Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Rodzaj interfejsu » Ethernet » Miernik LB-858

LB-858 Miernik stężenia gazów z interfejsem Ethernet


Miernik stężenia gazów z interfejsem Ethernet

 • Pomiar stężenia gazów:
  • tlenu O2 (wewnętrzny lub zewnętrzny czujnik)
  • dwutlenku węgla CO2
  • etylenu C2H4
  • termometr
  • sygnały analogowe (dowolny czujnik 0..10 V)
  • dowolny czujnik S300 LAB-EL
 • Interfejs Ethernet: 10/100 Mbit/s, POE (opcja)
 • Protokoły i formaty komunikacyjne
  • IPv4, IPv6 HTTP: HTML (podgląd WWW), JSON, XML
  • SNMP
  • MODBUS/TCP
 • Sygnalizacja alarmów
  • SNMP TRAP
  • email (SMTP)
  • syslog
  • wyjścia przekaźnikowe
 • Oprogramowanie LBX

Opis ogólny

Miernik stężenia gazów LB-858 służy do zbierania danych wykonywanych podczas pomiarów środowiskowych. Wyniki pomiarów są dostępne za pośrednictwem interfejsu Ethernet z wykorzystaniem różnych protokołów.

LB-858 Miernik stężenia gazów CO2, O2, C2H4, T, RH z interfejsem Ethernet

Wejścia pomiarowe

Miernik stężenia gazów LB-858, w zależności od wersji, jest wyposażony w dobierany zestaw wewnętrznych sensorów do pomiaru stężenia gazów:

 • dwutlenku węgla CO2,
 • tlenu O2,
 • etylenu C2H4,
 • opcjonalnie inne gazy (na zapytanie).

Gaz do pomiaru jest pobierany za pomocą rurek dołączonych do króćców znajdujących się na obudowie miernika, a przepływ gazu musi być wspomagany nadciśnieniem, np. wytwarzanym za pomocą pompki.

Dodatkowo miernik posiada wejścia do zewnętrznie dołączanych czujników:

Wejście S300 LAB-EL pozwala na dołączenie czujników z interfejsem cyfrowej pętli prądowej, zapewniając za pomocą dwuprzewodowe podłączenie czujnika, cyfrową transmisję danych i jednocześnie zasilania czujnika. Interfejs S300 LAB-EL zapewnia uzyskanie znacznej odległości czujnika LAB-EL od miernika LB-858, nawet do kilkuset metrów, przy bardzo dobrej odporności na zakłócenia.

W szczególności wejście S300 LAB-EL w mierniku stężenia gazów obsługuje:

 • LB-710, LB-710A - termohigrometr,
 • LB-705A - termohigrometr panelowy,
 • LB-710T - termometr,
 • LB-711 - termometr 8-kanałowy,
 • LB-713 - ciśnieniomierz różnicowy,
 • LB-717 - multisensor (termometr, higrometr, barometr...),
 • LB-746 - LB-747 - miernik prędkości i kierunku wiatru,
 • LB-750A - barometr laboratoryjny,
 • LB-797CS - wilgotnościomierz materiałów stałych,
 • LB-900 - miernik promieniowania słonecznego,
 • LB-910 - miernik wilgotności powierzchniowej / czujnik zalania,
 • i inne.

Interfejs Ethernet

Włączenie miernika gazów LB-858 do sieci Ethernet pozwala na transmisję wszystkich danych bieżących i odczytanych z pamięci rejestracji. Interfejs może pracować w trybach 10/100 Mbit/s. Jako opcja możliwe jest zastosowanie zasilania miernika gazów LB-858 przez Ethernet - POE.

Protokoły

Miernik gazów LB-858 obsługuje różne protokoły komunikacyjne, co pozwala na prostą integrację z dowolnymi systemami pomiarowymi i istniejącym oprogramowaniem. Dostępne są:

Miernik gazów LB-858 udostępnia wszystkie dane w postaci zmiennych protokołu SNMP, dla oprogramowania zarządzania sieciami (NMS).

Monitoring SNMP pozwala na uzyskanie informacji o stanie interfejsu sieciowego oraz odczyt wszystkich wyników pomiarów pozyskiwanych przez moduł. W typowym przypadku zastosowania takim jak np. monitoring magazynów lub serwerowni.

Miernik gazów LB-858 udostępnia wszystkie dane w postaci zmiennych MODBUS, dla oprogramowania klasy SCADA. Obsługiwany jest standardowy protokół MODBUS/TCP, zgodnie ze specyfikacją Modbus Organization.

Sygnalizacja alarmowa

Możliwe jest zaprogramowanie alarmów progowych dla każdej mierzonej wielkości, których wykrycie skutkuje wysłaniem pułapki (SNMP TRAP) do oprogramowania NMS. O wykrytej sytuacji alarmowej NMS informuje następnie odpowiednie osoby za pośrednictwem stosownych mechanizmów (email, SMS, etc).

Miernik gazów LB-858 umożliwia zdefiniowanie 16 niezależnych alarmów dla mierzonych danych. Alarmy sygnalizowane są w postaci pułapek SNMP wysyłanych na zadany adres NMS, wiadomości email oraz komunikatów syslog.

Dla każdego alarmu ustawiane są:

 • skojarzenie z mierzoną wielkością (dowolny wynik pomiaru z dowolnego wejścia), dla której ma być sygnalizowany alarm,
 • próg dolny i górny (sygnalizowane jest przekroczenie progu dolnego lub górnego),
 • minimalny czas trwania przekroczenia (pozwala odfiltrować chwilowe zmiany, których w danym zastosowaniu nie należy sygnalizować).

Możliwość skojarzenia każdego alarmu z dowolną mierzoną daną pozwala ustawić np. indywidualne alarmy dla 16 różnych parametrów, albo w skrajnym przypadku 16 niezależne przedziały alarmowe dla jednej mierzonej wielkości.

Alarmowe wyjścia przekaźnikowe

Miernik gazów LB-858 posiada dwa wyjścia zwierne wykorzystujące optotriaki, do których można przypisać dowolny próg wyniku pomiaru. Umożliwia to uruchomienie zewnętrznego prostego systemu alarmowania, włączenie wentylatora itp.

Dedykowane oprogramowanie

Do urządzenia oferowane jest dodatkowo oprogramowanie do PC z systemami Windows - program LBX, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Zasilanie

Miernik gazów LB-858 standardowo zasilany jest z zewnętrznego zasilacza 12V, co umożliwia wykorzystanie zasilania akumulatorowego.

POE

Opcjonalnie miernik gazów LB-858 może być wyposażony w moduł zasilania POE - pozwalający na doprowadzenie zasilania kablem Ethernet, bez potrzeby używania zewnętrznego zasilacza 12V. Wykorzystanie zasilania POE wymaga zastosowania odpowiedniej infrastruktury sieciowej: stosowane przełączniki sieciowe muszą być z portami typu POE albo zastosowany będzie zostanie zasilacz pośredni (midspan).


Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Miernik stężenia gazów LB-856, rejestrator, EthernetLB-858
Miernik stężenia gazów z interfejsem Ethernet, rejestrator, wyjścia alarmowe
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę