Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Barometry » Termometr, higrometr, barometr, światłomierz LB-532

LB-532 - Rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia, oświetlenia z interfejsem USB

Rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia i światła LB-532
 • rejestrator temperatury i wilgotności powietrza oraz innych parametrów klimatu : ciśnienia atmosferycznego, natężenia oświetlenia
 • zasilanie bateryjne - wieloletnia praca
 • duża pamięć
 • odczyt bieżących wyników - LCD
 • interfejs USB
 • oprogramowanie: wykresy, raport o przekroczeniach
 • świadectwo wzorcowania

Opis rejestratora parametrów klimatu

Rejestrator LB-532 jest precyzyjnym rejestratorem wielu parametrów klimatu, takich jak temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, natężenie oświetlenia w zakresie widzialnym. Zasilany jest z wymienialnej długowiecznej baterii litowej, która umożliwia nieprzerwaną pracę urządzenia przez wiele lat. Dane gromadzone w pamięci urządzenia po dołączeniu przez USB do komputera, prezentowane są przez program logger w postaci wykresów i dokumentowane w raportach pdf. Bieżące wyniki pomiarów a także stan w jakim znajduje się urządzenie prezentowane są na czytelnym wyświetlaczu LCD.

Przekroczenia progów alarmowych

Rejestrator sygnalizuje przekroczenie zaprogramowanych progów alarmowych dla każdego mierzonego parametru przez miganie wyniku pomiaru odpowiedzialnego za powstanie alarmu. Przekroczenia progów alarmowych odnotowywane są również w raporcie końcowym po zakończeniu rejestracji.

Sesja rejestracji

Rozpoczęcie i kończenie rejestracji może odbywać się po wydaniu odpowiedniego polecenia w programie logger lub po wciśnięciu przycisku w przyrządzie. Rejestracja rozpoczyna sie od razu lub po upłynięciu zadanego opóźnienia lub o ustawionej godzinie startu. Pamięć rejestratora umożliwia zapis do 32 tysięcy pomiarów (32000/liczba rejestrowanych parametrów). Oznacza to ponad roczną nieprzerwaną rejestrację przy wykonywaniu pomiarów co 20 minut dla rejestracji dwóch parametrów (np. temperatury i wilgotności).

Oprogramowanie

Po skomunikowaniu się z programem logger następuje automatyczny odczyt pamięci rejestracji, wyświetlenie wykresu zarejestrowanych danych a także ukazanie informacji o zanotowanych alarmach. Cała operacja trwa zaledwie kilka sekund. Na życzenie program logger tworzy raport w formacie pdf dokumentujący przebieg rejestracji. Do odczytu danych i zapisu ich w postaci raportu nie jest konieczne posiadanie płatnego klucza autoryzacyjnego. Do tego celu wystarczy pobranie i zainstalowanie bezpłatnego programu logger. Do pełnej obsługi przyrządu (rozpoczynanie i kończenie rejestracji, zmiana ustawień itp.) wymagane jest posiadanie klucza autoryzacyjnego do programu logger.

Okno główne programu logger po dołączeniu LB-532 Termometr z rejestracją LB-520T


Wersje

Rejestrator oferowany jest w kilku wersjach, różniących się zastosowanymi czujnikami.

Wersje podstawowe

Termometr
 • Oznaczenia : LB-532T
 • Pomiar : temperatura powietrza lub dowolnego medium
 • Opcje :
  • T - wbudowany (wewnętrzny) czujnik temperatury powietrza
Termometr LB-532T
  • TX - zewnętrzna sonda na przewodzie, do pomiaru temperatury dowolnego medium
  • TXE - zewnętrzna sonda na przewodzie, do pomiaru temperatury dowolnego medium rozszerzony zakres pomiaru
Termometr z zewnętrzną sondą LB-532TX
  • TS - zewnetrzna zintegrowana sonda w postaci bagnetu, do pomiaru temperatury dowolnego medium
Termometr bagnetowy LB-532TS
Termohigrometr
 • Oznaczenie : LB-532
 • Pomiar : temperatura i wilgotność względna powietrza
Termohigrometr LB-532
 • Opcje :
  • H - rozszerzony zakres pomiaru wilgotności 0..100%

Wersje z pomiarem ciśnienia i/lub światła

LB-532 może być wyposażony w czujniki cisnienia i światła. Przy czym czujniki te mogą występować pojedynczo, razem lub mogą być dodane do termohigrometru lub termometru (w wersji bez zewnętrznej sondy temperaturowej).

Obecność każdego czujnika  jest reprezentowana przez odpowiednią literę występującą po symbolu urządzenia (litery określające typy czujników znajdują się na naklejce przyklejanej z tyłu urządzenia):
 • T- pomiar temperatury powietrza,
 • W - wilgotność względna powietrza,
 • P - ciśnienie atmosferyczne,
Rejestrator LB-532
 • L - natężenie oświetlenia w zakresie widzialnym
Światłomierz LB-532
Czujniki mogą występować pojedynczo lub w dowolnych kombinacjach. Przykładowe oznaczenia :
 • LB-532P - barometr,
 • LB-532L - światłomierz,
 • LB-532TP - termometr, barometr,
 • LB-532PL - barometr, światłomierz,
 • LB-532TWPL - termometr, higrometr, barometr, światłomierz

Zastosowania rejestratora

 
Rejestrator LB-532 może być stosowany wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba precyzyjnej kontroli parametrów klimatu: w aptekach, magazynach farmaceutycznych, magazynach produktów spożywczych, muzeach, galeriach, w środkach transportu również wewnątrz paczek z transportowanymi produktami (zimny łańcuch dostaw). LB-532 jest szczególnie przydatny przy spełnianiu wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP.

Każdy przyrząd jest indywidualnie adjustowany w komorze klimatycznej przez akredytowane Laboratorium Wzorcujące LAB-EL. Do każdego miernika może być dołączone świadectwo wzorcowania potwierdzające jakość przeprowadzanych pomiarów. Przyrząd wytwarzany zgodnie z normą ISO 9001:2015. Wzorcowaniu podlega pomiar temperatury, wilgotności i ciśnienia. Pomiar natężenia światła nie podlega wzorcowaniu.

Montaż

LB-532 - wieszakStandardowo  rejestrator wyposażony jest w znajdujący się na tylnej powierzchni wieszak. Wieszak jest pomocny przy umieszczeniu urządzenia w docelowym miejscu pracy. Wieszak przystosowany jest do umieszczenia w nim walcowego magnesu neodymowego, który umożliwia łatwe mocowanie rejestratora na metalowych powierzchniach takich jak obudowy lodówek, chłodziarek czy metalowych częściach regałów magazynowych.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiaru
LB-532
LB-532T
-30..+80 °C
Zakres pomiaru LB-532TX
-100..+200 °C Zakres może być dodatkowo ograniczony parametrami zewnętrznego czujnika
Zakres pomiaru LB-532TXE -200..+550 °C Zakres może być dodatkowo ograniczony parametrami zewnętrznego czujnika
Niepewność pomiaru LB-532, LB-532T,
LB-532TS
+/- 0,1 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie 0 .. +40 °C 
+/- 0,2 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -20 .. +60 °C 
+/- 0,3 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -30..+80 °C
LB-532TX,
LB-532TXE
+/- 0,1 °C
+/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -80..-60 °C *1)
+/- 0,2 °C
+/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -90..+0 °C *1)
+/- 0,2 °C
+/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -20..+100 °C *1)
LB-532TX
+/- 1,5 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -100..+200 °C *2)
LB-532TXE +/- 2,4 °C
+/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -200..+550 °C *2)
Rozdzielczość pomiaru
LB-532, LB-532T,
LB-532TX, LB-532TS
0,01°C
Rozdzielczość pomiaru
LB-532TXE

0,1°C

Uwagi do danych technicznych pomiaru temperatury z zewnętrznym czujnikiem:

*1): Podano dla przypadku, gdy w Akredytowanym Laboratorium LAB-EL wykonano adiustację (kalibrację) i wzorcowanie zestawu przyrządu z dołączonym zewnętrznym czujnikiem temperatury. Adjustacja i wzorcowanie jest wykonywana w Laboratorium LAB-EL dla określonego przez Klienta w zamówieniu zakresu pomiarowego i dla podanych punktów wzorcowania.

*2): Podano dla przypadku, gdy przyrząd jest standardowo adjustowany (kalibrowany) tylko przy pomocy rezystora wzorcowego, bez dołączonego zewnętrznego czujnika i nie jest sprawdzany Laboratorium LAB-EL. Podana niepewność pomiaru wynika z klasy B termorezystora zastosowanego w czujniku temperatury.

POMIAR WILGOTNOŚCI
Zakres pomiaru
10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +80°C
Rozszerzony zakres pomiaru (wersja H)
0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +80°C
Niepewność pomiaru
+/- 2.0% w zakresie 10...90%, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4.0% poza zakresem 10...90%
Rozdzielczość pomiaru 0,1%  
POMIAR CIŚNIENIA
Zakres pomiaru
700..1100 hPa
Niepewność pomiaru
+/- 1 hPa
Rozdzielczość pomiaru (wartości rejestrowane)
0,1 hPa
Rozdzielczość pomiaru wyświetlanego na LCD
0,1 hPa - dla wartości poniżej 1000 hPa
1 hPa - dla wartości powyżej 1000 hPa
POMIAR NATĘŻENIA ŚWIATłA
Zakres pomiaru
0,00..180000 lx (luks)
Zakres widmowy
400..700 nm zbieżny z charakterystyką oka ludzkiego (zakres widzialny)
PAMIĘĆ POMIARÓW
 Pojemność pamięci 32000/N
N - liczba mierzonych parametrów (N=1,2,3,4)
Interwał rejestracji
1..255 minut
krok 1 minuta
ZASILANIE, DANE MECHANICZNE, INTERFEJS
 Źródło zasilania  3,6V / 1,2 Ah bateria litowa z wyprowadzeniami, sugerowany typ TADIRAN SL-750/P
 Czas pracy z baterii  około 5 lat
dla temperatur w zakresie 15..30°C
dla LB-532
przy interwale rejestracji 10minut
 Wymiary w mm
 73 x 46 x 17/21
wymiary bez wieszaka / z wieszakiem
Bagnet LB-532TS, długość/średnica (mm) 240 / 4 Bagnet wykonany w postaci zaostrzonego pręta ze stali nierdzewnej. Podana długość dotyczy części wystającej poza obudowę LB-532.
Waga
poniżej 50g

 Materiał, stopień ochrony obudowy   ABS  IP 30
interfejs
USB 2.0
Gniazdo USB Micro-B

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

Wyposażenie opcjonalne

Elementy opcjonalne, na zamówienie
Kabelek USB A <-> USB Micro-B
LB-532 - kabel USB
Stojak LB-528C do postawienia na półce termohigrometru LB-532
Stojak LB-528C jest wsuwany pod wieszak.
LB-532 - stojak LB-532 - stojak LB-532 - stojak

Wkładka LB-528D z gwintem 1/4 cala do mocowania w statywie termohigrometru LB-532
Do współpracy z uchwytem fotograficznym (wkładka LB-528D wsuwana pod wieszak)
LB-532 - stojakLB-532 - stojakLB-532 - stojak
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia, oświetlenia - LB-532
Bateryjny rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia, oświetlenia, interfejs USB
Ocena: 5/5, liczba głosów: 17
 • dodaj swoją ocenę