Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Rodzaj interfejsu » Ethernet » Termohigrometr LB-705A

Termohigrometr LB-701 z rejestratorem LB-705A

Termohigrometr rejestrator LB-705A
 • Termometr, higrometr - wilgotnościomierz
 • Rejestracja
 • Wymienna sonda
 • Przyrząd do powieszenia na ścianie
 • Duży, czytelny wyświetlacz, cyfry 25mm
 • Interfejsy: RS232C, S300, USB (opcja), Ethernet (opcja)
 • Oprogramowanie dla PC

Termohigrometr naścienny do laboratorium i magazynu

Termohigrometr LB-701 z panelem odczytowym LB-705A jest przeznaczony do pomiaru oraz rejestracji temperatury i wilgotności powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (magazynach, laboratoriach, itp.). Wyróżnia się dużym, dwukolorowym wyświetlaczem, o wysokości cyfry 2,5cm. Obudowa panelu wykonana z tworzywa sztucznego jest przeznaczona do zamocowania na ścianie. Zewnętrzną sondę można umieścić w dowolnej, kontrolowanej przestrzeni. Jest urządzeniem stacjonarnym, zasilanym z sieci 230V/50Hz.

Termohigrometr z zewnętrzną sondą

Ten termohigrometr składa się z dwóch zasadniczych części: termohigrometru LB-701 (wykonanego w formie sondy pomiarowej) i panelu odczytowego LB-705A. Obie części są połączone kablem o długości 1 m. Istnieje możliwość użycia dodatkowego przedłużacza kabla sondy o długości do 14 m. Czujniki pomiarowe sondy są chronione wymienną osłoną, której typ zależy od zastosowań. Przyrząd w wersji standardowej jest wyposażony w osłonę czujników (filtr zanieczyszczeń) typu F1.

Sonda pomiarowa LB-701 zawiera: cienkowarstwowy czujnik temperatury Pt1000, cienkowarstwowy pojemnościowy czujnik wilgotności względnej, elektroniczne układy przetwarzające oraz układ programowanej pamięci nieulotnej, w której zapisywane są indywidualne charakterystyki sondy oraz dane identyfikacyjne i techniczne termohigrometru.

Do panelu odczytowego docierają sygnały już przetworzone, zawierające zakodowaną informację o wartościach temperatury i wilgotności względnej. Pozwala to na zamienne używanie różnych paneli odczytowych z tym samym termohigrometrem LB-701, bez wpływu na wynik pomiaru.

Mikroprocesor panelu odczytowego przyrządu, na podstawie informacji z sondy (przetworzonych sygnałów pomiarowych i odczytanych charakterystyk kalibracyjnych), oblicza wartości: wilgotności względnej, temperatury, temperatury punktu rosy oraz objętościowej zawartości pary wodnej w powietrzu. Wartości temperatury i wilgotności względnej są jednocześnie zobrazowane na wyświetlaczu numerycznym LED oraz mogą zostać wysłane na zewnątrz przez interfejs. Brak przełączników zwiększa niezawodność działania i prostotę obsługi.

Zdalny odczyt temperatury i wilgotności

Termohigrometr z panelem jest wyposażony w dwa cyfrowe interfejsy szeregowe: napięciowy RS232C, za pomocą którego może być dołączony do dowolnego systemu komputerowego, oraz w cyfrową pętlę prądową S300, do transmisji wyników temperatury i wilgotności na duże odległości (np. do LB-480, LB-489). Interfejsy umożliwiają zdalne i automatyczne zbieranie zarejestrowanej tempeartury i wilgotności. Opcjonalnie można zamówić dodatkowy moduł interfejsu USB albo Ethernet.

Rejestracja temperatury i wilgotności

Panel LB-705A posiada programowy zegar czasu lokalnego, który liczy czas od momentu włączenia zasilania, bądź synchronizuje się ze sprzętowym zegarem czasu rzeczywistego. Panel posiada nieulotną pamięć wyników pomiarów (o pojemności do 10 tysięcy punktów pomiarowych), co w połączeniu z zegarem czasu rzeczywistego umożliwia wykorzystanie go jako rejestratora temperatury i wilgotności. Odstęp pomiędzy rejestracją temperatury i wilgotności można ustalić w przedziale od 1 do 1440 minut (z krokiem jednominutowym). Wyposażenie termohigrometru stanowi program do komputera PC, służący do ustawiania parametrów rejestracji temperatury i wilgotności oraz do odczytu pamięci rejestracji.

Termohigrometr nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja termohigrometru polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Świadectwo wzorcowania i atesty

Termometr - higrometr LB-701 uzyskał zatwierdzenie typu RP T 95 76 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Termometr - higrometr LB-701 uzyskał pozytywną ekspertyzę z Centralnego Ośrodka Metrologii Wojskowej w Zielonce (Nr. 71 z dn. 05.05.1995), wykonaną w oparciu o metodykę legalizacji higrometrów i higrografów, sygn. Sł. Techn. 83/91 i PN 83/M-53850.

Każdy termohigrometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Sonda LB-701T

Sonda temperatury LB-701TSonda temperatury
LB-701T

Przyrząd produkowany jest też wersji tylko do pomiaru temperatury (termometr LB-701T z panelem LB-705A).

Termometr LB-701T zawiera przetwornik pomiarowy (w obudowie cylindrycznej) i zewnętrzny czujnik temperatury Pt1000 (albo Pt100) w obudowie standardowej albo specjalnej, dostosowanej konstrukcyjnie do indywidualnych wymagań zamawiającego (np w formie pręta ze stali kwasoodpornej, ze specjalnym kablem). Wersja specjalna obudowy czujnika umożliwia pomiar różnych mediów w rozszerzonym zakresie temperatur (-200...+550°C). Termometr LB-701T można zakupić także osobno jako dodatkowe wyposażenie do posiadanego już zestawu LB-701/LB-705A, jednak jest wymagane zaktualizowanie oprogramowania wewnętrznego starszych egzemplarzy panelu LB-705A. Długości kabli termometru LB-701T wynoszą: pomiędzy zewnętrznym czujnikiem temperatury a przetwornikiem - 1..40 m, pomiędzy przetwornikiem a panelem odczytowym - 1..15 m (długości przewodów określa zamawiający).

Metodykę wykonywania pomiarów wilgotności względnej i temperatury powietrza termohigrometrem przedstawiono w opisie.

Oprogramowanie

Program podstawowy "LB705A3.exe":

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzenia,
 • dostęp do nastaw,
 • zapis wyników pomiarów do pliku,
 • komunikuje się przez RS232C i USB, (nie wspiera komunikacji Ethernet/IPv4)

Do tego termohigrometru oferowane jest również zaawansowane oprogramowanie do PC/Windows program LBX umożliwiający:

 • prezentacja bieżących odczytów z termohigrometru,
 • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.
 • komunikuje się przez RS232C, USB i Ethernet/IPv4

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru +/- 0,1°C +/- 1 ostatnia cyfra
Zakres pomiaru -40..+85°C LB-701
-200..+550°C LB-701T - czujnik w obudowie specjalnej
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru +/- 2,0% w zakresie 10...90%, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4,0% poza zakresem 10...90%
Zakres pomiaru LB-701 10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +80°C
Zakres pomiaru LB-701H 0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +80°C
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza -99,9..+99,9°C 0,1°C
temperatura powietrza <-99,9 oraz >+99,9°C 1°C
wilgotność względna 0,0..100,0% 0,1%
ODCZYT POMIARÓW przez interfejs szeregowy
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza -199,9 .. +550,0°C 0,01°C
wilgotność względna 0,0 .. 99,9% 0,1%
temperatura punktu rosy -40,0..+100,0°C 0,1°C
objętościowa zawartość pary wodnej w powietrzu 0..99999ppm 1ppm
czas mies, dni, godz, min, sek 1s
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Sonda LB-701M -40..+85°C  
Czujnik termometru LB-701T -60..+90°C dla wykonania standardowego
-200..+550°C dla wykonania specjalnego
Przetwornik termometru LB-701T -40..+85°C  
Panel LB-705A 0..+50°C  
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 10..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
Stopień ochrony obudowy IP 40 (ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru)

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy termohigrometru i panelu (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (zabezpieczenie elektroniki silikonem lub stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

ZASILANIE
sieciowe 230V AC / 50Hz / 10VA

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

Interfejs I

Szeregowy RS232C, 3 linie (RxD, TxD, GND), parametry transmisji: 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.

FUNKCJE INTERFEJSU I

Możliwość odczytania wyników pomiarów i zapisania kalibracji przyrządu w jego pamięci nieulotnej.

Interfejs II

Szeregowy S300, cyfrowa pętla prądowa, 1 linia TXD (stanowi aktywnemu linii TXD odpowiada prąd 25 mA, spoczynkowemu 15 mA), parametry czasowe transmisji zgodne z RS232C: 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.

FUNKCJE INTERFEJSU II

Możliwość automatycznego wysyłania wyników pomiarów na duże odległości w dużych systemach pomiarowych (np. do wieloczujnikowego systemu nadzoru klimatu: LB-480, LB-476). Wyjście z izolacją galwaniczną.

Interfejs opcjonalny

Panel LB-705A może zostać wyposażony w dodatkowy interfejs USB albo Ethernet. Interfejs opcjonalny działa na zasadzie wewnętrznego konwertera na sygnał RS232C. Nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z interfejsu opcjonalnego i interfejsu RS232C. 

Wymiary zewnętrzne

 • Panel odczytowy LB-705A: w obudowie panelowej (do wieszania na ścianie) o wymiarach (szer. x wys. x głęb.): 166 x 160 x 87 mm.
 • Termohigrometr LB-701 (sonda pomiarowa): dołączony kablem o długości 1 m, o wymiarach: średnica 23 mm, długość 130 mm (bez odciążki), 190 mm (z odciążką).
 • Termometr LB-701T w wersji standardowej: przetwornik w obudowie cylindrycznej o średnicy 18 mm i długości 160 mm, czujnik w obudowie ze stali nierdzewnej o średnicy 5 mm i długości 100 mm, zakończony ostrzem (fotografia powyżej).

Wyposażenie

 • Instrukcja,
 • Kabel do interfejsu RS232C,
 • Podstawowy program "LB705A3.exe" do komputera PC (UWAGA: Podstawowy program nie jest załączany na dyskietce, prosimy pobrać aktualna wersję programu ze strony www.label.pl - Oprogramowanie).

Rozszerzenia

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania

 • termohigrometr LB-701H - o rozszerzonym, w stosunku do standardowego, zakresie ciągłego pomiaru wilgotności do 0...100%,
 • termometr LB-701T - termometr (przetwornik z czujnikiem) do pomiaru temperatury powietrza albo dowolnego medium (wykonywana wg szczegółowych uzgodnień z zamawiającym),
 • LB-701Fn - wersja osłony czujników (w/g opisu), wersja jest podawana, jeżeli jest inna niż F1.
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Termohigrometr LB-701 z rejestratorem LB-705A
Termohigrometr LB-705A duży wyświetlacz, zewnętrzna sonda, rejestracja temperatury i wilgotności, do laboratoriów i magazynów. Świadectwo wzorcowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 18
 • dodaj swoją ocenę