Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Rodzaj interfejsu » Ethernet » Regulator LB-477

LB-477 - Regulator temperatury i wentylacji do pomieszczeń inwentarskich

regulator temperatury i wentylacji modbus ethernet LB-477
 • Sterowanie klimatem w pomieszczeniach inwentarskich: ogrzewanie i wentylacja
 • Precyzyjny pomiar temperatury
 • Płynne sterowanie wentylatorem
 • Dwustopniowe sterowanie grzaniem
 • Komunikacja: RS-232C, RS-485, Ethernet
 • Alarmowanie
 • Prosta obsługa
 • Sterownik wentylacji pomieszczeń

Opis

Regulator LB-477 jest przeznaczony do utrzymywania w granicach komfortu temperaturę powietrza w pomieszczeniu inwentarskim, zapewniając jednocześnie wystarczający poziom wentylacji pomieszczenia. Użytkownik wprowadza do regulatora nastawę temperatur przedziału równowagi, dla którego z jednej strony nie potrzeba włączać ogrzewania, a z drugiej wystarcza minimalny poziom wentylacji. Przedział równowagi jest określony od dołu temperaturą t.L1 i ma szerokość wyrażoną parametrem t.n.

regulator klimatu LB-477

Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej wartości t.L1, to sterownik załączy pierwszy stopień grzania. Jeśli temperatura spadnie poniżej wartości określonej parametrem t.L2, to zostaną załączone oba stopnie grzania.

Minimalny poziom wentylacji nadawany jest parametrem FAn.L. Minimalny poziom wentylacji jest utrzymywany w przedziale równowagi oraz w przedziale grzania. Gdy temperatura przekroczy górny poziom przedziału równowagi, wtedy wentylacja zaczyna rosnąć proporcjonalnie do przyrostu temperatury. Przedział proporcjonalnej wentylacji ma szerokość określoną parametrem t.P.

Alarmowanie

Ten sterownik temperatury i wentylacji pomieszczeń pozwala na zdefiniowanie dwu par progów alarmowych, przy przekroczeniu których, emitowany jest optyczno-akustyczny sygnał alarmowy. Pierwsza para progów  jest związana z wewnętrznym sygnalizatorem alarmu - wewnętrzny buczek i żółta kontrolka Alarm na płycie czołowej. Druga para progów odpowiada za włączanie zewnętrznego sygnalizatora przez wyjście przekaźnikowe.

Urządzenie posiada wyjście zasilające dla zewnętrznego sygnalizatora alarmowego, umożliwiające podłączenie sygnalizatora małej mocy, np: LB-140.

Obsługa regulatora temperatury i wentylacji

Menu sterownika

Regulator LB-477 posiada 4 przyciski służące do wykonywania nastaw parametrów pracy. Dostęp do edycji parametrów zorganizowany jest na zasadzie wielopoziomowego menu. Parametry częściej zmieniane znajdują się na niższych poziomach menu (łatwiej dostępnych), a te które zmienia się rzadko na poziomach wyższych.

Wyświetlacz

W czasie pracy urządzenie wyświetla podstawowe informacje o pracy za pomocą wyświetlaczy i kontrolek. Duży wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę zmierzoną przez przyrząd. Mały wyświetlacz pokazuje poziom sterowania wentylacją w [%].

Górny rząd kontrolek sygnalizuje stan wyjść sterujących urządzenia. Czerwone kontrolki (Grzanie) po lewej są włączane wraz z włączeniem przekaźnikowych wyjść sterujących nagrzewaniem. Rząd żółtych kontrolek (Wentylacja) po prawej tworzy linijkę świetlną pokazującą aktualny poziom sterowania wentylatorem. Zielona kontrolka (Równowaga) jest włączana wtedy gdy temperatura znajduje się w przedziale równowagi.

Komunikacja

Port komunikacyjny regulatora wspiera standardy RS-232C, RS-485 oraz, jeśli zainstalowano opcjonalny moduł sieciowy, LAN / Ethernet. Każdy z interfejsów zapewnia izolację galwaniczną. Jednocześnie możliwe jest wykorzystanie tylko jednego interfejsu.

Jako język komunikacji zastosowano standardowy Modbus-RTU. Regulator pozwala na elastyczne skonfigurowanie parametrów komunikacji - zbiór nastawialnych parametrów znajduje się w menu urządzenia.

Sonda pomiarowa

Sterownik może być dostarczony do Klienta ze standardową kalibracją dla czujnika Pt-1000 (bądź Pt-100), może być również skalibrowany razem z docelowo wykorzystywanym czujnikiem (indywidualna kalibracja czujników).

Regulator z czujnikiem temperatury, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania toru pomiaru temperatury z Instytutu Energetyki w Warszawie lub Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Dane techniczne regulatora

Zasilanie
zasilanie sieciowe 230V 50Hz
pobór mocy 20 VA (*)

(*) - dotyczy tylko regulatora, tym samym wejściem pobierany jest prąd do zasilania wentylatora.

Wyjście wentylatora
obciążalność wyjścia alarmu zewnętrznego 230V / 50Hz / 10A
Wyjście alarmowe, wyjście zasilające
obciążalność wyjścia alarmu zewnętrznego 230V / 50Hz / 6A
rodzaj obciążenia rezystancyjne
wyjście zasilające (np. zasilanie dla sygnalizatora alarmowego) 16-20V DC / 100mA
Wyjścia przekaźnikowe - sterowanie grzaniem
obciążalność wyjścia 230V / 50Hz / 6A
rodzaj obciążenia rezystancyjne
Pomiary temperatury Pt-1000
zakres pomiarów -40..+85°C
niepewność pomiaru - indywidualna kalibracja czujników 0.1°C +/- ostatnia cyfra
niepewność pomiaru 0.5°C +/- ostatnia cyfra
rozdzielczość odczytu 0.1°C
Zalecane ciągłe warunki pracy
Zakres temperatur 0..50°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska wg. PN-71/H-04651 B
Klasa odporności w/g DIN40050  IP50

Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

Interfejsy komunikacyjne

Interfejs S300
sygnał prądowy, próg przełączania 20mA, max 25mA
format znaku 300 7N1
zasilanie czujników 12.5-14.0V DC
Interfejs komunikacyjny RS-232C, RS-485
format znaku 8E1, 8N2/8N1
prędkość transmisji 2400, 9600, 19200, 38400 bps
izolacja 1.5 kV
protokół Modbus-RTU
Format 8N2/8N1 oznacza, że nadawany znak ma format 8N2 ale przy odbiorze akceptowany jest również 8N1, co daje elastyczność przy ustawianiu wspólnych parametrów dla urządzeń różnych typów na wspólnej szynie.
Interfejs komunikacyjny LAN
medium ethernet
prędkość transmisji 10, 100 Mbps (autosensing)
izolacja 1.5 kV
protokół Modbus-RTU na TCP
Pracuje jako serwer TCP obsługujący strumień danych formatowanych identycznie jak dla pakietów Modbus-RTU. Interfejs posiada konfigurowalny adres IP oraz port TCP.

Wymiary zewnętrzne

szer. x wys. x głęb. = 280 x 220 x 145 mm (w obudowa z tworzywa sztucznego).

Opcje regulatora

 • LB-477 - regulator z komunikacją RS-232C oraz RS-485
 • LB-477E - regulator wyposażony dodatkowo w interfejs Ethernet
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Regulator temperatury i wentylacji do pomieszczeń inwentarskich LB-477
Regulator jest przeznaczony do sterowania temperaturą w pomieszczeniu, zapewniając niezbędną wentylację. Sterownik grzania i wentylacji pomieszczeń.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę