Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Nawadnianie LB-600

System sterowania nawadnianiem upraw z regulatorem-sterownikiem LB-600

PRZYKŁADOWA APLIKACJA
  • funkcje: pomiar, rejestracja, regulacja, sterowanie
  • pomiar: wilgotność gleby, temperatura, wilgotność i inne parametry powietrza,
  • konkurencyjna cena
  • sprawdzone w działaniu w stacjach meteorologicznych, upraw roslin
System sterowania nawadnianiem upraw z regulatorem-sterownikiem LB-600

PRZEZNACZENIE

System sterowania nawadnianiem służy do utrzymywania zadanego poziomu wilgoci w glebie na polach uprawowych warzyw lub innych upraw. Sterownik może załączać urządzenia nawadniające (pompy, zawory sekcji nawadniających tryskaczy itp.) stosownie od pory dnia i zmierzonego poziomu wilgotności gleby, oraz dodatkowo w funkcji np. temperatury i wilgotności powietrza, opadów atmosferycznych i innych pomiarów meteorologicznych. Urządzenie sterujące jest przeznaczone do zamontowania w pomieszczeniach chronionych lub na terenie otwartym z wykorzystaniem skrzynek  ochronnych.

KONSTRUKCJA

System działa autonomicznie w oparciu o regulator LB-600. Regulator posiada możliwość komunikacji z komputere. Oprogramowanie komputera (program LBX) umożliwia zdalną zmianę nastaw parametrów sterowania a także rejestrację pomiarów. Sterownik posiada budowę pakietową umożliwiającą dobór zestawu wejść i wyjść do potrzeb projektowanego systemu nawadniania. Możliwości konfiguracji programowej są bardzo szerokie i umożliwiają stworzenie wielu funkcji dopasowujących do indywidualnych potrzeb danego wariantu sterowania. Parametry szczegółowe regulatora można znaleźć na stronie dotyczącej LB-600.

pole
Rys. 1. Urządzenia współpracujące z regulatorem LB-600:
A, - urządzenia nawadniające (tryskacze), B - zawory elektromagnetyczne odcinające wodę C - pompa zasilająca urządzenia nawadniające, D - zbiornik wody E - czujniki wilgotności gleby, F - maszt z urządzeniami pomiaru klimatu (wiatry, opadu, nasłonecznienia, temperatury, wilgotności i ciśnienia, G - skrzynka ochronna regulatora i rozdzielnicy elektrycznej.

Do regulatorów LB-600 mogą być dołączone przykładowo następujące elementy wykonawcze:

  • Zawór otwierający wodę do urządzeń nawadniających sterowanych w sposób włącz/wyłącz lub proporcjonalnie.
  • Zawór regulujący dopływ nawozów płynnych do wody w sposób włącz/wyłącz lub proporcjonalnie.
  • Pompy wody do urządzeń nawadniających sterowanych w sposób włącz/wyłącz lub proporcjonalnie.
  • Urządzenia sygnalizujące,
  • Inne siłowniki i napędy sterowanych w sposób włącz/wyłącz lub proporcjonalnie.

DZIAŁANIE

Wyjściowe sygnały regulacyjne nawadniania, są wynikami obliczeń bilansu zapotrzebowania uprawy w wodę na podstawie wartości zadanego zapotrzebowania i aktualnych wartości zmierzonych: wilgotności i temperatury gleby, temperatury i wilgotności powietrza, opadu atmosferycznego i innych dodatkowych wielosci. Podczas generowania sygnałów sterujących, oprócz obliczeń liczbowych są uwzględniane także zależności czasowe, tak by podlewanie było dokonane w optymalnym czasie.

Dzięki elastyczności konfiguracji możliwe jest realizowanie przez sterownik funkcji dodatkowych takich jak np. domieszkowanie do wody zasilającej uprawy nawozów płynnych.

schemat systemu
Rys. 2. Schemat blokowy instalacji systemu sterowania nawadnianiem:
A - czujniki pomiarowe wilgotności gleby, B - termohigrometr powietrza, C - miernik  opadu, D - miernik siły i kierunku wiatru, E - sterownik - regulator LB-600, F - sygnalizator akustyczny, G - komputer współpracujący z programem LBX, H - zawory elektro-magnetyczne zasilania wodą, I- pompa wody sterowana płynnie, J - pompy wody sterowane włącz/wyłącz, K - falownik.
Sterownik LB-600 jest urządzeniem pakietowym, umożliwiającym dobór konfiguracji wejść i wyjść w zależności od potrzeb.
Pokazany powyżej przykład układu sterowania nawadnianiem pokazano dla następującej konfiguracji wejść i wyjść:
- 5 wejść  analogowych  do pomiaru  wilgotności  gleby
- 2 wyjścia analogowe do sterowania falownikami zasilającymi silniki pompy,
- 8 wejść sygnałów binarnych,
- 6 wyjść binarnych do sterowania włączaniem i wyłączaniem pomp, zaworów elektro-magnetycznych i sygnalizacji,
- 4 wejścia S-300 - do dołączenia dodatkowych przyrządów pomiarowych, np.: termohigrometru LB-710R, deszczomierza ARG-100, itp.

Konstrukcja zestawu oraz działanie oprogramowania sterującego zostało opracowane przy konsultacji z ekspertami oraz producentami upraw polowych. Dzięki nowoczesnej konstrukcji regulatorów istnieje możliwość wielokrotnego, samodzielnego wpisania programu działania do regulatorów. Regulatory LB-600  mogą pracować we wspólnej instalacji z innymi regulatorami i rejestratorami.

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE

Zawory, pompy

Regulatro - sterownik może współpracować z dowolnymi zaworami elektro-magnetycznymi i pompami za pośrednictwem odpowiednich bloków przekaźnikowych i styczników a także z zaworami sterowanymi w sposób ciągły (bezpośrednio lub za pośrednictwem falowników).

Inne urządzenia

Sterownik - regulator może współpracować z dowolnymi urządzeniami wykonawczymi sterowanymi włącz/wyłącz za pośrednictwem odpowiednich bloków przekaźnikowych i styczników lub  sterowanymi w sposób proporcjonalny (bezpośrednio lub za pośrednictwem falowników) sygnałem analogowym.

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY PODSTAWOWEGO UKŁADU POMIAROWEGO
POMIAR / STEROWANIE
ZAKRES POMIARU
UWAGI
Pomiar wilgotności gleby
 0,05....0,6 m3/m3

Pomiar temperatury powietrza
-40..+85°C
Pomiar temperatury powietrza
0..100% dla temperatur do +60°C
Zawory, pompy, siłowniki i inne urządzenia wykonawcze sterowane zał./wył.
Dowolne
Poprzez dobierane do urządzenia przekaźniki i styczniki.
Zawory, pompy, siłowniki i inne urządzenia wykonawcze sterowane analogowo Dowolne urządzenia (np. falowniki sterowane 4...20mA/0...10V)
Dobierane indywidualnie do urządzenia.

Szczegółowe dane techniczne i zalecane warunki pracy można znaleźć na stronie miernika wilgotności gleby - ThetaProbe ML2x termohigrometru LB-710R i regulatora LB-600.

INSTALACJA URZĄDZEŃ

Sterowniki nawadniania (inne regulatory klimatu)

Firma LAB-EL dostarcza jako zestaw urządzenia pomiarowe i regulacyjne: sterownik LB-600 oraz czujniki wilgotności gleby, temperatury powietrza (ewentualnie inne takie jak: wilgotności powietrza, ciśnienia, siły i kierunku wiatru, itp.). Instalację elektryczną urządzeń mogą wykonać ekipy lokalnych instalatorów o odpowiednich kwalifikacjach lub wskazane przez LAB-EL firmy współpracujące.

Firma LAB-EL zapewnia serwis gwarancyjny (12 miesięczny) oraz pełny serwis pogwarancyjny na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny nie obejmuje kosztów dojazdu serwisu do klienta, chyba że uzgodniono to z osobą wykonującą instalację.

Kosztorys instalacji systemu sterowania przedstawia firma LAB-EL na indywidualne zapytanie. Kosztorys instalacji "pod klucz" przedstawia wskazana przez LAB-EL firma na indywidualne zapytanie.   

SZKOLENIA

Na skuteczne działanie wentylacji ma niewątpliwie wpływ poznanie przez użytkownika szczegółów dotyczących zasady pracy urządzeń i metod doboru właściwych nastaw regulatorów. Firma LAB-EL oferuje organizuje dla użytkowników, dystrybutorów i instalatorów szkolenia z zakresu obsługi oferowanych urządzeń.

Zobacz również
Zobacz również