www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Cyfrowe barometry elektroniczne

Typowy zakres pomiarowy oferowanych barometrów zawiera się w przedziale od 700 do 1100 hPa. Barometry cyfrowe mogą posiadać rozszerzony zakres pomiarowy obejmujący przedział od 10 do 1200 hPa (barometr laboratoryjny LB-750W).
LB-575
Miernik klimatu LB-575: termometr, higrometr, barometr, dod. termometr
Termohigrobarometr LB-575. Dodatkowe zewnętrzne sondy temperaturowe LB-572. Podświetlany graficzny wyświetlacz LCD. Pamięć pomiarów, odczyt przez interfejs USB. Zasilany z wbudowanego akumulatora.
LB-580
Miernik klimatu LB-580: barometr, anemometr, termometr, higrometr, ...
Panel odczytowy do współpracy z różnymi zewnętrznymi sondami do pomiaru prędkości przepływu, temperatury i wilgotności powietrza. Zawiera wbudowany czujnik ciśnienia barometrycznego. Podświetlany graficzny wyświetlacz LCD. Pamięć pomiarów, odczyt przez interfejs USB. Zasilany z wbudowanego akumulatora.
LB-706
Termometr higrometr - przenośny rejestrator LB-706z sondą LB-701
Opcjonalne panele: LB-706T do pomiaru temperatury zewnętrzną sondą Pt100/Pt1000 albo LB-706B z wbudowanym barometrem. Zewnętrzne sondy pomiarowe na kablu. Wyświetlacz LCD. Pamięć pomiarów, interfejs. Zasilany z wbudowanej baterii lub zewnętrznego zasilacza "kalkulatorowego". Przeznaczony do laboratoriów.
LB-715
Barometr elektroniczny, barometr cyfrowy LB-715, LB-716
Barometr elektroniczny, higrometr, termometr. Pomiar i rejestracja ciśnienia atmosferycznego. Precyzyjny barometr cyfrowy, świadectwo wzorcowania.
LB-716AD
Elektroniczny ciśnieniomierz bezwzględny i różnicowy LB-716AD/P
Elektroniczny barometr LB-716AP służy do pomiaru ciśnienia bezwzględnego, natomiast ciśnieniomierz LB-716AD do pomiaru różnicy ciśnień występującej między wysuniętymi na zewnątrz obudowy króćcami pomiarowymi. Są one ciśnieniomierzami elektronicznymi, stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym poprzez interfejs S300.
LB-750
Elektroniczny barometr laboratoryjny LB-750 - rejestracja ciśnienia
Elektroniczny barometr laboratoryjny przeznaczony do pomiaru ciśnienia, rejestracja ciśnienia, konkurencyjna cena. Oferujemy świadectwa wzorcowania.
PC-01
Kalibrator ciśnienia PC-01
Kalibrator PC - 01 jest przenośnym przyrządem pomiarowym przeznaczonym do wzorcowania i sprawdzania przetworników ciśnienia
Barometry elektroniczne służą do pomiaru ciśnienia atmosferycznego (pomiaru ciśnienia otaczającego nas powietrza). Barometr jest zawsze istotnym elementem składowym stacji meteorologicznej. Barometry cyfrowe są często wykorzystywane w laboratoriach, ponieważ pomiar ciśnienia atmosferycznego może mieć istotny wpływ na wynik wykonywanych pomiarów. Ponadto nadzorowanie wiele procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych lub wydobywczych wymaga znajomości bieżącego ciśnienia atmosferycznego.