Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Stężenie CO2 i O2 » Zestaw z LB-856

Czujniki do ciągłego monitorowania mikroklimatu pomieszczeń z rejestratorem LB-856

Czujniki do ciągłego monitorowania mikroklimatu pomieszczeń
 • Pomiar i rejestracja
  • czujnik temperatury powietrza
  • czujnik wilgotności względnej powietrza
  • czujnik stężenia tlenu O2
  • czujnik stężenia dwutlenku węgla CO2
  • czujnik temperatury dowolnego medium
 • Interfejs Ethernet
 • Zasilanie 12V / POE

Cel ciągłego monitorowania mikroklimatu pomieszczeń

Często zdarza się, że na stanowisku pracy, w biurze, w sali konferencyjnej, w pomieszczeniu produkcyjnym, ludzie są zmęczeni, oczy im się zamykają i żadną siłą nie mogą się skupić. To wcale nie musi być wina monotonnej pracy, nudnego tematu zebrania, czy powtarzających się czynności na stanowisku produkcyjnym. Jest to stan typowy dla niewłaściwych parametrów powietrza w zatłoczonym i słabo wentylowanym pomieszczeniu. Dlatego tak ważne jest ciągłe monitorowanie podstawowych parametrów mikroklimatu na stanowiskach pracy.

Wpływ składu atmosfery na człowieka w środowisku pracy

Większość norm opisujących wymagania na warunki środowiskowe na stanowisku pracy zajmuje się temperaturą i wilgotnością powietrza. Jednak to nie wystarczy. Współczesny człowiek coraz większą część życia prowadzi w zamkniętych pomieszczeniach, w których z oczywistych powodów stężenie dwutlenku węgla zostaje podwyższone, a stężenie tlenu obniżone. W wydychanym powietrzu CO2 zajmuje nawet do 30000 ppm (3 %) objętości. Stosunkowo niewielki wzrost stężenia CO2 i spadek zawartości tlenu O2 w pomieszczeniu powoduje szybki spadek komfortu odczuwanego przez ludzi oraz powoduje przykre dolegliwości.

Za próg bezpieczeństwa podczas 8 godzinnego dnia pracy przyjmuje się stężenie CO2 równe 5000 ppm (cząsteczek CO2 na milion cząsteczek powietrza, 5000 ppm = 0,5%). Jest to jednak próg bezpieczeństwa, a nie komfortu i wpływu na zdrowie. Narzekania na jakość powietrza z reguły pojawiają się w sytuacji w której stężenie CO2 przekracza 600-800 ppm, a nasilają powyżej 1000 ppm. Według różnych standardów międzynarodowych zalecane stężenie CO2 dla bardzo dobrej jakości powietrza to poniżej 600 ppm, dla dobrej jakości powietrza jest rzędu 600-1000 ppm, a akceptowalne 1000-1400 ppm (EN 13779, CDC, IDPH, IAQUK, OSHA, EngineeringToolBox), przy czym stężenie CO2 przekraczające 1000 ppm często interpretuje się (np. OSHA) jako powód konieczności poprawy wentylacji w budynku. Więcej informacji można znaleźć na stronie naukaoklimacie.pl.

Równie niebezpieczny jest tlen i jego ubytek w powietrzu. Niedobór tlenu jest przyczyną największej ilości zgonów wśród pracowników narażonych na kontakt z różnymi gazami. Normalne stężenie tlenu w powietrzu atmosferycznym wynosi około 20,9%  (objętościowo). Już przy spadku stężenia o kilka procent, do około 17%, człowiek staje się ospały, ma poczucie duszności, zaburzony jest proces myślenia i następują zaburzenia koordynacji ruchowej. Przebywanie w atmosferze zawierającej tylko 14 ... 15% tlenu w krótkim czasie prowadzi do śmierci przez uduszenie. Podobnie niebezpieczny może być wzrost stężenia tlenu w powietrzu. Człowiek może go odczuwać jako stan euforii, podniecenia emocjonalnego. Dodatkowo, po przekroczeniu stężenia około 24% gwałtownie wzrasta palność większości materiałów. Wszystkie palne stają się skrajnie łatwopalnymi. Nawet normalnie trudno zapalne ubrania mogą stać się źródłem pożaru.

Są więc powody dla wzmożonej i nieustannej kontroli również stężenia dwutlenku węgla i tlenu w pomieszczeniach.

Czujniki do ciągłego monitorowania mikroklimatu pomieszczeń

Oferowany zestaw przyrządów pomiarowych do ciągłego monitorowania mikroklimatu pomieszczeń składa się z miernika stężenia dwutlenku węgla LB-856, do którego dołączone są dołączone elementy zewnętrzne: czujnik tlenu LB-856-O2, termohigrometr LB-710AL oraz opcjonalnie termistorowy czujnik temperatury i dowolny inny dodatkowy miernik z wyjściem 0..10V. Zestaw zapewnia pomiar:

 • temperatury powietrza,
 • wilgotności względnej powietrza,
 • stężenia dwutlenku węgla,
 • stężenia tlenu,
 • temperatury dowolnego medium.

Kompletacja zewnętrznych czujników może być dowolnie modyfikowana.

Rejestracja i transmisja wyników pomiarów

Miernik stężenia LB-856 posiada wbudowaną pamięć rejestracji umożliwiającą automatyczny zapis wszystkich wyników pomiarów: stężenia CO2, O2, temperatury i wilgotności. Wyniki pomiarów są udostępniane prze interfejs Ethernet, co pozwala na łatwą integrację przyrządu z infrastrukturą sieciową i systemem klimatyzacji i wentylacji, w które wyposażony jest każdy współczesny budynek.

Dedykowane oprogramowanie

Do urządzenia oferowane jest dodatkowo oprogramowanie do PC z systemami Windows - program LBX, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (klimatyzacją, wentylacją),
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.
Monitoring CO2 i O2

Zasilanie

Miernik stężenia dwutlenku węgla LB-856 standardowo zasilany jest z zewnętrznego zasilacza 12V. Taki sposób zasilania pozwala na proste wykorzystanie zasilania akumulatorowego w systemach gdzie jest taka potrzeba. Opcjonalnie rejestrator CO2 LB-856 może być wyposażony w moduł zasilania POE - pozwalając na doprowadzenie zasilania kablem Ethernet, bez potrzeby używania zewnętrznego zasilacza sieciowego. Taka opcja pozwala na uproszczenie instalacji, eliminując konieczność przyłączenia do sieci energetycznej np. w miejscach gdzie nie jest ona dostępna lub nie jest to dogodne. Wykorzystanie zasilania POE wymaga zastosowania odpowiedniej infrastruktury sieciowej - stosowane przełączniki sieciowe muszą być z portami typu POE, lub możliwe jest też zastosowanie zasilacza pośredniego (midspan).

Przyrządy ze akredytowanym świadectwem wzorcowania

Każdy oferowany termometr, higrometr i miernik stężenia dwutlenku węgla  może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane Laboratorium Wzorcujące LAB-EL.

Zobacz również
Zobacz również