Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » Termometr higrometr barometr LB-717

LB-717 - Multisensor: termometr, higrometr, barometr, światłomierz, czujnik ruchu

Termometr przemysłowy LB-717, higrometr przemysłowy, barometr
 • Termometr, higrometr - wilgotnościomierz, barometr, światłomierz, czujnik ruchu (PIR)
 • Szeroki zakres temperatur
 • Dwuprzewodowe połączenie - cyfrowa transmisja wyników na duże odległości
 • Wytrzymała i pyłoszczelna obudowa
 • Wyliczenia:
  • temperatura punktu rosy
  • zawartość wilgoci
  • wilgotność bezwzględna
 • Oprogramowanie do PC

Opis multisensora

Termometr-higrometr-barometr LB-717 jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach oraz ciśnienia atmosferycznego, natężenia światła w zakresie widzialnym. Przyrząd może być wyposażony w detektor ruchu PIR. Jest urządzeniem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła. Dane pomiarowe prezentowane są na dwuwierszowym wyświetlaczu LCD.

Przyrząd wykorzystuje do pomiaru dane z czujnika temperatury Pt-1000 oraz z pojemnościowego czujnika wilgotności względnej. Na podstawie znajomości nieliniowych charakterystyk czujników oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci przyrządu, mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualne wyniki pomiaru wilgotności względnej i temperatury. Wyniki te są wysyłane w postaci cyfrowej do nadrzędnego systemu zbierania danych. Pomiar ciśnienia atmosferycznego dokonywany jest za pomocą czujnika wykonanego w technologii MEMS (MicroElectroMechanical System).

Przyrząd może być wytwarzany w wielu wersjach różniących się kombinacją zastosowanych czujników pomiarowych.

Ten profesjonalny termometr-higrometr-barometr jest wyposażony w cyfrowy interfejs prądowy S300 LAB-EL o przebiegach czasowych analogicznych ze standardem RS232C. Interfejs ten, oprócz transmitowania danych, służy także do zasilania termohigrometru - wykorzystując do tego celu dwuprzewodową linię (np. typu stosowanego w instalacjach telefonów), przy czym biegunowość dołączenia przewodów interfejsu jest dowolna.

Wersja wyposażona wyłącznie w czujnik ciśnienia może zastąpić oferowany wcześniej barometr LB-716.

Wersja wyposażona w czujnik temperatury, wilgotności i ciśnienia, może zastąpić oferowany wcześniej termohigrobarometr LB-715.

W celu zachowania kompatybilności z dotychczas oferowanymi przyrządami LB-716 i LB-715 miernik LB-717 można skonfigurować (zwora konfiguracyjna) do wysyłania rekordu S300 zgodnego z formatami zastępowanych mierników. Dzięki czemu można stosować LB-717 wymiennie z przyrządami LB-716 i LB-715.

Termohigrometr może być dołączony do dowolnego systemu nadzorującego, np. koncentratora LB-480, LB-489, miernika LB-856, panelu oraz (za pomocą konwertera LB-371) do interfejsu RS232C lub (za pomocą  konwertera LB-375) do interfejsu USB dowolnego komputera, tworząc system monitorowania. Umożliwia to zdalne i automatyczne zbieranie danych pomiarowych. Wynik pomiaru wilgotności może być przedstawiony w programie towarzyszącym na PC (stanowiącym wyposażenie przyrządów LAB-EL) z wykorzystaniem innych jednostek: temperatury punktu rosy (w °C), zawartości wilgoci (g/kg) albo wilgotności bezwzględnej (kg/m3). Wyjście interfejsu LB-717 jest wykonane w postaci zacisków śrubowych umieszczonych wewnątrz obudowy, do której kabel jest wprowadzany przez przepust o średnicy otworu 7 mm.

Elektroniczny termometr-higrometr-barometr nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja termometru-higrometru-barometru polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci miernika danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych termohigrobarometru w czasie.

LB-717 nie może być narażony na bezpośrednie opady atmosferyczne i wykraplanie pary wodnej.

Wersja standardowa przemysłowego termohigrometru jest przystosowana do krótkotrwałych (do kilku godzin) pomiarów na krańcach zakresów pomiarów. Poza pomiarami termohigrometr elektroniczny powinien przebywać w zalecanych ciągłych warunkach pracy. Termometr przemysłowy (termohigrometr) w wersji standardowej jest wyposażony w osłonę czujników (filtr zanieczyszczeń) typu F3.

Każdy termometr-higrometr-barometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Adjustacji i sprawdzeniu w Laboratorium Wzorcującym LAB-EL podlegają wielkości : temperatura powietrza , wilgotność względna powietrza i ciśnienie atmosferyczne.

Zastosowanie czujnika ruchu PIR

Czujnik ruchu, w który wyposażony może być przyrząd LB-717, wykrywa ruch w nadzorowanym obiekcie. Dzięki temu, system oparty na programie LBX wzbogacony został o funkcję kontroli ruchu (np. pojawienie się personelu lub osób nieuprawnionych w magazynie).

W połączeniu z pomiarami innych wielkości mikroklimatu może służyć do diagnozy przyczyn powstania niestabilności np. niestabilność wilgotności i temperatury w obiekcie. Np. otwarcie drzwi i wejście do chłodni lub przebywanie personelu w kontrolowanej przestrzeni. Innymi słowy czujnik ruchu może pomóc w zrozumieniu przyczyny powstania zaburzeń parametrów mikroklimatu w nadzorowanej przestrzeni.

Czujnik PIR wykrywa ruch w odległości do 5m. Posiada 64 strefy detekcji. LB-717 przekazuje bieżące informacje o wykrytym jak również o wystąpieniu ruchu w ciągu ostatniej minuty, 30 minut i ostatniej godziny pracy przyrządu.

Strefy detekcji ruchu przedstawione są na poniższym rysunku. Osie X i Y odpowiadają standardowemu ustawieniu przyrządu (czujnikami temperatury i wilgotności w dół).

czujnik ruchu

Termometr-higrometr LB-717 - dedykowane oprogramowanie

Do LB-717 oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC - program LBX,  umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru +/- 0,1°C  +/- 1 ostatnia cyfra
Zakres pomiaru -40..+85°C  
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru +/- 2,0% w zakresie 10...90%, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4,0% poza zakresem 10...90%
Zakres pomiaru LB-717 10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +85°C
Zakres pomiaru LB-717H 0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +85°C
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza (termometr przemysłowy) -40,0..+85,0°C 0,01°C, opcjonalnie 0,1°C (przy emulacji przyrządu LB-715 - konfigurowane zworą)
wilgotność względna (higrometr przemysłowy) 0,0..99,9% 0,1%
POMIAR CIŚNIENIA
Niepewność pomiaru
+/- 1hPa dla temperatur 0..50°C
Zakres pomiaru
700..1100hPa

POMIAR ŚWIATŁA
Zakres pomiaru
0,05..180000Lux

CZUJNIK RUCHU
Typ czujnika
PIR
Passive Infra Red
Dystans
5m

Zakres detekcji (horizontal x vertical)
82° x 94°
Liczba stref detekcji
64

Zakres temperatur pracy
-20..+60°C bez kondensacji pary wodnej, bez osadzonego lodu, szronu na czujniku
Czas stabilizacji
30 s
od włączenia zasilania przyrządu
Informacja o zdetekowanym ruchu
- bieżąca
- w ciągu ostatniej minuty
- w ciągu ostatnich 30 minut
- w ciągu ostatniej godziny
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 0..40°C
Zakres wilgotności 20..80%

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy dla termometru przemysłowego (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
zakres napięć 8..24V DC  
pobór prądu 2mA średnio
25mA maksymalnie
wymiary zewnętrzne obudowy  170 x 64 x 35 mm   
materiał tworzywo sztuczne (polymas, ABS)  
stopień ochrony obudowy IP 65 Dla wersji bez czujnika,ciśnienia światła i czujnika ruchu, ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru ochrony

Interfejs

Parametry transmisji: czasowe zgodne z RS232C, 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu pracujący w standardzie tzw. cyfrowej pętli prądowej.

Rozszerzenia

termometr przemysłowy - ZŁĄCZE C01Złącze C01

Wersje i specjalne wykonania:

 • T - pomiar temperatury
 • W - pomiar wilgotności
 • P - pomiar ciśnienia
 • L - pomiar światła
 • M - czujnik ruchu
 • H - rozszerzony zakres pomiaru wilgotności do 0...100%,
 • Fn - wersja osłony czujników (w/g opisu), wersja jest podawana, jeżeli inna niż F3,
 • Y - termometr higrometr przemysłowy ze złączem przyłączeniowym C01 (zamiast zacisków wewnątrz obudowy).
Zobacz również
Zobacz również
Ocena produktu
Multisensor LB-717, termometr, higrometr, barometr, światłomierz, PIR
Termometr, higrometr, barometr, miernik oświetlenia, czujnik ruchu. Precyzyjne pomiary. Świadectwo wzorcowania, kalibracji.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę