Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Rodzaj interfejsu » Ethernet » Termometr internetowy LB-489

LB-489 - Moduł zbierania danych z Ethernetem - termometr internetowy

Termometr internetowy LB-489
 • 4 wejścia, każde może pracować w trybie:
 • Ethernet
  • 10/100 Mbit/s
  • opcjonalne zasilanie POE
 • protokoły i formaty danych
  • IPv4,IPv6
  • HTML, JSON,XML
  • SNMP
  • MODBUS/TCP
 • sygnalizacja alarmów: 32 niezależne alarmy, SNMP TRAP, email (SMTP)
 • oprogramowanie
  • lbx - wizualizacja danych
  • program konfiguracyjny
  • baza SNMP MIB
Instrukcja użytkowania

HTML HTML  PDF PDF

Instrukcja konfiguracji sieci Ethernet

HTML HTML  PDF PDF

Demo online
lb489.demo.label.pl

Opis ogólny

Moduł LB-489 służy do zbierania danych pomiarowych, udostępnianych następnie przez interfes Ethernet za pośrednictwem gamy różnorodnych protokołów komunikacyjnych.

LB-489 network diagram

Przykładowe zastosowania

 • Monitoring serwerowni: pomiar temperatury w różnych punktach, pomiar wilgotności powietrza, czujnik zalania, czujniki otwarcia drzwi z detekcją sabotażu linii czujnika.
 • Mini stacja meteo: pomiar temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru, nasłonecznienia.
 • Lokalny pomiar temperatury: możliwość pomiaru temperatury w 4 punktach za pomocą prostych i tanich bezpośrednich sond termistorowych.
 • Wielopunktowy pomiar temperatury: przy podłączeniu 4 czujników LB-711 możliwy jest pomiar temperatury w 32 punktach, każda sonda zapewnia wysoką dokładność pomiaru dzięki zastosowaniu czujników platynowych podłączanych 4-przewodowo.
 • Termometr internetowy, termometr z ethernetem

Wejścia pomiarowe

Moduł wyposażony jest w 4 wejścia, z których każde może być indywidualnie i niezależnie od pozostałych skonfigurowane do pracy w następujących trybach:

Termometr internetowy

Wejście pracujące w trybie termometr umożliwia pomiar temperatury za pomocą zewnętrznej sondy termistorowej w zakresie -50 .. +150°C. Dedykowana sonda ze specjalnym termistorem zapewnia optymalną dokładność pomiaru 0.1°C w zakresie temperatur -30 .. +100°C, oraz 0.5°C w pozostałym zakresie.

Sonda termistorowa jest optymalnym i ekonomicznym rozwiązaniem pomiaru temperatury w większości przypadków. Jeżeli wymagany jest pomiar temperatur w szerszym zakresie, z większą dokładnością, w znacznym oddaleniu od internetowego modułu LB-489 lub np. ze świadectwem typu/wzorcowania Głównego Urzędu Miar, to można do tego celu wykorzystać czujnik temperatury z interfejsem S300.

S300

Wejście S300 umożliwia dołączenie praktycznie dowolnego czujnika z interfejsem S300. S300 to interfejs cyfrowej pętli prądowej, zapewniający dwuprzewodowe podłączenie czujnika, pozwalający na znaczny dystans od czujnika do modułu zbierania danych, dostarczający jednocześnie zasilanie z modułu do czujnika oraz dane w postaci cyfrowej z czujnika do modułu.

W szczególności obsługiwane są:

 • LB-710 - termohigrometr,
  lub inne urządzenie wysyłające dane w formacie zgodnym z LB-710:
 • LB-710T - termometr,
 • LB-710E - termometr z rozszerzonym zakresem,
 • LB-711 - termometr 8-kanałowy,
 • LB-715 - termometr-higrometr-barometr,
 • LB-716 - barometr,
 • LB-716P - ciśnieniomierz bezwzględny,
 • LB-716D - ciśnieniomierz różnicowy,
 • LB-746 - miernik prędkości i kierunku wiatru,
 • LB-747 - miernik prędkości i kierunku wiatru,
 • LB-750 - barometr laboratoryjny,
 • LB-781 - czujnik drogowy,
 • LB-797 - wilgotnościomierz materiałów stałych,
 • LB-854 - miernik stężenia CO2 i temperatury,
 • LB-900 - miernik promieniowania słonecznego,
 • LB-901 - 2-kanałowy miernik promieniowania słonecznego,
 • LB-905 - miernik stężenia tlenu i innych gazów,
 • LB-910 - miernik wilgotności powierzchniowej / czujnik zalania.

Analogowe napięciowe

Wejście analogowe napięciowe umożliwia pomiar napięcia w zakresie 0..3V (lub dowolnie większego, przy zastosowaniu na wejściu stosownego dzielnika).

Binarne

Wejście binarne umożliwia podłączenie styku zwiernego/rozwiernego.

Binarne bezpieczne

Wejście binarne bezpieczne umożliwia podłączenie styku zwiernego/rozwiernego, z dodatkową detekcją stanów alarmowych zwarcia i rozwarcia linii. Tym samym pozwala na wykrycie sabotażu linii prowadzącej do styku czujnika.

Interfejs Ethernet

Włączenie modułu LB-489 do sieci transmisji danych, albo podłączenie bezapośrednio do komputera PC możliwe jest za pomocą interfejsu Ethernet. Interfejs może pracować w trybach 10/100 Mbit/s.

Jako opcja możliwe jest zastosowanie zasilania przez Ethernet - POE.

Protokoły

Moduł LB-489 obsługuje standardowe protokoły komunikacyjne, co pozwala na prostą integrację z dowolnymi systemami pomiarowymi i istniejącym oprogramowaniem.

IPv4/IPv6

Obsługa protokołu IPv6 w module LB-489 pozwala na użycie go w sieciach w których jest używany ten protokół, lub wkrótce pojawi się taki wymóg. W razie migracji dotychczasowych sieci IPv4 na IPv6 moduł LB-489 nie będzie wymagał żadnej specjalnej troski ani dodatkowych inwestycji.

Mechanizm bezstanowej autokonfiguracji adresu IPv6 (SAC) pozwala na włączenie iternetowego termometru LB-489 do sieci bez konieczności indywidualnej konfiguracji każdego modułu.

HTML/HTTP

Moduł LB-489 (termometr internetowy, higrometr, ...) pozwala na bezpośredni podgląd danych w przeglądarce WWW. Dane są automatycznie aktualizowane co 10 sekund.

Termometr z ethernetem: podgląd danych w przeglądarce WWW

JSON/HTTP

Moduł LB-489 udostępnia dane w formacie JSON, za pośrednictwem protokołu HTTP. Typowe zastosowanie to wszelkie aplikacje sieciowe, które potrafią odczytać dane w tym formacie.

Przykładowy prosty skrypt PHP pokazuje w jaki sposób można odczytać dane z modułu LB-489 i włączyć je w treść strony WWW: lb489-json.php

XML/HTTP

Moduł LB-489 udostępnia dane w formacie XML, za pośrednictwem protokołu HTTP. Typowe zastosowanie to wszelkie aplikacje sieciowe, które potrafią odczytać dane w tym formacie.

SNMP

Termometr internetowy LB-489 udostępnia wszystkie dane w postaci zmiennych protokołu SNMP, dla oprogramowania zarządzania sieciami (NMS).

Monitoring SNMP pozwala na uzyskanie informacji o stanie interfejsu sieciowego oraz odczyt wszystkich wyników pomiarów pozyskiwanych przez moduł. W typowym przypadku zastosowania takim jak np. monitoring serwerowni, można nadzorować temperaturę w kilku różnych miejscach, wykryć zalanie wodą oraz uzyskać informację o otwarciu drzwi do pomieszczenia.

Możliwe jest zaprogramowanie alarmów progowych dla każdej mierzonej wielkości, których wykrycie skutkuje wysłaniem pułapki (SNMP TRAP) do oprogramowania NMS. O wykrytej sytuacji alarmowej NMS informuje następnie odpowiednie osoby za pośrednictwem stosownych mechanizmów (email, SMS, etc).

termometr internetowy - snmptermometr z ethernetem - snmp

MODBUS/TCP

Moduł LB-489 udostępnia wszystkie dane w postaci zmiennych MODBUS, dla oprogramowania klasy SCADA. Obsługiwany jest standardowy protokół MODBUS/TCP, zgodnie ze specyfikacją Modbus Organization.

Alarmy

Termometr internetowy LB-489 umożliwia zdefiniowanie 32 niezależnych alarmów dla mierzonych danych. Alarmy sygnalizowane są w postaci pułapek SNMP wysyłanych na zadany adres NMS oraz wiadomości email.

Dla każdego alarmu ustawiane są:

 • skojarzenie z mierzoną wielkością (dowolny wynik pomiaru z dowolnego wejścia), dla której ma być sygnalizowany alarm,
 • próg dolny i górny (sygnalizowane jest przekroczenie progu dolnego lub górnego),
 • minimalny czas trwania przekroczenia (pozwala odfiltrować chwilowe zmiany, których w danym zastosowaniu nie należy sygnalizować),

Możliwość skojarzenia każdego alarmu z dowolną mierzoną daną pozwala ustawić np. indywidualne alarmy dla 32 róznych parametrów, albo w skrajnym przypadku 32 niezależnych przedziały alarmowe dla jednej mierzonej wielkości.

Dedykowane oprogramowanie

Do urządzenia oferowane jest dodatkowo oprogramowanie do PC z systemami Windows - program LBX, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.
Termometr internetowy - oprogramowanie

Zasilanie

Termometr z ethernetem LB-489 standardowo zasilany jest z zewnętrznego zasilacza 12V. Taki sposób zasilania pozwala na proste wykorzystanie zasilania akumulatorowego w systemach gdzie jest taka potrzeba.

POE

Opcjonalnie termometr internetowy LB-489 może być wyposażony w moduł zasilania POE - pozwalając na doprowadzenie zasilania kablem Ethernet, bez potrzeby używania zewnętrznego zasilacza sieciowego. Taka opcja pozwala na uproszczenie instalacji, eliminując konieczność przyłączenia do sieci energetycznej np. w miejscach gdzie nie jest ona dostępna lub nie jest to dogodne. Wykorzystanie zasilania POE wymaga zastosowania odpowiedniej infrastruktury sieciowej - stosowane przełączniki sieciowe muszą być z portami typu POE, lub możliwe jest też zastosowanie zasilacza pośredniego (midspan).

Zastosowania termometru LB-489

Termometr internetowy LB-489 jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania warunków klimatycznych przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych, magazynach logistycznych, w serwerowniach, w szczególności branży farmaceutycznej, medycznej i spożywczej. Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP. Po wyposażeniu w odpowiednie zewnętrzne czujniki, np. termometry LB-710T lub termohigrometry LB-710A, może służyć do precycyjnej  kontroli temperatury lub wilgotności w pomieszczeniach. Termometr internetowy LB-489 pozwala spełnić wymagania bezpieczeństwa przechowywania szczepionek, leków i innych produktów wrażliwych na temperaturę w stacjach SANEPID, przychodniach, szpitalach i aptekach.

Dane techniczne

Moduł zbierania danych LB-489
Wejścia pomiarowe S300 kompatybilność: dowolne źródło danych w standardzie cyfrowej pętli prądowej S300
transmisja danych: 300bps 7/N/1
temperatura (termometr internetowy) czujnik termistor 10k
zakres pomiaru: -50...+150 °C
rozdzielczość pomiaru: 0,1 °C
niepewność pomiaru:
+/- 4 °C dla 140 °C,
+/- 1 °C dla 100 °C,
+/- 0,2 °C dla 50 °C,
+/- 0,2 °C dla 25 °C,
+/- 0,2 °C dla 0 °C,
+/- 2 °C dla -40 °C
0..3V zakres pomiaru: 0,000 .. 3,000V
rozdzielczość pomiaru: 0,001V
niepewność pomiaru: 0,001V
binarne detekcja stanu zwarcia: R < 8k06
detekcja stanu rozwarcia: R > 8k06
binarne bezpieczne zwarcie linii: R = 0 .. 2k6
styk zwarty: R = 2k6 .. 8k06
styk rozwarty: R = 8k06 .. 24k
przerwanie linii: R > 24k
Interfejsy Ethernet 10/100 Mbit/s, full-duplex / half-duplex, flow-control
POE (opcjonalnie na zamówienie)
Zasilanie zewnętrzny zasilacz napięcie zasilania: 12..24 V DC
pobór mocy: max 2.5W (bez wejść S300)
każde wejście S300 zwiększa pobór prądu o 25mA (przy 12V zasilania: 0.3W)
POE (Power Over Ethernet)
(opcjonalnie na zamówienie)
36..57V
class 1 (max 3,84 W)
zasilanie albo przez linie danych 1-2/3-6 albo przez nieużywane 4-5/7-8
Wymiary zewnętrzne Obudowa stalowa lakierowana 104 x 65 x 29 mm
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Moduł zbierania danych - termometr internetowy LB-489
Termometr internetowy, 4 wejścia cyfrowe lub analogowe. Interfejs Ethernet. HTML, JSON, XML. Inne termometry internetowe ze świadectwem wzorcowania
Ocena: 5/5, liczba głosów: 16
 • dodaj swoją ocenę