Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Stężenie CO2 i O2 » Moduł LB-856

LB-856 - Miernik stężenia dwutlenku węgla CO2 oraz tlenu O2

Miernik stężenia CO2 O2 LB-856
 • Pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2
 • Dodatkowe wejścia pomiarowe:
 • Pamięć rejestracji: 256 kB, rejestracja CO2, O2, temperatury
 • Interfejs Ethernet: 10/100 Mbit/s, POE (opcja)
 • Protokoły i formaty komunikacyjne
  • IPv4, IPv6 HTTP: HTML (podgląd WWW), JSON, XML
  • SNMP
  • MODBUS/TCP
 • Sygnalizacja alarmów:
  • SNMP TRAP
  • email (SMTP)
  • syslog
 • Oprogramowanie LBX
Instrukcja użytkownika
HTML | PDF
Instrukcja konfiguracji sieci Ethernet
HTML | PDF
Działające demo online
lb856.demo.label.pl

Opis ogólny

Miernik stężenia CO2 LB-856 służy do zbierania danych z pomiarów środowiskowych, udostępnianych następnie przez interfejs Ethernet za pośrednictwem gamy różnorodnych protokołów komunikacyjnych.

Monitoring CO2 i O2 - ethernet

Przykładowe zastosowania

Monitoring pomieszczeń: pomiar stężenia CO2 i O2, pomiar wilgotności i temperatury powietrza (dodatkowy czujnik LB-710), rejestrator.

Mini stacja meteo: pomiar i rejestracja stężenia CO2 i O2, pomiar temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego (dodatkowy czujnik LB-715).

Wejścia pomiarowe

Miernik wyposażony jest w wewnętrzny moduł pomiarowy stężenia O2 oraz w 4 wejścia pomiarowe do zewnętrznie dołączanych czujników:

Stężenie dwutlenku węgla CO2

Moduł w wersji podstawowej zapewnia pomiar stężenia CO2, bez potrzeby dołączania czujników zewnętrznych.

Stężenie tlenu O2

Wejście czujnika tlenu O2 pozwala na dołączenie zewnętrznego czujnika, np. typu LB-856-O2 zapewniającego pomiar w zakresie 0-100 %.

Termometr

Wejście termometru umożliwia pomiar temperatury za pomocą zewnętrznej sondy termistorowej w zakresie -60..+150 °C. Dedykowana sonda ze specjalnym termistorem zapewnia optymalną dokładność pomiaru 0.1 °C w zakresie temperatur -30..+100 °C, oraz 0.5 °C w pozostałym zakresie.

Sonda termistorowa jest optymalnym i ekonomicznym rozwiązaniem pomiaru temperatury w większości przypadków. Jeżeli wymagany jest pomiar temperatur w szerszym zakresie, z większą dokładnością, w znacznym oddaleniu od modułu LB-856 lub np. ze świadectwem typu/wzorcowania Głównego Urzędu Miar, to można do tego celu wykorzystać czujnik temperatury z interfejsem S300.

S300

Wejście S300 tego rejestratora CO2 umożliwia dołączenie praktycznie dowolnego czujnika z interfejsem S300. S300 to interfejs cyfrowej pętli prądowej, zapewniający dwuprzewodowe podłączenie czujnika, pozwalający na znaczny dystans od czujnika do modułu zbierania danych, dostarczający jednocześnie zasilanie z modułu do czujnika oraz dane w postaci cyfrowej z czujnika do modułu.

W szczególności miernik stężenia CO2 obsługuje:

 • LB-710 - termohigrometr,
  lub inne urządzenie wysyłające dane w formacie zgodnym z LB-710:
 • LB-710T - termometr,
 • LB-710E - termometr z rozszerzonym zakresem,
 • LB-711 - termometr 8-kanałowy,
 • LB-715 - termometr-higrometr-barometr,
 • LB-716 - barometr,
 • LB-717P - ciśnieniomierz bezwzględny,
 • LB-713 - ciśnieniomierz różnicowy,
 • LB-746 - miernik prędkości i kierunku wiatru,
 • LB-747 - miernik prędkości i kierunku wiatru,
 • LB-750 - barometr laboratoryjny,
 • LB-781A - czujnik drogowy,
 • LB-797 - wilgotnościomierz materiałów stałych,
 • LB-900 - miernik promieniowania słonecznego,
 • LB-901 - 2-kanałowy miernik promieniowania słonecznego,
 • LB-910 - miernik wilgotności powierzchniowej / czujnik zalania,

Analogowe

Wejście analogowe miernika stężenia CO2 umożliwia pomiar napięcia, pozwalając dołączyć dowolny czujnik z wyjściem 0-10 V.

Rejestrator CO2 i O2

Miernik stężenia CO2 posiada wbudowaną pamięć rejestracji umożliwiającą automatyczny zapis CO2, O2, temperatury oraz innych wartości.

Interfejs Ethernet

Włączenie modułu LB-856 do sieci transmisji danych, albo podłączenie bezpośrednio do komputera PC możliwe jest za pomocą interfejsu Ethernet. Interfejs może pracować w trybach 10/100 Mbit/s.

Jako opcja możliwe jest zastosowanie zasilania przez Ethernet - POE.

Protokoły

Moduł LB-856 obsługuje standardowe protokoły komunikacyjne, co pozwala na prostą integrację z dowolnymi systemami pomiarowymi i istniejącym oprogramowaniem.

IPv4/IPv6

Obsługa protokołu IPv6 w mierniku LB-856 pozwala na użycie go w sieciach w których jest używany ten protokół, lub wkrótce pojawi się taki wymóg. W razie migracji dotychczasowych sieci IPv4 na IPv6 moduł LB-856 nie będzie wymagał żadnej specjalnej troski ani dodatkowych inwestycji.

Mechanizm bezstanowej autokonfiguracji adresu IPv6 (SAC) pozwala na włączenie modułu LB-856 do sieci bez konieczności indywidualnej konfiguracji każdego modułu.

HTML/HTTP

Moduł LB-856 pozwala na bezpośredni podgląd danych w przeglądarce WWW. Dane są automatycznie aktualizowane co 10 sekund.

JSON/HTTP

Miernik stężenia CO2 LB-856 udostępnia dane w formacie JSON, za pośrednictwem protokołu HTTP. Typowe zastosowanie rejestratora co2 to wszelkie aplikacje sieciowe, które potrafią odczytać dane w tym formacie.

Przykładowy prosty skrypt PHP pokazuje w jaki sposób można odczytać dane z miernika CO2 i włączyć je w treść strony WWW: lb856-json.php

XML/HTTP

Moduł LB-856 udostępnia dane w formacie XML, za pośrednictwem protokołu HTTP. Typowe zastosowanie to wszelkie aplikacje sieciowe, które potrafią odczytać dane w tym formacie.

SNMP

Miernik stężenia CO2 udostępnia wszystkie dane w postaci zmiennych protokołu SNMP, dla oprogramowania zarządzania sieciami (NMS).

Monitoring SNMP pozwala na uzyskanie informacji o stanie interfejsu sieciowego oraz odczyt wszystkich wyników pomiarów pozyskiwanych przez moduł. W typowym przypadku zastosowania takim jak np. monitoring serwerowni, można nadzorować temperaturę w kilku różnych miejscach, wykryć zalanie wodą oraz uzyskać informację o otwarciu drzwi do pomieszczenia.

Możliwe jest zaprogramowanie alarmów progowych dla każdej mierzonej wielkości, których wykrycie skutkuje wysłaniem pułapki (SNMP TRAP) do oprogramowania NMS. O wykrytej sytuacji alarmowej NMS informuje następnie odpowiednie osoby za pośrednictwem stosownych mechanizmów (email, SMS, etc).

Monitoring SNMPMonitoring SNMP

MODBUS/TCP

Moduł LB-856 udostępnia wszystkie dane w postaci zmiennych MODBUS, dla oprogramowania klasy SCADA. Obsługiwany jest standardowy protokół MODBUS/TCP, zgodnie ze specyfikacją Modbus Organization.

Alarmy

Miernik stężenia CO2 umożliwia zdefiniowanie 16 niezależnych alarmów dla mierzonych danych. Alarmy sygnalizowane są w postaci pułapek SNMP wysyłanych na zadany adres NMS, wiadomości email oraz komunikatów syslog.

Dla każdego alarmu ustawiane są:

 • skojarzenie z mierzoną wielkością (dowolny wynik pomiaru z dowolnego wejścia), dla której ma być sygnalizowany alarm,
 • próg dolny i górny (sygnalizowane jest przekroczenie progu dolnego lub górnego),
 • minimalny czas trwania przekroczenia (pozwala odfiltrować chwilowe zmiany, których w danym zastosowaniu nie należy sygnalizować),

Możliwość skojarzenia każdego alarmu z dowolną mierzoną daną pozwala ustawić np. indywidualne alarmy dla 16 różnych parametrów, albo w skrajnym przypadku 16 niezależne przedziały alarmowe dla jednej mierzonej wielkości.

Dedykowane oprogramowanie

Do urządzenia oferowane jest dodatkowo oprogramowanie do PC z systemami Windows - program LBX, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.
Monitoring CO2 i O2

Zasilanie

Moduł LB-856 standardowo zasilany jest z zewnętrznego zasilacza 12V. Taki sposób zasilania pozwala na proste wykorzystanie zasilania akumulatorowego w systemach gdzie jest taka potrzeba.

POE

Opcjonalnie rejestrator CO2 LB-856 może być wyposażony w moduł zasilania POE - pozwalając na doprowadzenie zasilania kablem Ethernet, bez potrzeby używania zewnętrznego zasilacza sieciowego. Taka opcja pozwala na uproszczenie instalacji, eliminując konieczność przyłączenia do sieci energetycznej np. w miejscach gdzie nie jest ona dostępna lub nie jest to dogodne. Wykorzystanie zasilania POE wymaga zastosowania odpowiedniej infrastruktury sieciowej - stosowane przełączniki sieciowe muszą być z portami typu POE, lub możliwe jest też zastosowanie zasilacza pośredniego (midspan).

Dane techniczne

Miernik stężenia CO2: LB-856
Pomiar CO2 czujnik: wbudowany, NDIR
Zakres pomiaru: 0..10000 ppm (0..1 %)
Dokładność pomiaru CO2: ± 100 ppm / ± 5 % wartości pomiaru
Wpływ ciśnienia: +1,6% odczytu na każdy 1 kPa odchylenia od ciśnienia 100 kPa
Czas reakcji: 20 sekund
Czas nagrzewania po włączeniu zasilania: ≤ 1 minuta
Dodatkowe wejścia pomiarowe O2 Czujnik: zewnętrzny LB-865-O2
Zakres pomiaru: 0,0..100,0 %
Rozdzielczość pomiaru: 0,1 % lub 0,01 %
Niepewność pomiaru: 2 % dla pełnego zakresu 100 %
Zakres ciśnień: 0,5..1,5 Bar (dodatkowy błąd od ciśnienia do 2 %)
temperatura Czujnik: zewnętrzny, termistor 10k
Zakres pomiaru: -60..+150 °C
Niepewność pomiaru:
- 0,1 °C w zakresie -30..+100 °C
- 0,5 °C w zakresie -60..-30 i +100..+150 °C
Rozdzielczość pomiaru: 0,1 °C
S300 Kompatybilność: dowolne źródło danych w standardzie cyfrowej pętli prądowej S300
transmisja danych: 300bps 7/N/1
0..10 V Zakres pomiaru: 0,00..10,00 V
Rozdzielczość pomiaru: 0,01 V
Niepewność pomiaru: 0,01 V
RS-232 Uniwersalne wejście/wyjście interfejsu szeregowego
Interfejsy Ethernet 10/100 Mbit/s, full-duplex / half-duplex, flow-control
POE (opcjonalnie na zamówienie)
RS-232  
Zasilanie zewnętrzny zasilacz Napięcie zasilania: 12..24 V DC
Pobór mocy: max 2.5 W (bez wejść S300)
Każde wejście S300 zwiększa pobór prądu o 25 mA (przy 12 V zasilania: 0.3 W)
POE (Power Over Ethernet)
(opcjonalnie na zamówienie)
36..57 V
Class 1 (max 3,84 W)
Zasilanie albo przez linie danych 1-2/3-6 albo przez nieużywane 4-5/7-8
Warunki pracy Zakres temperatur: 5..+50 °C
Zakres wilgotności: 5..95 %,
Bez kondensacji wody
Wymiary zewnętrzne Obudowa plastikowa 85 x 85 x 40 mm

 

Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Miernik stężenia CO2 O2 - LB-856, rejestrator
Miernik stężenia CO2 oraz O2 z rejestracją. Interfejs Ethernet, termometr, wejście analogowe 0-10V. Rejestratory CO2, rejestratory O2, inne mierniki.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę