Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-731 » Konfiguracja

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-731: konfiguracja urządzenia w serwerze

Po zadeklarowaniu urządzenia typu LB-731 w serwerze należy podać następujące dane: typ nazwa i miejsce dołączenia - typowo jak dla każdego urządzenia, nazwy wejść oraz ustawienia portu szeregowego.

Ustawienia ogólne

W ustawieniach ogólnych należy podać typ urządzenia (LB-731), nazwę tego konkretnego urządzenia opisującą je - gdyż program LBX potrafi jednocześnie obsługiwać dowolną ilość koncentratorów LB-731 (nazwa określa typowo np. funkcję czy lokalizację).

Miejsce dołączenia - w przypadku koncentratora LB-731 może to być typowo:

  • port szeregowy - typowe podłączenie bezpośrednie do komputera, np. przez dodatkowy konwerter LB-304
  • sieć TCP/IP - wersja koncentratora LB-731A pozwala na dołączenie go do sieci ethernet. Podać należy adres nadany koncentratorowi (DNS lub IP). Przy domyślnej konfiguracji koncentratora nie ma potrzeby podawania numeru portu, domyślnie używany jest port nr 51. W przypadku innych ustawień w koncentratorze - podać należy właściwy numer portu.
Istnieją również możliwości podłączenia koncentratora innymi torami, np. pośrednio przez inne urządzenie - przykładowo konwerter ethernet/serial obsługiwany przez program lbx.

Nazwy wejść

Koncentrator LB-731 ma 16 wejść, gdzie do każdego z nich może być podłączone osobny miernik. Każdy miernik może pełnić jakąś określoną funkcję, program lbx daje możliwość nazwania każdego wejścia (a tym samym miernika) stosownie do potrzeb. Domyślnie proponowane są nazwy w postaci "Wejście 1..16". Podane nazwy wejść są następnie używane w kilku miejscach: na ekranie odczytów bieżących, w nazwach zmiennych oraz przy rejestracji danych.

Ustawienia portu szeregowego

W przypadku gdy koncentrator podłączony jest bezpośrednio do komputera za pomocą portu szeregowego, program daje możliwość ustawienia parametrów portu. Koncentrator LB-731 ma stałe parametry transmisji danych przez port szeregowy, które program LBX proponuje domyślnie i nie należy ich zmieniać. Właściwe parametry są następujące:

  • prędkość transmisji: 9600 bps
  • bity danych: 8
  • bity stopu: 1
  • bit parzystości: brak
  • sterowanie przepływem: brak