Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Wilgotność » LB-474A3 w suszarni drewna

Suszarnia do drewna - sterowanie suszarnią drewna za pomocą regulatora LB-474A3

PRZYKŁADOWA APLIKACJA
Sterownik temperatury wilgotności LB-474
  • Sterowanie nagrzewaniem i wentylacją w suszarni
  • Pomiar temperatury
  • Pomiar wilgotności - psychrometr

Przeznaczenie

System sterowania suszarnią drewna ma za zadanie utrzymywanie w czasie procesu suszenia drewna parametrów wilgotności i temperatury zadanej przez użytkownika co optymalizuje proces suszenia. W tym celu sterownik współpracuje z siłownikami przepustnic wlotu ciepłego powietrza i kominków wylotowych.

Suszarnia do drewna - konstrukcja

Podstawowy system suszenia drewna działa w oparciu o sterownik LB-474A3. Jest to sterownik działający autonomicznie, ale posiada możliwość komunikacji z komputerem. Współpraca z komputerem umożliwia zdalną zmianę nastaw parametrów sterowania a także, umożliwia rejestrację parametrów w obsługiwanym pomieszczeniu. Sterownik suszarni do drewna posiada dwa wejścia termometru rezystancyjnego Pt1000 (psychrometr z termometrem suchym i wilgotnym LB-754P) i cztery przekaźnikowe wyjścia sterujące. Sterownik posiada wbudowany akustyczny alarm wewnętrzny z możliwością sterowania sygnalizatorem zewnętrznym.

Suszarnia do drewna - regulator LB-474Rys.1. Urządzenia współpracujące z regulatorem LB-474A3: A - przepustnice "kominków"
i wlotu ciepłego powietrza, B - termometry suchy i mokry w psychrometrze LB-754,
B - urządzenia wykonawcze (w szczególności wentylatory lub sekcje wentylatorów),
S - sterownik - regulator LB-474A3.

Urządzenia wykonawcze współpracujące z regulatorem LB-474A3 są podłączone poprzez przekaźniki, a urządzenia dużej mocy lub/i trójfazowe wymagają dodatkowo styczników. Poza wymienionymi sterownik suszarni do drewna może współpracować z innymi urządzeniami wykonawczymi (np. nawilżacze, chłodnice, nagrzewnice lub wentylatory) sterowanymi w sposób włącz/wyłącz lub trójstawnie.

Działanie

Sterownik załącza siłowniki przymykające wlot strumienia ciepłego powietrza i wylotowych kominków pary. Sterowanie suszeniem drewna następuje w zależności od nastawionych wartości temperatury i wilgotności (psychrometrycznej różnicy temperatur).

Suszenie drewna - regulator LB-474Rys.2. Schemat blokowy instalacji systemu sterowania suszarnią drewna

Sterownik LB-474A3 w wersji podstawowej służy do sterowania dwoma parametrami (temperatura i wilgotność) szuszarni do drewna. Do regulacji jest zastosowany algorytm PID z możliwością doboru parametrów dynamicznych regulacji. Sposób sterowania siłownikami przy użyciu metody trójstawnej z wewnętrznym sprzężeniem zwrotnym. Nastawa parametrów dynamicznych regulacji i parametrów sygnału trójstawnego może być dokonana z klawiatury sterownika. W podstawowym trybie pracy na wyświetlaczach są pokazywane wartości mierzone temperatury i wilgotności. Przejście do trybu zmiany parametrów po wciśnięciu przycisku MENU. W trybie zmiany na wyświetlaczach jest pokazywany symbol parametru i jego wartość. Powrót do trybu pracy następuje także po czasie ok. 1 minuty nieaktywności przycisków.

Dane techniczne sterownika

PARAMETRY UKŁADU
POMIAR / STEROWANIE ZAKRES POMIARU UWAGI
Pomiar temperatury +5..70°C Zakres wybrany - możliwy zakres przekracza zakres zastosowań.
Pomiar wilgotności 5...99,9% niepewność pomiaru +/- 1,0% +ostatnia cyfra w zakresie 50,1...99,9%
Siłowniki i inne urządzenia wykonawcze sterowane zał./wył. Dowolne Poprzez dobierane do urządzenia przekaźniki i styczniki.
Okres i czas przewietrzania Regulowany 0....100 min  
ZASILANIE, WYJŚCIE STERUJĄCE
zasilanie sieciowe 230V 50 Hz
pobór mocy 5 VA
obciążalność wyjścia sterującego (z przekaźnikiem) 230V / 50Hz / 1A
rodzaj obciążenia rezystancyjne

Urządzenia współpracujące

Siłowniki

Sterownik może współpracować z dowolnymi siłownikami jednofazowymi, sterowanymi tróstawnie lub włącz/wyłącz o mocy nie przekraczającej 200 VA. Siłowniki trójfazowe i o wyższej mocy należy podłączać poprzez dodatkowe przekaźniki lub styczniki.

Inne urządzenia

Sterownik suszarni do drewna może współpracować z dowolnymi urządzeniami wykonawczymi jednofazowymi o mocy nie przekraczającej 200 VA. Urządzenia trójfazowe i o wyższej mocy należy podłączać poprzez dodatkowe przekaźniki lub styczniki. Dla zapewnienia zmiany obrotów można posłużyć się zewnętrznym tyrystorowym regulatorem lub falownikiem. Zmiana obrotów może następować poprzez nastawienie ręczne lub z innego źródła sygnału sterującego.

Falowniki

Do współpracy z regulatorami LAB-EL można stosować falowniki (przemienniki częstotliwości - zamieniające jednofazowe napięcie 230 V / 50 Hz na napięcie trójfazowe 3 x 230 V / 0...60 Hz), które posiadają wejście sygnału sterującego załącz / wyłącz lub umożliwiają sterowanie poprzez załączenie urządzenia. Wysokość obrotów musi być ustawiana ręcznie lub pochodzić z innego źródła. Typ falownika należy  dobrać w zależności od mocy posiadanego silnika. Zalecamy uzgodnienie typu falownika z jego producentem (dystrybutorem, importerem) stosownie do posiadanego rozmiaru (mocy) silnika wentylatora.

Szkolenia

Na skuteczne działanie suszarni ma niewątpliwie wpływ poznanie przez użytkownika szczegółów dotyczących zasady pracy urządzeń i metod doboru właściwych nastaw regulatorów. Firma LAB-EL oferuje organizuje dla użytkowników, dystrybutorów i instalatorów szkolenia z zakresu obsługi oferowanych urządzeń.