.

8
Komunikacja RS-485 Modbus z programem SCADA LBX
-

LB-474CMB - wkładka komunikacyjna do regulatora z portem RS-485 izolowanym galwanicznie.

Potrzebny będzie odpowiedni konwerter dla komputera PC do standardu RS-485 zakupiony osobno, bądź za pośrednictwem LAB-EL. Dodatkowo, przy zamawianiu LBX, należy zamówić licencję na odczyt zmiennych Modbus w odpowiedniej liczbie.

9
Komunikacja S300
W pełni funkcjonalny, konfigurowalny port S300, umożliwiający współpracę z rejestratorami i koncentratorami LAB-EL
Dodatkowe urządzenia rejestrujące bądź wyświetlające, takie jak np.: rejestrator LB-480, rejestrator LB-490, wyświetlacz LB-450
10
Komunikacja S300 z programem SCADA LBX -

Po stronie komputera PC wymagany port obsługujący transmisję S300, np. konwerter LB-375.

Przy zamawianiu programu SCADA LBX należy zamówić licencje na obsługę jednego urządzenia typu S300.

11
Wejście S300
-

LB-474S300 - wkładka we/wy z izolacją galwaniczną, umożliwiająca dołączenie do regulatora dodatkowego sygnału pomiarowego z zewnętrznego czujnika typu S300, np. termohigrometru LB-710, barometru LB-716, termometru LB-714, i innych.

Regulator posiada 2 sloty umożliwiające zainstalowanie do 2 szt. wybranych wkładek we/wy.

12
Wyjście analogowe napięciowe 0-10V albo prądowe 4-20mA
-

LB-474PWM - wkładka we/wy z izolacją galwaniczną, realizująca funkcję wyjscia analogowgo 0-10V albo 4-20mA. W zamówieniu należy określić funkcję 0-10V albo 4-20mA.

Regulator posiada 2 sloty umożliwiające zainstalowanie do 2 szt. wybranych wkładek we/wy.

13
Wejście binarne
-

LB-474BIN - wkładka we/wy z izolacją galwaniczną, pełni funkcję wejścia binarnego 0-10V z przełączeniem poziomu w okolicach 5V.

Regulator posiada 2 sloty umożliwiające zainstalowanie do 2 szt. wybranych wkładek we/wy.

14
Zegar RTC z podtrzymaniem bateryjnym
-

LB-474RTC - wkładka we/wy, zegar godzinowy RTC umożliwiający 2-strefową regulację. Można zainstalować tylko 1 wkładkę tego typu.

Regulator posiada 2 sloty umożliwiające zainstalowanie do 2 szt. wybranych wkładek we/wy.


Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Regulator uniwersalny PID LB-474A3, termometr, psychrometr
Precyzyjny termometr 2-kanałowy Pt-1000, psychrometr wilgotność, higrostat, we-wy 0-10V, 4-20mA, 4 kanały regulacji PID on-off, 7 przekaźników.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 16
 • dodaj swoją ocenę