Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Stężenie CO2 i O2 » Miernik LB-857

LB-857 - Miernik CO2, regulator wysokiego stężenia dwutlenku węgla

Czujnik CO2 regulator LB-857
 • Różne zakresy pomiarowe: do 20% lub do 100%
 • Wysokiej jakości czujnik CO2
 • Miernik stężenia CO2
 • Regulator CO2
 • Metoda pomiaru - NDIR
 • Wyjścia wyników pomiarów
  • analogowe 0..10V
  • 2 przekaźniki
  • USB
  • RS-485

Opis

Podstawową funkcją miernika CO2 LB-857 jest pomiar wysokiego stężenia dwutlenku węgla zawartego w powietrzu. Dodatkowymi funkcjami miernika - regulatora CO2 są: sygnalizacja przekroczenia ustawionych progów oraz regulacja związana z pomiarami CO2.

Miernik stężenia CO2 LB-857 jest urządzeniem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła. Miernik charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją opartą o metodę NDIR (ang. non-dispersive infrared - metoda bezrozproszeniowa strumienia podczerwieni). Polega ona na pomiarze tłumienności promieniowania podczerwonego o określonej długości fali przepuszczanego przez mierzony gaz, które to tłumienie jest zależne od zawartości dwutlenku węgla w badanym gazie. Metoda NDIR zapewnia dokładny i stabilny wynik pomiaru oraz bezawaryjną pracę czujnika CO2 przez wiele lat. Czujnik do pomiaru CO2 jest umieszczony wewnątrz przyrządu, a mierzone powietrze może być doprowadzone konwekcyjne do wnętrza przyrządu poprzez otwory w obudowie.

Miernik stężenia dwutlenku węgla (poprawnie: ditlenku węgla)  przystosowany jest do pomiaru stężenia CO2 w zakresach

 • LB-857-20 w zakresie 0..20 %,
 • LB-857-100 w zakresie 0..100 %.

Ten miernik, kóry jednocześnie może pełnić rolę progowego regulatora stężenia CO2, posiada wyjście napięciowe 0..10V proporcjonalne do mierzonego stężenia CO2, co pozwala na stosowanie go w wielu rozwiązaniach.  Dwa wyjścia przekaźnikowe mogą być wykorzystane do sygnalizacji przekroczenia stanów alarmowych lub do regulacji progowej w trybie włącz / wyłącz (np. wentylacją). Wartości progów sterujących przekaźnikami, histerezy oraz zakresu przetwarzania przetwornika 0..10V są ustawiane poprzez jeden z wbudowanych interfejsów oraz specjalizowanego programu LBX.

Odczyt dokonywanych pomiarów stężenia dwutlenku węgla przez czujnik CO2 oraz dokonywanie nastaw jest możliwe poprzez interfejs USB bądź RS-485. Wybór interfejsu urządzenia następuje przez odpowiednie ustawienie zworek konfiguracyjnych dostępnych po zdjęciu pokrywy urządzenia. W mierniku zaimplementowano protokół MODBUS RTU, adres MODBUS ustawiany jest zworami dostępnymi po zdjęciu pokrywy urządzenia.

Kalibracja CO2

Istnieje możliwość przeprowadzania przez użytkownika kalibracji czujnika CO2. W tym celu należy umieścić miernik w przestrzeni w której znajduje się znana stała wartość stężenia CO2, odczekać kilka minut na ustabilizowanie się pomiaru po czym za pomocą programu LBX przeprowadzić kalibrację wpisując znaną wartość stężenia CO2 otaczającego miernik.

Czujnik CO2 może być montowany w miejscu instalacji przy pomocy 2 wkrętów z wykorzystaniem otworów umieszczonych w spodniej części obudowy.

Środowisko pracy czujnika CO2 nie może być agresywne. Zalanie lub wykroplenie wody wewnątrz miernika może spowodować uszkodzenie.

Inne mierniki:

Obszarem zastosowań miernika może być przykładowo

 • kontrola stężenia gazów w procesach technologicznych,
 • kontrola emisji gazów w przemyśle,
 • monitorowanie do celów bezpieczeństwa,
 • kontrola pracy systemów wentylacyjnych w różnorodnych obiektach (np. biurach, budynkach inwentarskich, szczegóły w dodatkowym opisie.

Dane techniczne

Pomiar CO2
Typ sensora CO2 NDIR, wbudowany
Zakres pomiaru zawartości objętościowej CO2 LB-857-20: 0...20 %
LB-857-100: 0..100 %
Dokładność pomiaru CO2 +/- 0,2% i +/- 5% wartości mierzonej
Wpływ ciśnienia atmosferycznego +1,6% wartości mierzonej na każdy 1kPa w odniesieniu do 100kPa
Czas nagrzewania miernika po włączeniu zasilania 1 minuta
Wyjścia
Analogowe 0...10V Nie izolowane, obciążenie min. 1000 ohm, zakres ustawiany maksymalnie do 0...100 % 
Przekaźnikowe 2 wyjścia, 1A/250V, obciążenie rezystancyjne, alarm lub regulacja
Interfejsy cyfrowe USB, RS-485 (MODBUS RTU 19200/8/1/E)
Warunki pracy
Zakres temperatur pracy 5...50°C
Zakres wilgotności względnej powietrza 10..80% - zalecane ciągłe warunki pracy,5...90% - dopuszczalne chwilowe warunki (bez kondensacji wody)
Pozostałe parametry
Zasilanie 24V AC (15..30 ACV) lub 20..45 DC
Wymiary zewnętrzne 84 x 84 x 36 mm
Masa ok. 150g
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Miernik stężenia CO2 LB-857, regulator
Czujnik CO2, regulator i miernik dwutlenku węgla. Dostępny zakres 100% CO2, dwa przekaźniki, wyjście 0..10V. Inne czujniki CO2, systemy rejestracji.
Ocena: 4/5, liczba głosów: 19
 • dodaj swoją ocenę