Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Rodzaj interfejsu » Ethernet » LB-720A

LB-720A - Sterownik dynamicznych osuszaczy powietrza

Osuszacz powietrza - sterownik LB-720A
  • Precyzyjny i szybki pomiar wilgotności
  • Regulacja pracy osuszacza
  • Regulacja pracy ogrzewacza
  • Przemysłowe wykonanie
  • Integracja z systemami pomiarowymi
  • Ethernet, www, Modbus

Opis sterownika

Sterownik dynamicznych osuszaczy powietrza (DOP) LB-720A składa się z trzech współpracujących ze sobą urządzeń:

  • LB-710M - miernika wilgotności względnej i temperatury powietrza
  • LB-722A - urządzenia sterująco-przetwarzającego - regulatora wilgotności
  • LB-721A - urządzenia do zdalnego sterowania - programatora

Sterownik osuszaczy powietrza służy do regulacji wilgotności względnej w pomieszczeniach zamkniętych, przy współpracy z DOP - realizującym nadmuch przesuszonego powietrza. LB-720A jest rozwinięciem produkowanego w przeszłości sterownika LB-720, obsługuje wszystkie jego funkcje.

Termohigrometr LB-710M jest autonomicznym urządzeniem pomiarowym wyposażonym w pojemnościowy czujnik wilgotności względnej oraz platynowy czujnik Pt1000 do pomiaru temperatury. Przyrząd jest cyfrowym przetwornikiem, uwzględniającym nieliniowości charakterystyk czujników oraz współczynniki kalibracji wprowadzane podczas laboratoryjnej adiustacji (kalibracji). LB-710M przesyła wyliczone wartości wilgotności względnej i temperatury do sterownika DOP za pośrednictwem szeregowego łącza danych pracującego w standardzie S300. Pakiet danych jest wysyłany cyklicznie co ok. 2 sekundy, zgodnie z rytmem wykonywanych pomiarów.

Połączenie S300 zapewnia wysoki stopień separacji od zakłóceń, umożliwia także znaczne oddalenie czujnika LB-710M od sterownika. Przewód łączący oba urządzenia jest 2-żyłowy i powinien mieć sumarycznie w pętli nie więcej niż 100 omów. Dla uproszczenia instalacji nie ma potrzeby zachowywania biegunowości - urządzenia są odporne na zamianę końcówek przewodu S300.

Termohigrometr LB-710M może być poddawany cyklicznemu wzorcowaniu (rekalibracji) w laboratorium wzorcującym. Podczas sesji wzorcowania można do niego wpisać skorygowane współczynniki obliczeniowe. Przyrząd zapamiętuje dane w pamięci elektronicznej, nie posiada żadnych mechanicznych elementów regulacyjnych.

Każdy termometr - higrometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Głównego Urzędu Miar w Warszawie, z Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie lub Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Termometr-higrometr LB-710 posiada zatwierdzenie typu RP T 95 77 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Regulator wilgotności LB-722A otrzymuje z dołączonego do niego termohigrometru LB-710M wyniki pomiaru wilgotności względnej i temperatury w wybranym punkcie obiektu i po przekroczeniu zadanego progu wilgotności względnej lub temperatury (w wersji LB-720AT) załącza, poprzez wyjście przekaźnikowe, agregat osuszający lub grzejnik. Realizuje dwustanową regulację wilgotności i temperatury. Założono histerezę regulacji równą 2 % wilgotności tzn. agregat zostanie wyłączony w momencie, gdy zmierzona wilgotność względna spadnie o 2 % poniżej ustawionego progu.

Algorytm regulacji osuszacza powietrza uwzględnia ponadto tzw. przedmuch agregatu. Jeżeli wilgotność względna jest powyżej zadanego progu minimalnego i poniżej progu załączenia agregatu, to urządzenie włącza osuszacz cyklicznie na 5 minut co godzinę. Podobny tryb pracy jest uruchamiany w trybie awaryjnym - w przypadku uszkodzenia termohigrometru lub uszkodzenia połączenia sterownika z termohigrometrem, agregat jest wtedy włączany na 10 minut co godzinę. Wejście urządzenia w tryb awaryjny, lub przekroczenie zadanego progu alarmowego wilgotności względnej, uruchamia wyjście przekaźnikowe alarmowe i wygasza na płycie czołowej sterownika kontrolkę PRACA POPRAWNA.

Regulator LB-722A zlicza motogodziny pracy osuszacza powietrza, czyli całkowity czas jego pracy. Na żądanie umożliwia wyświetlenie tego czasu w godzinach. Regulator LB-722A rejestruje w pamięci wyniki ostatnich 64 pomiarów wilgotności względnej w odstępach godzinnych. Licznik motogodzin, wyniki pomiarów wilgotności oraz ustawione przez obsługę progi pracy regulatora są zapamiętane w pamięci urządzenia odpornej na wyłączenie zasilania.

Regulator jest wyposażony w wyjście danych w standardzie S300, które można wykorzystać do podłączenia urządzenia do systemu zbierania danych, np. koncentratora-rejestratora LB-480. Możliwe jest również doprowadzenie sygnału portu wyjściowego do komputera przez przejściówkę S300-USB LB-375. Port wyjściowy S300 retransmituje dane odebrane z czujnika LB-710M.

LB-722A jest wyposażony w port LAN Ethernet, który może być wykorzystany do podłączenia urządzenia do lokalnej sieci komputerowej. Sterownik udostępnia w sieci własną stronę www z wizualizacją wyników pomiarowych, historii, motogodzin, jak również pozwala na dokonanie zmian nastaw pracy regulatora. LB-722A wspiera protokół Modbus (Modbus over TCP), co daje możliwość integracji z szeroką gamą systemów pomiarowych czy programów SCADA - LAB-EL oferuje w tej dziedzinie program LBX.

Programator LB-721A jest nadajnikiem zdalnego sterowania służącym do zaprogramowania nastaw regulatora LB-722A za pomocą łącza optycznego w podczerwieni. Nastawy osuszacza powietrza są pamiętane w pamięci nieulotnej regulatora LB-722A. Programator umożliwia przeglądanie pamięci z ostatnich 64 wyników pomiarów a także kontrolę stanu licznika motogodzin. Programator jest przenośnym urządzeniem, zasilanym z baterii AA (R6). Jest wyposażony w 8-klawiszową klawiaturę membranową.

Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane we wszystkich urządzeniach uwzględniają osiągnięcie szerokiego zakresu temperatur pracy, a także zapewniają dużą odporność na zakłócenia i niezawodność. W szczególności wszystkie trzy urządzenia (LB-710M, LB-722A, LB-721A) zbudowano w oparciu o mikroprocesory specjalnie przystosowane do pracy w takich warunkach.

Dane techniczne sterownika

POMIARY
zakres pracy i pomiarów  temperatura -40..70°C
wilgotność 10..95 %
pojemność licznika motogodzin 9999 godz.
DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW
temperatury +/- 0.5°C w zakresie -30..+50°C
wilgotności +/- 3.0 % w zakresie +5..+35°C
+/- 5.0 % w zakresie -30..+5°C i +35..+50°C
łącznego czasu pracy DOP +/- 0.1 %  
REGULACJA POZIOMÓW
zakres regulacji poziomów alarmowy wilgotności 10..90 %
maksymalny i minimalny wilgotności 10..70 %
histereza poziomów wilgotności 3 %
dokładność realizacji progów regulacji wilgotności dla +5..+35°C +/- 3.0 %
wilgotności dla -30..+5°C i +35..+50°C +/- 5.0 %
czasów pracy i przerw w reżimie przedmuch i awaryjnym
+/- 0.1 %
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY
Zakres temperatur 0..40°C
Zakres wilgotności 20..80 %
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
WYMIARY ZEWNĘTRZNE
termometr-higrometr LB-710M 190 x 70 x 33 mm  
regulator LB-722A 165 x 160 x 88 mm
obudowa podstawowa
regulator LB-722A 308 x 255 x 160 mm
obudowa dodatkowa
programator LB-721A 180 x 65 x 30 mm
 
KLASA ODPORNOŚCI w/g DIN40050
termometr-higrometr LB-710M IP54
regulator LB-722A IP54
programator LB-721A IP40

Obciążalność wyjść alarmu i osuszacza

Maksimum 2 A, obciążenie rezystancyjne, 230 V / 50 Hz.

Zasilanie (bez sygnalizatora alarmowego)

1 x 230 V AC/ 50...60 Hz / 10 VA.

Rozszerzenia

LB-722AT - Sterownik z dodanym kanałem regulacji temperatury. Dodatkowy przekaźnik do sterowania nagrzewaczem. Sterownik umożliwia zdefiniowanie progu włączania nagrzewacza.
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Sterownik dynamicznych osuszaczy powietrza LB-720A
Przemysłowy osuszacz powietrza - sterownik LB-720A do regulacji wilgotności. Steruje pracą osuszacza i nagrzewacza, posiada świadectwo wzorcowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
  • dodaj swoją ocenę