Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-731 » Ethernet

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LB-731: podłączenie przez konwerter ethernet/serial

Konwerter Moxa DE211/DE-311

Potencjalne problemy z komunikacją

Jeżeli po podłączeniu pojawią się problemy z komunikacją z koncentratorem LB-731, w postaci braku lub zaników komunikacji czy też błędów w transmisji, to może to wymagać dokonania poprawki w koncentratorze LB-731, polegającej na zamianie rezystora R67 o wartości 2k2 znajdującego się na dolnej płytce za złączem JP20 na rezystor o wartości 1k. Problem dotyczy starszych koncentratorów, które tej zmiany nie miały dokonanej fabrycznie. Problem wynika z bardzo słabej wydajności prądowej portu szeregowego w konwerterze Moxa, oraz sporego obciążenia tego portu ze strony koncentratora LB-731 powodującego problemy z transmisją.

Podłączenie

Połączenia koncentratora LB-731 z konwerterem Moxa należy dokonać za pomocą odpowiedniego kabla szeregowego ze złączem 9-stykowym, który należy podłączyć do złącza SERIAL na konwerterze. W konwerterze Moxa mikroprzełącznik SW należy ustawić w pozycji wszystkie na OFF. Konwerter Moxa należy oczywiście podłączyć do zasilania oraz do sieci Ethernet.

Konfiguracja

Konfiguracja programowa w takim systemie możliwa jest na dwa sposoby.

Pierwszy sposób jest taki, że program LBX bezpośrednio obsługuje konwerter Moxa, komunikując się z nim w celu nawiązania dalszej komunikacji z koncentratorem LB-731. Jest to zalecany sposób podłączenia, gdyż zapewnia lepsze obrazowanie stanu działania i ewentualną diagnostykę problemów. Połączenie w ten sposób wymaga odpowiedniej konfiguracji konwertera Moxa, która podana jest osobno przy opisie samego konwertera Moxa. W takim wypadku należy w konwerterze Moxa ustawić parametry portu szeregowego na 9600 bps, 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak kontroli parzystości.

Drugi sposób konfiguracji jest taki, że instalowane są w systemie operacyjnym odpowiednie sterowniki (driver'y), które udostępniają konwerter Moxa w postaci wirtualnego portu szeregowego (COM). W programie LBX nie ma wtedy świadomości istnienia tego konwertera, połączenie z koncentratorem odbywa się przez ten wirtualny port COM.

Dalsze szczegóły odnośnie konfiguracji konwertera Moxa DE-311 znajdują są przy opisie samego konwertera.

Konwerter TCPCON 7188e

Podłączenie koncentratora LB-731 przez konwerter ethernet/port szeregowy typu TCPCON 7188e należy dokonać w następujący sposób:

Konfiguracja konwertera

 • podłączyć zasilacz i przewód RS232 (CA0910 - załączony w komplecie do interfejsu) w następujący sposób (przewód GND od zasilacza jest czarny, przewód +Vs ma biały pasek):

  Program LBX - konfiguracja konwertera

 • przewód RS232 podłączyć do portu szeregowego w komputerze
 • zasilacz podłączyć do sieci
 • dioda świecąca na interfejsie powinna zaświecić się w sposób ciągły, sygnalizując tryb konfiguracji
 • z załączonej płyty CD-ROM uruchomić program Napdos\7188e\MiniOS7\7188xw.exe – jeżeli interfejs został podłączony do portu szeregowego COM1, jeżeli został podłączony do portu COM2, program należy uruchomić z linii poleceń z opcją /C2
 • po uruchomieniu programu należy wpisać następujące dane konfiguracyjne:
  ip <adres>
  mask <maska_podsieci>
  gateway <adres_bramy>
  setcom 1 9600,8,n,1
  
  Przykładowo:
  ip 192.168.1.123
  mask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
  setcom 1 9600,8,n,1
  
 • zamknąć program konfiguracyjny
 • wyłączyć zasilacz sieciowy
 • odłączyć przewód RS232 i przewód łączący zaciski INIT i GND na interfejsie

Instalacja driver’a

 • podłączyć interfejs do sieci Ethernet
 • włączyć zasilacz sieciowy interjefsu
 • dioda na interfejsie powinna mrugać, oznaczając zwykłą pracę
 • z załączonej płyty CD-ROM zainstalować driver z katalogu Napdos\7188e\tcp\VxComm\Driver(PC)\system\VxComm*.exe (system w ścieżce oznacza właściwy katalog odpowiadający systemowi, na którym instalowany jest driver, * w nazwie pliku również odpowiada systemowi)
 • dla systemu Windows XP lub nowszych: należy na prośbę programu instalacyjnego ponownie uruchomić system, po czym po restarcie ukaże się okno konfiguracji programu
 • w okienko IP Address należy wpisać adres IP, który został nadany wcześniej interfejsowi
 • wcisnąć przycisk Add Server
 • program powinien poprawnie wykryć interfejs i nawiązać połączenie
 • dwukrotnie kliknąć „Port 1”, i dla tego portu wybrać któryś wolny port szeregowy, np. COM3

Podłączenie koncentratora LB-731

 • podłączyć koncentrator LB-731 w następujący sposób: Program LBX - podłączanie koncentratora LB-731
 • w konfiguracji programu LBX jako miejsce podłączenia koncentratora podać odpowiedni port szeregowy, który został podany przy instalacji drivera (np. COM3)

Patrz także: Konfiguracja sieciowa urządzeń z interfejsem Ethernet