Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Barometry » Termohigrometr GSM LB-524

LB-524 - Bezprzewodowy termohigrometr GSM, rejestrator, pomiar światła i ciśnienia

Bezprzewodowy termometr higrometr LB-524 GSM, bezprzewodowy rejestrator GSM
 • Termometr, higrometr
 • Rejestrator - termograf, higrograf, barograf
 • Bezprzewodowa łączność GSM/GPRS - mobilny internet
 • Opcja: pomiar światła, ciśnienia
 • Interfejs USB - konfiguracja
 • program typu SCADA - serwer LBX
 • mały, wytrzymała obudowa
 • szeroki zakres temperatur
 • zasilanie bateryjne 4 x AA

Opis rejestratora temperatury i wilgotności

LB-524 GSM to bateryjny rejestrator temperatury, wilgotności względnej powietrza, ciśnienia powietrza i natężenia oświetlenia. Co zaprogramowany czas rejestrator włącza moduł GSM/GPRS i inicjuje łączność z serwerem LBX, którego adres IP został wcześniej ustalony. Urządzenie jest zasilane z łatwo wymienialnych czterech baterii AA (4x1,5V) lub z zewnętrznego zasilacza. W przypadku wyczerpania podstawowego źródła zasilania, operacje GSM zostają wstrzymane, natomiast pomiary i rejestracja trwa nadal dzięki wbudowanej, wymienialnej długowiecznej baterii litowej. Wyniki pomiarów oraz dodatkowe informacje wyświetlane są na bieżąco na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

Termohigrometr GSM LB-524 realizuje:

 • pomiar temperatury powietrza (termorezystor Pt-1000, czujnik wbudowany wewnątrz obudowy)
 • pomiar wilgotności względnej powietrza (higrometr, czujnik wbudowany wewnątrz obudowy),

Dodatkowo, w zależności od opcjonalnej wersji wykonania dostępne są:

 • LB-524TX - termometr GSM do pomiaru temperatury zewnętrznym czujnikiem,
 • LB-524T4 - czterokanałowy termometr GSM z zewnętrznymi czujnikami (opisany w osobnej ulotce),
 • LB-524S - dodatkowy pomiar natężenia oświetlenia w zakresie promieniowania widzialnego (luksomierz, czujnik wbudowany wewnątrz obudowy),
 • LB-524B - dodatkowy pomiar ciśnienie atmosferycznego (barometr, czujnik wbudowany wewnątrz obudowy).

W wersji urządzenia LB-524BS dokonywany jest jednocześnie pomiar czterech wielkości: temperatury, wilgotności, oświetlenia i ciśnienia atmosferycznego.

Dla zastosowania wymagającego pomiaru temperatury różnych mediów zewnętrznymi czujnikami oferowany jest odmienny typ urządzenia: bezprzewodowy czterokanałowy termometr-rejestrator GSM LB-524T4, który może być wyposażony w od jednego do czterech zewnętrznych czujników temperatury i który służy tylko do pomiarów temperatury (opis w osobnej ulotce).

Kontrola przekroczenie progów alarmowych temperatury i wilgotności

Do każdej mierzonej wielkości można przypisać dolny i górny próg alarmowy. Wyjście wyniku pomiaru  poza ten przedział spowoduje sygnalizację alarmów. W czasie przekroczenia progu alarmowego pomiary parametrów odbywają się w odstępach 1 minuty, niezależnie od ustawionego czasu pomiaru i rejestracji.
Dodatkowa funkcja odraczania alarmów sprawia, że alarm będzie sygnalizowany, gdy przekroczenie progu trwa nieprzerwanie dłużej, niż ustawiany czas odraczania.

Przyczyną alarmu może być także wyłączenie zewnętrznego źródła zasilania rejestratora GSM LB-524, co pozwala na wykorzystanie go do sygnalizowania zaniku zasilania sieciowego nadzorowanych urządzeń (przykładowo: lodówek).

Alarm powoduje dodatkowe zgłoszenie rejestratora LB-524 do serwera pracującego pod kontrolą programu SCADA LBX (niezależnie od ustawionego okresu wysyłania danych). Alarm może także powodować wysłanie SMSa z komunikatem alarmowym na zaprogramowane wcześniej maksymalnie 4 numery telefonów komórkowych.

Transmisja pomiarów przez GSM

W typowym zastosowaniu rejestrator przeprowadzi pomiary i rejestruje wyniki w pamięci co ustalony przez użytkownika czas (w zakresie od 1 minuty do 4 godzin). Co zadany czas rejestrator włącza interfejs GSM i wysyła na ustalony stały publiczny adres IP komputera z programem SCADA LBX wyniki pomiarów bieżące oraz zarejestrowane w pamięci.

W przypadku braku stałego adresu IP możliwe jest wykorzystanie dodatkowego serwera Proxy LBX. W szczególności klienci rejestratorów LB-524 mogą skorzystać z serwera Proxy udostępnionego przez firmę LAB-EL. Serwer ten świadczy usługę pośrednictwa pomiędzy rejestratorami LB-524 a dowolnym komputerem klienta, który ma dostęp do sieci Internet, ale nie posiada publicznego adresu IP.

Parametry rejestracji i adres IP serwera LBX, z którym ma łączyć się rejestrator, muszą być zadane podczas konfiguracji urządzenia. Konfiguracji dokonuje się poprzez interfejs USB.

Pamięć pomiarów bezprzewodowego rejestratora

Rejestrator GSM LB-524 wyposażony jest w dużą pamięć do przechowywania około 30000 pojedynczych wyników pomiarów. Przykładowo, dla funkcji tylko termometru, przy nastawie odstępu rejestracji co 20 minut, wystarczy na ponad rok zapisów w jednej sesji rejestracyjnej. Dane są zapisywanie w pamięci  "z nadpisywaniem" co oznacza, że po zapełnieniu pamięci kasowane są najstarsze zapisy.

W przypadku zaniku łączności GSM pomiary są niezależnie rejestrowane w pamięci LB-524, po czym po ponownym nawiązaniu łączności, zaległe wyniki sa dosyłane z pamięci rejestratora do bazy danych programu SCADA LBX, nadzorującego pracę rejestratora LB-524 GSM.

Program LBX umożliwia jednoczesną współpracę z wieloma rejestratorami LB-524 GSM.

Świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium

Każdy bezprzewodowy termohigrometr (termometr, higrometr), barometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Zastosowanie bezprzewodowego rejestratora temperatury i wilgotnosci

Rejestrator temperatury i wilgotności LB-524 GSM jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych, magazynach i w transporcie, w szczególności branży farmaceutycznej, medycznej i spożywczej. Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP. Może służyć do kontroli temperatury i wilgotności w magazynach logistycznych, halach, samochodach, przesyłanych paczkach itp. Bezprzewodowy czterokanałowy rejestrator temperatury i wilgotności z transmisją GSM może prowadzić monitorowanie temperatury i wilgotności wewnątrz przesyłek zawierających leki, szczepionki, żywność i inne towary wrażliwe na temperaturę i wilgotność podczas ich przewożenia różnymi środkami transportowymi drogą lądowa, morską lub lotniczą. Nawet, jeśli w pewnym okresie brak jest dostępu do sieci GSM, to po ponownym połączeniu się z siecią, rejestrator nadeśle do bazy z programem LBX wszystkie zaległe pomiary, więc żadne dane nie zostaną utracone.

Dane techniczne termometru i higrometru GSM


POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru
LB-524 GSM
(wewnętrzny czujnik temperatury)
+/- 0,1 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -20..+60 °C
Niepewność pomiaru
LB-524TX GSM
LB-524TXE GSM
(zewnętrzny czujnik temperatury)
+/- 0,1 °C
+/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -80..-60 °C - *3)
+/- 0,2 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -90..+0 °C - *3)
+/- 0,2 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -20..+100 °C - *3)
+/- 0,2 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie 0..+50 °C - *4)
+/- 0,6 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -30..+50 °C - *4)
+/- 1,2 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -100..+200 °C - *4)
+/- 2,4 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -200..+550 °C - *4)
Zakres pomiaru -20..+60 °C  LB-524T - wewnętrzny czujnik temperatury
-100..+200 °C  LB-524TX - zewnętrzny czujnik temperatury - *1)
-200..+550 °C  LB-524TXE - zewnętrzny czujnik temperatury - *1)
Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C  

POMIAR WILGOTNOŚCI
 Niepewność pomiaru wilgotności LB-524  +/- 2.0 %  w zakresie 10...90 %, +/- 1 ostatnia cyfra
 +/- 4.0 %  poza zakresem 10...90 %
 Zakres pomiaru wilgotności LB-524  10..95 %  dla temperatur do +40 °C
 10..60 %  dla temperatur do +70 °C
 10..40 %  dla temperatur do +85 °C
 Zakres pomiaru wilgotności LB-524H  0..100 %  dla temperatur do +60 °C
 0..70 %  dla temperatur do +70 °C
 0..40 %  dla temperatur do +85 °C
Rozdzielczość pomiaru  0,1 %  

POMIAR PROMIENIOWANIA ŚWIETLNEGO
 Zakres widmowy  - światło widzialne
 - zakres UV (opcjonalnie)
 Zakres pomiaru  od 0 do 180 kilo-luksów
POMIAR CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO
 Zakres pomiaru  od 500 do 1100 hPa
 Rozdzielczość pomiaru  0,1 hPa

PAMIĘĆ  POMIARÓW, KOMUNIKACJA
 Pojemność pamięci  30000 rekordów  pojedynczych wyników jednego z pomiarów
 Interfejs GSM  900MHz i 1800MHz  

ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
 Źródło zasilania  baterie 4 x 1,5V AA  baterie alkaliczne rozmiaru AA
 akumulatorki 4 x 1,2V AA  zalecane akumulatorki Ni MH Eneloop HR-3UTGB Sanyo lub BK-3MMC Panasonic
 9 .. 12 V/ DC  opcjonalne zewnętrzne źródło zasilania
Pobór prądu  1 mA  średnio (pomiar i rejestracja)
 500 mA  maksymalnie (aktywna transmisja GSM)
 Czas pracy z baterii  Czas ten nie jest jednoznacznie określony. Zależy od wielu parametrów między innymi od ustawionego okresu wykonywania połączeń przez GSM, jakości sieci GSM oraz ustawionego odstępu pomiędzy pomiarami. Dla typowych, dobrych warunków sieci GSM, temperatury pracy około 20°C naładowanych dedykowanych akumulatorków Eneloop,  oraz dla ustawień:
- okres łącznia się GSM : 30 minut,
- pomiar i rejestracja co 10 minut,
czas pracy z baterii wynosi od 1 do 2 miesięcy.
  Wymiary  102 x 102 x 43 mm  wymiary bez zewnętrznej anteny
 Materiał, stopień ochrony obudowy  ABS  IP 30
 Zakres temperatur pracy  -20..+60°C  

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

Uwagi do danych technicznych:

*1): Podany zakres pomiarowy temperatury może być dodatkowo ograniczony przez parametry zastosowanego zewnętrznego czujnika.

*2): Baterie nie są objęte gwarancją.

*3): Podano dla przypadku, gdy w Akredytowanym Laboratorium LAB-EL wykonano adiustację (kalibrację) i wzorcowanie zestawu przyrządu z dołączonym zewnętrznym czujnikiem temperatury. Adjustacja i wzorcowanie jest wykonywana w Laboratorium LAB-EL dla określonego przez Klienta w zamówieniu zakresu pomiarowego i dla podanych punktów wzorcowania.

*4): Podano dla przypadku, gdy przyrząd jest standardowo adjustowany (kalibrowany) tylko przy pomocy rezystora wzorcowego, bez dołączonego zewnętrznego czujnika i nie jest sprawdzany Laboratorium LAB-EL. Podana niepewność pomiaru wynika z klasy B termorezystora zastosowanego w czujniku temperatury.

Wyposażenie opcjonalne (na zamówienie)

 • Zewnętrzny zasilacz 9 V do zasilania z sieci 230V/AC (uwaga: akumulatorki nie są ładowane wewnątrz. LB-524, akumulatorki należy ładować po wyjęciu z urządzenia w zewnętrznej ładowarce)
 • Kabelek USB A-micro type B.
 • Akumulatorki Ni-MH Eneloop HR-3UTGB Sanyo lub BK-3MCC Panasonic.
 • Ładowarka do akumulatorków Eneloop NC-MQN09W.
 • Uchwyt z tworzywa LB-528B do powieszenia termohigrometru LB-524 na ścianie.
LB-524 w uchwycie z tworzywa LB-524 w uchwycie z tworzywa - tył Uchwyt z tworzywa do LB-524 LB-524 w uchwycie z metalu Metalowy uchwyt do LB-524
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Termohigrometr GSM LB-524, rejestrator, światłomierz, barometr
LB-524 GSM to bateryjny rejestrator temperatury, wilgotności względnej powietrza, ciśnienia powietrza i natężenia oświetlenia.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę